Maksuturva imee puoleensa pankki- ja rahoitusalan ammattilaisia. Äskettäin yrityksessä on aloittanut kolme uutta työntekijää: compliance officer Krista Willman, controller Annaleena Murtomäki ja junior asiakkuuspäällikkö Juho Kekkonen. Jokainen uusi työntekijä on antanut kiitosta Maksuturvan kannustavasta työilmapiiristä ja mukavista työkavereista sekä esimiehistä.

Compliance officer: Krista Willman

Krista Willman on äskettäin aloittanut Maksuturvalla compliance officerina. Hän seuraa viranomaisten määräyksiä ja sisäisiä määräyksiä, jotta yrityksen prosessit noudattavat lain vaatimuksia ja organisaation omia linjauksia. Koska liiketoiminta on kasvavaa sekä kansainvälistyvää ja vaatii 100 % keskittymistä viranomaisten määräyksiin ja koska Maksuturvalle on tulevaisuudessa tulossa monia uusia ja merkittäviä Enterprise-tason palveluita, on compliancella suuri merkitys. Nykyisistä asiakkaista Olympiakomitea on erinomainen esimerkki.

krista_willman-1.png

Ensimmäisen kosketuksensa finanssialaan Willman sai aloittaessaan Frankfurtissa traineena kun eQ Online, eli nykyinen Nordnet, pystytti Saksan sivuliikettä. Paluuta finanssialalta ei ole ollut. Ennen Maksuturvalle siirtymistä Willman ehti työskennellä pitkään Handelsbankenilla sekä lähes kaksi viimeistä vuotta Nordeassa senior compliance officerina. Nordeassa työskentely oli syväsukellus finanssialaa koskevien viranomaisvaatimusten pariin, sillä finanssimaailmassa on tällä hetkellä runsaasti tiukkaa sääntelyä ja muutoksiakin on luvassa. Willman koki saaneensa olla mukana monipuolisesti Nordean toiminnassa, mutta siirtyi Maksuturvalle osittain sattuman kaupan kautta koettuaan, että aika oli kypsä siirtyä käytännönläheisempään työhön. Sitä kasvava ja ketterä Maksuturva tarjosi.

Willmanin tehtävänä on tukea Maksuturvan asiakasvetoista kansainvälistymistä Pohjoismaihin ja Pohjois-Eurooppaan. Kansainvälistyminen tuntuu Willmanista erittäin kutsuvalta, sillä hän kokee, että hänellä on vihdoinkin mahdollisuus käyttää hyväkseen urallaan keräämäänsä tietoa ja taitoa. Kun kasvu on suurta ja kansainvälistyminen kiinnostaa, täytyy myös paikallista lainsäädäntöä seurata kaikissa prosesseissa. Ensi vuonna lainsäädäntö on muuttumassa, kun uuden pankkialaa mullistavan maksupalveludirektiivin (PSD2) seuraava versio otetaan käyttöön tammikuussa 2018. Willman kokee tulevat muutokset erittäin houkuttelevina ja hänestä on mielenkiintoista olla mukana rakentamassa jotain uutta.

