EU:n pysyvien edustajien komitea on nyt tammikuussa 2015 hyväksynyt neuvoston puolesta EU-parlamentin kanssa sovitun kompromissin, jonka mukaan 6 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta aletaan soveltaa seuraavia korttimaksuihin liittyvien interchange maksujen enimmäistasoja:
Kaikki luottokorttitapahtumat: 0,3 % tapahtuman arvosta.
– Kaikki debit-korttitapahtumat: 0,2 % tapahtuman arvosta.
Seuraavaksi parlamentin on hyväksyttävä asetus, niin että neuvosto voi sitten hyväksyä sen lopullisesti. Yleisesti arvioidaan uusien säädösten astuvan voimaan vuodenvaihteessa 2015-2016.

Interchange maksu tarkoittaa korttimaksamisessa sitä korvausta, jonka korttitapahtumien vastaanottaja (acquirer) maksaa kortin liikkeelle laskijalle (issuer) korvaukseksi kortin liikeellelaskemisesta. Se ei siis tarkoita kauppiaiden kokonaiskustannusta korttimaksuista. Korttimaksun kokonaiskustannus (Merchant Service Charge) koostuu tämän lisäksi maksutapahtumien vastaanottajan eli acquirerin kustannuksista. Luonnollisesti tällaisella enimmäissääntelyllä tulee olemaan olemaan alentava vaikutus kauppiaiden maksamiiin korttiprovisioihin. Kokemukset muilta markkinoilta kuten esim. Australiasta, joissa on toteutettu vastaava sääntely, osoittavat, että kortin liikkeellelaskijapankit ovat yleensä nostaneet korttien vuosimaksuja, kun taas acquireiden kauppiasprovisiot ovat laskeneet.
card

Suomessa 80 % korttitapahtumien arvosta tehdään kotimaisilla debitkorteilla kauppojen maksupäätteissä.

Näiden osalta enimmäisssääntelyllä ei tule olemaan suurta vaikutusta, koska nykyinen taso on jotakuinkin sama kuin tuleva enimmäistaso. Tuleva lainsäädäntö tosin mahdollistaa myös debitkorttitapahtumien osalta sen, että jäsenvaltiot voivat sallia kiinteän tapahtumakohtaisen interchange maksun, joka on enintään 5 eurosenttiä. Suomessa kauppa onkin ehdottanut 5 eurosentin kustannuskattoa kaikille debit-tapahtumille. Tällaisen toteuttaminen on mahdollista edellyttäen, että maksukorttijärjestelmän interchange maksujen summa on enintään 0,2 % kotimaan debitkorttitapahtumien vuotuisesta arvosta kussakin maksukorttijärjestelmässä. Lisäksi viitenä ensimmäisenä soveltamisvuonna jäsenvaltiot voivat soveltaa 0,2 %:n enimmäistasoa, joka on laskettu kaikkien kotimaan debitkorttitapahtumien vuotuisena painotettuna keskiarvona kussakin maksukorttijärjestelmässä. On huomattavaa, että uusi asetus asettaa eri kanavat (myymälä, verkko ja mobiili) samanarvoiseen asemaan. Tämän voi olettaa laskevan korttimaksamisen kustannuksia verkko- ja mobiilikanavissa, joissa interchangemaksut ovat olleet korkeampia kuin maksupäätepohjaisessa myymälämaksamisessa.

Luottokorttipuolella enimmäissääntelyllä tulee olemaan suurempi kustannuksia laskeva vaikutus. Esimerkiksi Visan luottokortti sirutapahtuman interchangemaksu on tällä hetkellä 0,55%, joten se on yli 40 % korkeampi kuin tuleva enimmäistaso. Verkkokaupan tapahtumissa ero on vielä suurempi. Yleisesti markkinoilla uskotaan, että verkkokaupan korttimaksuprovisiot tulevat laskemaan osin sääntelyn mutta myös kasvavien tapahtumamäärien ja kovenevan kilpailun vuoksi lähivuosina merkittävästi. Myös jo tapahtunut hintakehitys markkinoilla tukee tätä oletusta.

Suomi on Euroopan johtavia maita kortin käytössä maksuvälineenä varsinkin fyysisessä kaupassa. Verkkokaupassa sen sijaan suosimme edelleen pankkien verkkomaksupainikkeita, joilla maksetaan noin kolme neljäsosaa kotimaisen verkkokaupan ostoksista.
 

On todennäköistä että korttimaksujen määrä ja suosio tulee kasvamaan lähivuosina verkkokaupassa voimakkaasti.

 
Kustannusten laskun lisäksi korttimaksu on monissa tapauksissa varsinkin asioitaessa tuntemattoman kauppiaan kanssa turvallisempi vaihtoehto johtuen järjestelmän sisään rakennetusta kuluttajansuojasta. Myös kaupan siirtyminen mobiiliin kasvattaa korttimaksuja. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan 50 % pohjoismaisista kuluttajista haluaa tallentaa luottokorttinumeronsa verkkopalveluun mahdollistaakseen helpon ja nopean maksamisen varsinkin mobiilissa.

Uudet säännöt edistävät kilpailua ja helpottavat uusien toimijoiden tuloa myös Suomen markkinoille. Samalla markkinoiden läpinäkyvyys kasvaa ja kauppiaat voivat paremmin arvioida eri maksamisen tapohin liittyviä kustannuksia. Tämä luo kauppiaille uusia mahdollisuuksia valita maksamiseen sellaiset välineet, jotka takaavat optimaalisen lopputuloksen niin myynnin kuin kustannusten suhteen.

 


 

Kirjoittaja

Päivö Eerola
Päivö Eerola
Yrittäjä, maksamisen neuvonantaja
Tel + 358 44 7552630
Skype: paivoe
https://www.linkedin.com/in/paivoeerola

Topics: eu, korttimaksut, verkkokauppa, euroopan unioni, maksutavat

Uusinta Twitterissä