Mikä on maksamisen rooli asiakkaan tai kuluttajan ostoprosessissa? Entäs tietoturvallisuuden, asiakkaan tuntemisen ja pankkien tärkeys sekä haasteet?

Keskustelu maksamisen roolista asiakkaan tai kuluttajan ostoprosessissa jatkuu yhä. Yleisesti voidaan todeta, että suurin osa verkkokaupan ostokoreista hylätään kassalla tai juuri ennen maksamista. Miksi? Yhtenä syynä pidetään sitä, että asiakas näkee vasta kassalla ostoksensa loppusumman, ja kahuistuu siitä. Toisena syynä pidetään maksamisen monivaiheisuutta ja/tai monimutkaisuutta.

Mikä avuksi? Loppusumman kauhistumista voi vähentää tuomalla esiin erilaisia maksutapoja jo ennen kassaa. 600 € televisio ja 800 € kotiteatterijärjestelmä voikin olla 1400 € kertamaksun sijaan 50 € kuukaudessa¹.
  

Tietoisuus siitä, että loppusummaan voi vaikuttaa ja tehdä siitä itselleen hallittavamman vaikuttaa selvästi verkkokaupan konversioon.

Maksamisen hankaluutta voi vuorostaan helpottaa karsimalla siihen liittyviä vaiheita ja syötettävän tiedon määrää.

tilitykset_blogi.pngTuttu juttu, mutta mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Esimerkkinä voidaan nostaa esiin Über, jossa asiakas tilatessaan kuljetusta sovelluksen kautta valitsee vain auton, jolla haluaa matkustaa. Maksaminen ja kuitit hoituvat taustalla ilman asiakkaan tai kuljettajan aktiivista toimintaa. Kumpikin keskittyy omassa toiminnassaan olennaiseen, rahaliikennettä kuitenkaan unohtamatta. Esimerkki kuvastaa trendiä, jossa maksaminen siirtyy yhä enenevässä määrin taustajärjestelmiin luotettujen palvelujen välityksellä.

Nordean, Liisa Kannisen mukaan muuttuvat regulaatiot ovat erilaisten innovaatioiden mahdollistajia. EU:n uusi PSD2 direktiivi edellyttää, että pankkien on tarjottava kolmansille osapuolille pääsy suoraan asiakkaan pankkitilille, edellyttäen toki että tämä on juridisesti pitävästi sovittu asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

Käytännössä tämä tarkoittanee sitä, että tulevaisuudessa meillä voi olla käytössämme erilaisia mobiilisovelluksia, joiden avulla voimme maksaa tuotteita ja palveluita suoraan pankkitililtämme kertasopimuksella verkkokaupan tai muun palveluntuottajan kanssa.

 In-app_maksuSami Karhunen Solinorilta maalasi vuosi sitten visiota joka tänä päivänä on todellisuutta. Suuri osa maksu- ja rahaliikenteestä hoituu mobiililaitteessa mm. sovellusten avulla. Mikäli kehitys jatkuu, jää Samin mukaan pankille puhelinoperaattoria vastaava rooli rahaliikennettä hoitavana infrastruktuurina. Tähän saattaa mennä vielä hetki, mutta suunta on epäilemättä juuri se.

Toimialan kehittyminen ja innovaatiot lähtevät aina liikkeelle jonkun esille nostamasta ensimmäisestä ajatuksesta, jota sen jälkeen kirkastetaan ja iteroidaan useamman henkilön toimesta kaupallisesti kestäväksi ratkaisuksi.
 

Maksuturvan perustajan ja toimitusjohtajan Mikael Smedsin mukaan keskeisintä on kehittää tuotetta asiakkaiden tarpeiden perusteella.

 
FinTech (Financial Technology) toimialana edellyttää useimmiten myös teknistä yhteistyötä finanssialan toimijoiden kesken, ja tästä johtuen maksamisen kehittymisen muutos ja sen nopeus tulee olemaan pitkälti toimijoiden keskinäisestä yhteistyöstä kiinni

IoT tulee tulemaan yhä voimakkaammin osaksi jokapäiväistä elämäämme, jolloin myös sitä kautta ostettavat ja kulutettavat hyödykkeet tullaan maksamaan automaattisesti. En usko että kukaan tulee hyväksymään sitä, että ostotapahtumaan kuluvasta ajasta 90 % kuluisi maksamiseen. Näin ollen taustajärjestelmien kautta tapahtuva maksaminen tulee yhtä lailla osaksi kivijalkakauppaa kuin verkkokauppaa.

Katoaako maksaminen? Yllä mainittujen ammattilaisten vastaus on ei. Millä tavoin se toteutetaan saattaa kylläkin olla hyvin erilaista verrattuna siihen mihin olemme tällä hetkellä tottuneita.
 

Älykkään mobiililaitteen rooli maksamisessa tulee kasvamaan ja olemaan jatkossa keskeinen. Se, onko laite älypuhelin, älykello, tabletti, ihon alainen siru tai jokin muu, jää nähtäväksi.

 


Kaupan liitto, Lindorff ja Maksuturva järjestivät 17.2.2016 aamiaistilaisuuden maksamisen trendeistä. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia näkökulmia niin maksutapojen, tietoturvallisuuden ja tunnistautumisen kuin pankkien roolista tulevaisuudessa. Muun muassa Nordean ja Solinorin puheenvuoroissa maalailtiin visioita maksamisen muuttumisesta tulevaisuudessa.
 
¹Luvut ovat täysin kuvitteellisia eivätkä edusta todellisia rahoitusvaihtoehtoja tai niihin liittyviä kuluja. Lataa opas verkkokaupan perustamiseen

Topics: maksaminen

Uusinta Twitterissä