Kansainvälistymisessä tarkoitus on lähteä liikkeelle ensin nykyisten asiakkaiden voimin, mutta Willman itse näkee, että tulevaisuudessa olisi syytä myös hankkia uusia kansainvälisiä asiakkaita. Maksuturvalla on Willmanin mielestä siihen kaikki tarvittava, kuten oikeanlainen porukka, kasassa. Lisäksi rahanpesulakiin on tullut ja tietosuoja-asetuksiin on tulossa pian muutoksia, jolloin tarvitaan Willmanin kaltaista asiantuntijaa. Hänet onkin palkattu, jotta yrityksen sisäisiä prosesseja saadaan muutettua vastaamaan eri maiden lain vaatimuksia. Jokaisella maalla on oma lainsäädäntönsä, jota on seurattava; esimerkiksi Tanskassa on nykyisin jo erittäin tarkat tietosuojalait siinä, miten asiakastietoja saadaan käsitellä. Lainsäädäntö ei ole samanlainen jokaisessa maassa, joten kaikki prosessit eivät välttämättä istu sellaisenaan kaikkialla, vaan vaativat maakohtaisia määrittelyjä. Lisääntyvien viranomaisvaatimusten myötä Maksuturvan on Willmanin mielestä pystyttävä vastaamaan eri maiden lain vaatimuksiin niin, että asiakkaalle jää aina positiivinen kokemus. Willman kuitenkin luottaa Maksuturvaan ja erityisesti henkilökunta saa häneltä ylistystä. Hänestä uuden tuottaminen ja kehittäminen on antoisaa, kun on mahdollista välittömästi nähdä oman työnsä tulos. Sen takia hänestä on mukava tulla töihin joka päivä.

Controller: Annaleena Murtomäki

Reilun kuukauden Maksuturvalla työskennellyt Annaleena Murtomäki on viihtynyt uudessa työpaikassaan Controllerina todella hyvin. Mukavan työporukan vastaanotto on ollut lämmin. Hänen tehtäviinsä Maksuturvalla kuuluvat erilaiset taloushallinnon ja hallinnon tehtävät. Murtomäen vastuualueisiin kuuluu yhtiön kirjanpidollisten tehtävien lisäksi myös runsaasti maksuliikenteen selvitys- ja maksutapahtumien sekä taloushallinnon kontrollointia.

annaleena_murtomaki-1.png

Tulevaisuudessa tehtävänkuva muokkautuu vielä ja hän saa vastata sen kehittämisestä, sillä nykyiseen controllerin työhön sisältyviä rutiineja ja prosesseja halutaan Maksuturvalla automatisoida entisestään. Tavoitteena Maksuturvalla on päästä käsittelemään laajempia asiakkuuksia. Näiden asiakkaiden tarpeiden ja uusien palveluiden takia automatisoituja tehtäviä ja ketjuja täytyy alati pitää silmällä, että asiakastyytyväisyys saadaan pidettyä kiitettävänä.

Annaleena on aiemmin työskennellyt United Bankersilla ja Lidlillä tehtävissä, joissa opitut asiat ovat olleet suureksi avuksi nykyisessä työssä Maksuturvalla. Hänellä on kattava kokemus taloushallinnosta ja laskennasta ja hän hallitsee hyvin myös sopimushallinnolliset tehtävät ja compliancen. Hän kokee ajan omaisuuden hoidon ja rahoituksen parissa muovanneen hänen ajatusmaailmaansa Maksuturvan työtehtäviä varten. Kun lainsäädäntö on pitkälti yhteneväinen ja finanssialan velvoitteet ovat aina läsnä, on tärkeää ymmärtää rahoitusalan olevan todella tarkoin säänneltyä.

Maksamisalan fintech-yritys Maksuturva tulevana työnantajana herätti Murtomäen kiinnostuksen mielenkiintoisen avoimen controllerin työnkuvauksen lisäksi yrityksen kotisivuilta löytyneiden hyvien referenssien ansiosta. Maksuturvassa Murtomäki on aloittanut toiveikkain odotuksin. Jo uuden työn alkumetreillä hän on huomannut työpaikan joustavan ilmapiirin ja antaa erityistä kiitosta esimiehelleen. Inhimillinen ote työpaikalla antaa mahdollisuuden opetella talon tavat ja käytössä olevat järjestelmät maltilla. Myös koko Maksuturvan henkilökunta on helposti lähestyttävää, mikä on erittäin tärkeää uuden oppimisen kannalta.

