Yksi digitaalisen liiketoiminnan hienouksia on, että lähes jokainen asia on tarkkaan seurattavissa ja mitattavissa. Itse asiassa dataa löytyy niin valtava määrä, että haasteellisimmaksi muodostuu kysymys: mitä kannattaa seurata ja mitata?

Erilaisten asioiden seuraamisen ja mittaamisen tekee haasteelliseksi datan määrän lisäksi se, että operoinnissa on useita erilaisia järjestelmiä markkinoinnin automaatiojärjestelmistä logistiikkajärjestelmiin ja kirjanpitoon. Tällöin ongelmaksi muodostuu se, miten tieto yhdistetään ja miten sitä hyödynnetään. Usein erilaiset järjestelmät tarjoavat kukin oman analytiikan, mutta mielenkiintoisimmat asiat syntyvät yhdistettäessä eri järjestelmien tietoja. Lähes kaikki asiat tuntuvat siis olevan mitattavissa ja rajaksi syntynee lähinnä oman mielikuvituksen rajat. Kaiken tietomäärän keskellä piilee suuri vaara, että metsä katoaa puilta ja kokonaiskuvan kannalta ei enää seurata olennaisia asioita. Älä siis hukkaa metsää puilta!

Luo viitekehys

Ennen kuin syöksytään kehittämään erilaisia mittareita, olisi siis syytä pysähtyä huolehtimaan siitä, että kokonaisuus pysyy hallussa. Sopiva strategia lähestyä mittaristoa on luoda mittaamisen kokonaisuudelle jonkinlainen viitekehys, runko, joka varmistaa että keskitytään kokonaisuuden kannalta olennaisten asioiden seuraamiseen. Tämän viitekehyksen pitää kattaa kaikki some-seurannasta kirjanpidon viimeiseen riviin saakka, jotta varmistutaan, että kaikkea olennaista seurataan. Yksinkertainen viitekehys voisi olla esimerkiksi tällainen:Viitekehys

 

ACQUIRE
Markkinoinnin ja asiakashankinnan mittarit
PERFORMANCE
Kaupan toiminnalliset mittarit
REVENUE
Liiketoiminnan tulokselliset mittarit
RETENTION
Asiakkaisiin liittyvät mittarit

 

 

 

 

Viitekehyksen avulla pystytään hallitsemaan kokonaisuutta, jos ja kun mittareiden määrä kasvaa. Se auttaa hahmottamaan mitä kokonaisuutta kulloinkin käsitellään, ja että jokaista osa-aluetta seurataan.
 
 

Valitse tärkeimmät mittarit

Mikä on sitten sopiva määrä seurattavia mittareita? Nyrkkisääntönä voisi pitää 10 seurattavaa mittaria. Määrän kasvaessa tämän yli alkaa se kuuluisa metsä katoamaan puilta. Tyypillisesti liiketoiminnan eri osa-alueiden seuraamiseen löytyy helposti 20 - 40 erilaista mittaria, mutta se ydin pitäisi löytyä pienemmästä määrästä. Jokainen päättää, mitkä ovat kullekin liiketoiminnalle ja strategialle tärkeitä indikaattoreita. Tässä nostettuna joitakin verkkokaupalle olennaisimpia mittareita:

  1. LIIKENNE JA LÄHTEET - Paljonko liikennettä on ja mistä asiakkaat tulevat?
  2. MARKKINOINTI ROI% - Kuinka paljon rahaa sijoitetaan puhtaasti erilaisiin markkinointitoimenpiteisiin ja mikä on näiden tuoma tulos?
  3. KONVERSIO % - Kuinka moni vierailijoista tekee ostoksen?
  4. PALAUTUS % - Kuinka paljon tehtyjen tilauksien arvosta palautuu?
  5. PUHDAS MYYNTI - Myynti palautusten jälkeen
  6. KESKIOSTOS - Tilauksen arvo ja tuotemäärä keskimäärin
  7. TUOTEKANNATTAVUUS - Myydyimmät ja kannattavimmat tuotteet
  8. ASIAKKAAT - Rekisteröityneiden asiakkaiden suhde ja määrä

Näiden oheen löytyy helposti vino pino muita mittareita joiden avulla voidaan pureutua syvemmin haluttuun asiaan.

Keskity muutokseen

Digitaaliselle liiketoiminnalle on tyypillistä voimakas kasvu sekä nopeat muutokset. Tästä syystä on tärkeä keskittyä yksittäisen mittarin tuloksen sijaan muutokseen pidemmällä aikavälillä. Olennaista on havaita sellaiset muutokset, jotka tuntuvat olevan pysyväluontoisia koko toiminnan viitekehyksessä. Näiden trendien avulla voidaan tunnistaa liiketoiminnan toimia, jotka kehittävät liiketoimintaa haluttuun suuntaan.

Monesti mittaamiseen, kuten moneen muuhunkin, sopii hyvin ns. KISS-periaate eli Keep it simple, Stupid!

Lataa-checklista
 


Kirjoittaja

Antti Merikoski
Antti Merikoski, verkkokauppavastaava
Nanso Group Oy
Twitter: @anttimerikoski
Nanso Group on vuonna 1921 perustettu vaatetusalan yhtiö, jonka tunnettuja brändejä ovat mm. Nanso, Finnwear, Black Horse ja Vogue. Yhtiön verkkokauppa lanseerattiin vuoden 2012 lopussa. www.nansoshop.com

 
 

Uusinta Twitterissä