"Maksamisen myytit"- blogisarjassa kumoamme yleiset maksamisen myytit.

Verkossa maksamisen vaarallisuudesta varoiteltiin varsinkin joitakin vuosia sitten vielä hyvinkin usein. Mahdolliset riskit on hyvä ottaa verkko-ostosten maksamisessa huomioon, mutta kokonaisuudessaan verkossa maksaminen on nykyään hyvin turvallista, varsinkin jos verkkokauppa käyttää luotettavaa maksunvälittäjää.

Maksupalvelua saa tarjota vain maksulaitoslaissa säädetyt edellytykset täyttävä palveluntarjoaja eli maksunvälittäjä. Verkossa maksamisen turvallisuutta valvotaan ja varmistetaan monin eri tavoin. Esimerkiksi korttitietojen käsittelyn tulee olla turvattua siten, etteivät ulkopuoliset pääse urkkimaan korttitietoja lomakkeelta tai ohjaamaan tietoja muuhun kuin sille tarkoitettuun palveluun. Tällaisen tietoturvatason takaa muun muassa PCI DSS -standardi.

Helppoa ja nopeaa, mutta silti turvallista maksamista  

Verkossa maksamisesta on tullut kuluttajille arkipäivää ja sen oletetaan olevan helppoa ja nopeaa. Toisaalta maksamisen turvallisuus on tärkeää sekä kuluttajan että verkkokaupan kannalta ja näiden kahden asian – helppouden ja turvallisuuden – tasapainottaminen on verkkokaupan toiminnassa tärkeässä roolissa. Verkkokaupan tietoturva ja siitä kertominen asiakkaille on osa luotettavaa kaupankäyntiä verkossa.  

Mobiilimaksaminen, kuten MobilePay tai Masterpass, on hyvä esimerkki helposta ja nopeasta maksamisesta verkossa. Ostoja voi nykyään maksaa älypuhelimella ja sovelluksen sisällä

Tunnistautuminen

Tämä kehitys on tuonut mukanaan myös uusia tapoja valvoa maksamisen turvallisuutta ja varmistaa maksajan henkilöllisyys, ja sovelluksissa käytetäänkin tunnistautumistapoina esimerkiksi pääsykoodia tai sormenjälkitunnistusta. Myös kasvojentunnistusta pidetään lupaavana menetelmänä, joka tulee varmasti yleistymään tulevaisuudessa. Näillä tunnistustavoilla pyritään varmistamaan, että maksaminen on turvallista ja käyttäjä on sovellukseen merkityn kortin omistaja, tehden samalla kännykällä maksamisesta kätevää. Koska älypuhelin toimii nykyään maksuvälineenä, on siitä pidettävä myös entistä parempaa huolta.

 

Tietoturva on tarkasti valvottua 

Verkkokaupan tietoturvaa säätelevät erilaiset direktiivit ja säännökset. Esimerkiksi Maksuturvan toiminta on Finanssivalvonnan sääntelyn alaista ja käyttöpalveluiden palvelunhallinta sekä tietoturva on sertifioitu ISO/IEC 20000 ja ISO/IEC 27001 –standardien mukaisesti. Lisäksi kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattuja yhteyksiä käyttämällä, mikä on perusedellytys turvalliselle maksamiselle. Maksusuorituksia säilytetään turvallisesti erillisillä asiakasvaratileillä suomalaisissa pankeissa. Asiakasvarat ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti erillään yrityksen omista varoista ja niitä voidaan siirtää ainoastaan myyjälle tai ostajalle. Nämä ovat luotettavan maksunvälittäjän tunnusmerkkejä.

Aika ajoin tulee esiin tapauksia, joissa korttitiedot ovat päätyneet verkkomaksamisen yhteydessä vääriin käsiin. Nämä tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia verrattuna niihin määriin, mitä maksuja tehdään verkossa. Tällaista ei juurikaan tapahdu suomalaisissa verkkokaupoissa, joista ylivoimaisesti suurin osa käyttää maksunvälittäjää joka huolehtii maksamisen turvallisuudesta. Jos korttitietoja vuotaa järjestelmästä, se tapahtuu useimmiten ulkomaisessa verkkokaupassa maksaessa. Tällaisessa tilanteessa rahat saa yleensä takaisin luottokorttiyhtiöltä. Ulkomaisissa verkkokaupoissa on kuitenkin turvallisinta maksaa luottokortilla – tilisiirtoja tulisi välttää, mielellään myös suomalaisissa verkkokaupoissa. Maksunvälittäjän kautta ostokset voi maksaa suoraan verkkopankissa, ilman jo melko vanhanaikaiseksi muodostunutta tilisiirtoa. Maksunvälittäjä voi myös tarjota kuluttajille lisäturvaa verkkopankkimaksuissa. Tällainen palvelu on esimerkiksi Maksuturvan Tyytyväisyystakuu, jossa raha siirretään verkkokaupalle vasta sen jälkeen, kun tilaus on toimitettu ostajalle.

Lataa opas verkkokaupan perustamiseen

Mitä on hyvä pitää mielessä? 

Verkkokaupat, sovellukset ja maksunvälittäjät käyttävät siis monia eri tapoja verkkomaksamisen turvallisuuden varmistamiseksi. Kaiken kaikkiaan verkossa maksaminen on hyvin turvallista, kun pitää mielessä muutaman asian:

  1. Pyrkii asioimaan vain luotettaviksi katsomissaan verkkokaupoissa
  2. Asioi mieluummin suomalaisissa verkkokaupoissa mutta myös suuremmat, jo luotettaviksi todetut ulkomaiset verkkokaupatkin ovat pääasiassa hyvin turvallisia
  3. Varsinkin isommat ostokset, etenkin ulkomaisista verkkokaupoista, kannattaa maksaa luottokortilla
  4. Tuntemattomammasta verkkokaupasta on hyvä googlata arvosteluja
  5. verkkokaupan sivuilla tulisi olla selkeästi kerrottu, miten maksamisen suhteen toimitaan: onko verkkokaupalla käytössään maksunvälittäjä (tällöin maksunvälittäjän tietojen on löydyttävä verkkokaupan sivuilta) ja miten tietoturvasta huolehditaan. Tarvittaessa kuluttaja voi vielä vierailla maksunvälittäjän verkkosivuilla, joissa maksamisen turvallisuudesta ja tietoturvasta tulee olla kerrottu.

Verkkokaupan luotettavuus on yksi askel lisämyyntiin: kuluttaja tekee mielellään ostoksia luotettavasta ja turvalliseksi koetusta verkkokaupasta. Täältä voit lukea vinkkejä verkkokaupan luotettavuuden varmistamiseen.

 

Viivi Ahlqvist

Kirjoittaja on Maksuturvan palveluasiantuntija

Topics: turvallisuus, verkkokauppa, maksaminen, maksutavat

Uusinta Twitterissä