Murtomäki odottaa tulevalta paljon uuden oppimista sekä valtaa vaikuttaa asioihin ja vastuuta. Hän haluaa olla mukana yrityksen kasvussa ja nähdä, miten yrityksen tulevaisuus tulee näkymään ulospäin asiakkaille ja kuluttajille. Maksuturvalla on maksulaitoksena valtavat markkinamahdollisuudet Euroopassa ja kansainvälistyminen on jo näkynyt myös jonkin verran Murtomäen työssä. Hän kommunikoi osalle asiakkaista englanniksi tai saksaksi ja myös monien nykyisten asiakkaiden kohdalla katseet on jo suunnattu skandinaaviselle tasolle. Murtomäen mielestä yrityksen omistajat ovat todella sitoutuneita Maksuturvan toimintaan ja alan trendit vaikuttavat viittaavan valoisaan tulevaisuuteen. Myös mahdolliset tulevat rekrytointisuunnitelmat ovat indikaattori siitä, että yrityksellä on kasvupaineita.

Junior asiakkuuspäällikkö: Juho Kekkonen

Juho Kekkonen on ehtinyt viihtyä Maksuturvalla noin kolme kuukautta. Hänestä on aiemmin ehditty kirjoittaa jo lyhyt esittely Maksuturvan blogiin. Kekkosen alku uudessa työssä on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja työpäiviin on mahtunut paljon uuden opettelua ja kouluttautumista. Asiakaspalvelusta kokemusta kerännyt Kekkonen ei ole aiemmin tehnyt puhdasta myyntityötä, mutta on kuitenkin päivä päivältä päässyt syvemmin mukaan tiiminsä ja Maksuturvan toimintaan.

Kekkonen on nykyiseltä titteliltään junior asiakkuuspäällikkö. Hän keskittyy pääsääntöisesti uusasiakashankintaan ja maksupalvelujen lisämyyntiin. Painopiste on pienemmissä asiakkuuksissa, mutta tulevaisuudessa hän toivoo pystyvänsä hoitamaan myös isompia tapauksia. Käytännössä Kekkosen myyntityö keskittyy tällä hetkellä Commerce-maksupalvelupakettiin.

Kekkonen kertoo kehittyvänsä päivittäin ja uutta opittavaa löytyy jatkuvasti. Pikkuhiljaa kaikkea opittua on pystynyt hyödyntämään myös käytännössä. Hän kuitenkin kokee olevansa itsensä pahin kriitikko. Myyntityön metodeja on yhtä paljon kuin on myyjiä. On tärkeää löytää itselleen se paras toimintamalli. Tämän suhteen Kekkonen kokeekin itsetuntemuksensa kehittyneen uuden työn myötä.

Kekkosen mielestä Maksuturvalla on kannustava ilmapiiri ja esimiehellä on luottamus Kekkoseen. On ollut mahdollisuus työskennellä hyvässä hengessä ja olla samalla vapaasti oma itsensä, kunhan asetetut tavoitteet on pitänyt mielessä.

Kekkonen työskenteli aiemmin Paytraililla yritysasiakaspalvelussa, jossa heräsi myös kiinnostus fintech-alaa kohtaan. Hän ei usko, että olisi aloittanut Maksuturvalla ilman Paytraililla viettämäänsä käänteentekevää aikaa. Työ pohjusti ja tutustutti alaan. Kekkonen näkee itsensä kunnianhimoisena ihmisenä, hän visioi haluavansa päästä mahdollisimman pitkälle omalla työurallaan ja on valmis myös tekemään töitä sen eteen. Kaikki näyttää Maksuturvankin kannalta oikein valoisalta. Myyntitiimillä on kovat odotukset tulevaisuudelle ja rekrytoinnistakin on tullut viestiä, että Maksuturva on tulevaisuudessa palkkaamassa lisää henkilöstöä tukemaan kasvavaa ja kansainvälistyvää finanssiteknologian yritystä. 

 

Maksuturvan henkilöstö

Topics: kansainvälistyminen, fintech, rekrytointi, henkilöstö

Uusinta Twitterissä