Kuluttajien ostoprosessi kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Tarjolla on uusia maksutapoja jota tekevät maksamisesta helpomaa ja nopeampaa kuin koskaan ennen. Keskeinen muutos on, että maksaminen – ja ostaminen – on siirtynyt mobiiliin.

Ostoprosessin muuttuminen herättää keskustelua ja muutoksesta voi tehdä yhden selkeän johtopäätöksen. Maksaminen – ja ostaminen – on siirtynyt mobiiliin. PayPalin Keski- ja Itä-Euroopan myyntijohtaja Matt Komorowskin mukaan murroskohta on tapahtunut jo vuonna 2015 kun joulusesongin online myynnistä suurin osa maksettiin mobiilisti. Kannettavat tietokoneet saattavat olla vielä 34 vuotta+ sukupolven mieleen, mutta 18 – 34-vuotiaat ovat siirtyneet miltei täysin mobiiliin. 

Danske Bankin, Elisa Tukiaisen mukaan juuri tämän sukupolven ostokäyttäytyminen on muuuttunut harkitsevasta ja suunnitelmallisesta ostamisesta spontaaniin mutta päämäärähakuiseen ostamiseen. Tietoa haetaan verkosta jo paljon ennen lopullista ostopäätöstä. Näin ollen "perinteisillä" myyjillä ole enää niin paljon vaikutusvaltaa taikka mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. 

Puhutaan mikrohetkistä (eng. micro moments¹), eli niistä tilanteista joissa kuluttaja ottaa puhelimen käteensä etsiäkseen tietoa tuotteesta tai palvelusta, jonka hän tarvitsee juuri siinä hetkessä. Koska kuluttajien tuotemerkkiuskollisuus on murentunut, ei yleinen näkyvyys takaa automaattisesti ensimmäistä sijaa kuluttajan mielessä.

Se tuote tai palvelu, joka pystyy tekemään itsestään mielekkään juuri siinä hetkessä, tulee yhä todennäköisemmin valituksi.

 

Mitä tämä sitten tarkoittaa maksamisen kannalta?

Koska yli 40 % kaikista mobiilissa laitteissa tehdyistä hauista liittyy ostamiseen, tulee maksamisen tukea mobiilia kaupantekoa saumattomasti. Kaikenlainen kitka ja ylimääräiset näppäilyt tulee eliminoida ja tehdä maksamisesta niin huomaamatonta kuin mahdollista. Kyse ei ole kuluttajan ”huijaamisesta” ostamaan jotain mitä hän ei tarvitse tai mihin hänellä ei ole varaa, vaan kokonaisostokokemuksen tekemisestä sujuvaksi ja miellyttäväksi.

Tilastot osoittavat, että aika siirtyä mobiiliin oli eilen.

Kansainvälisesti perinteisen verkkokaupan on ennustettu kasvavan 13 % vuosien 2013 – 2016 välisenä aikana ja mobiilin verkkokaupan 42 %². Samaisen tutkimuksen mukaan Tanskassa mobiililaitteiden kautta tehtävien ostosten osuus 18 – 34-vuotiaiden ikäryhmässä on jo huikeat 61 %. Tanska on toki mobiiliostamisessa muita Pohjoismaita selvästi edellä, mutta todennäköistä on, että kuluttajakäyttäytyminen tulee muuttumaan myös Suomessa seuraavien vuosien aikana.

Ajankohtaiseksi asian tekee suomalaiselle verkkokaupalle se, että 61 % kuluttajista ei välitä siitä mistä maasta he ostoksensa tekevät koska heistä 41 % luottaa ulkomaisiin verkkokauppoihin yhtä paljon kuin kotimaisiin³. Suurimmat esteet ulkomailta ostamiselle ovat tällä hetkellä kuljetuskustannukset ja huoli siitä, että tuote ei tulekaan perille. Suomalaisella verkkokaupalla on siis vielä mahdollisuus ”iskeä kiinni” 18 – 34-vuotiaiden kuluttajien ryhmään tarjoamalla hyvää ja luotettavaa palvelua.

 

Mihin mobiilin verkkokaupan rakentamisessa tulisi kiinnittää huomiota?

Jos asiaa tarkastellaan mobiililaitteelta ostamisen esteiden näkökulmasta, suurin este tällä hetkellä on mobiililaitteen ruudun koko. Tavallisen verkkosivun lukeminen mobiililaitteella ei välttämättä ole miellyttävä kokemus ja se vaikuttaa olennaisesti halukkuuteen ostaa. 52 % PayPalin tutkimukseen vastanneista kokee tämän esteeksi älypuhelimen käyttämiselle ja 41 % tabletin käyttämiselle ostotilanteessa. Mobiilioptimointi ja käyttäjäkokemukseen panostaminen on siis merkittävää. Joku saattaa nyt huokaista helpotuksesta ja todeta, että eihän tässä sitten vielä mitään hätää ole. Valitettavasti asia ei ole niin. Jos suomalainen verkkokauppa ei tarjoa mobiilioptimoitua ostokokemusta ulkomainen tarjoaa. Mikrohetkessä kuluttaja valitsee sen joka parhaiten vastaa hänen sen hetkistä tarvettaan, mahdollisesti jopa riippumatta siitä missä verkkokauppa sijaitsee.


Kaupan liitto, Lindorff ja Maksuturva järjestivät 17.2.2016 aamiaistilaisuuden maksamisen trendeistä. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia näkökulmia niin maksutapojen, tietoturvallisuuden ja tunnistautumisen kuin pankkien roolista tulevaisuudessa. PayPalin puheenvuorossa tuotiin esiin mobiilikäytön yleistyminen ja sen vaikutukset.

 

Lataa opas verkkokaupan perustamiseen

 


¹www.thinkwithgoogle.com/collections/micromoments-guide.html
²PayPal Ipsos Mobile Research, Feb 2015
³PayPal Ipsos Mobile Research, Feb 2015

Topics: mobiilimaksaminen, verkkokauppa, maksaminen

Uusinta Twitterissä