Maksamisen helppouden ja turvallisuuden yhdistäminen tulee olemaan jatkossa tärkeää. Diginatiivi sukupolvi haluaa kaiken nyt ja heti. Maksamiseen käytettävä aika tulee minimoida ja turvallisuus taata. Vaivattomat maksutavat nostavat suosiotaan ja  korttitietoja jaetaan helposti moneen eri portaaliin. Miten yhdistetään turvallisuus ja helppous?

Maksaminen on muuttunut ja se tulee jatkamaan muuttumista tulevaisuudessa. Liisa Kanniainen Nordeasta on listannut tulevien innovaatioiden ajureiksi muun muassa kuluttajien muuttuvat odotukset, harppauksittain kehittyvän teknologian, FinTech:in (Financial Technology) saaman rahoituksen ja muuttuvan regulaation. Elisa Tukiainen DanskeBankista mukaan keskeinen tekijä  kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksessa on spontaani mutta päämäärähakuinen toiminta; diginatiivi sukupolvi haluaa kaiken välittömästi.

Lataa opas verkkokaupan perustamiseen

 

Tämä kaikki edellyttää sitä, että maksamiseen käytettävä aika ja vaiva minimoidaan. Mutta miten käy turvallisuuden? Erkki Mustonen F-Securelta mukaan on kolme tekijää, jotka tekevät kyberrosvoilun houkuttelevaksi (ja mahdolliseksi):

  1. Käyttäjien mukavuudenhaluisuus, erityisesti salasanojen luomisessa ja käyttämisessä
  2. Yritys- ja palveluntarjoajatasolla päivittämättömät ohjelmistot, joiden haavoittuvuuksia on helppo hyödyntää
  3. Suojaamattomat verkot, erityisesti julkisissa tiloissa ja kodeissa

Niin kuluttajan kuin verkkokauppiaankin helpoin suojautumiskeino näitä uhkia vastaan on hyödyntää ohjelmistojen automaattisia päivitystoimintoja ja salasanageneraattoreita. Salasanageneraattorin avulla voi luoda hyvinkin vaikeasti murrettavan salasanan, jonka turvassa pitämällä ja säännöllisesti vaihtamalla voi estää jo paljon.

Verkkokaupan tietoturvaa säätelevät myös erilaiset direktiivit ja säännökset. Esimerkiksi korttitietojen käsittelyn tulee olla turvattua siten, etteivät ulkopuoliset pääse urkkimaan korttitietoja lomakkeelta tai ohjaamaan tietoja muuhun kuin sille tarkoitettuun palveluun. Tätä käsittelyä ohjaa muun muassa PCI DSS-standardi.

Mutta onko realistista odottaa diginatiivilta, joka haluaa asioiden tapahtuvan välittömästi, että hän kaivaa joka kerta esiin salasanansa erillisestä sovelluksesta?

Tämä ei todennäköisesti toteudu muuta kuin hyvin harvan kohdalla. Erilliset tunnistautumis- ja varmennuspalvelut pitävät sen vuoksi todennäköisesti pintansa vielä sen aikaa kunnes muut tavat tunnistautua ovat kehittyneet ja levinneet riittävän laajalti. PIN-koodit, sähköiset allekirjoitukset ja salasanat sekä biometriikasta sormenjälkitunnistus pysynevät siis vielä osana arkeamme jonkin aikaa. Mikael Smeds Maksuturvasta on kertonut omaan pankkialan kokemukseensa pohjautuen, että jos on aikeissa tuoda markkinoille täysin uusia maksu- tai tunnistamistapoja, kannattaa varautua siihen että markkinoille vieminen voi viedä aikaa jopa 5-10 vuotta. Tämän ansiosta kuluttajien käyttäytymistottumuksia maksamisen alueella kannattaa muuttaa pienissä askelissa eikä suurina harppauksina jotka useasti ”floppaavat”.

laptop_kortti.pngUniqulin Ruslan Pisarenko pitää kasvojentunnistusta tämän hetken lupaavimpana biometrisena tunnistautumis- ja maksutapana. Kasvojentunnistusta voi pitää lupaavana menetelmänä monestakin syystä. Vaikka sormenjälkien hyödyntäminen on tällä hetkellä yleisin biometrinen tunniste, on sekin mahdollista väärentää. Erilaiset koodit ja salasanat taasen saattavat joutua vääriin käsiin ja kortit tai puhelin saatetaan varastaa. Kasvot sen sijaan ovat aina mukana ja niitä on vaikeaa varastaa tai väärentää.

Sami Karhusen, Solinorilta, mukaan erilaisten biometristen antureita ja sensoreideita voidaan hyödyntää erityisesti ennakoivassa terveydenhoidossa. Sen lisäksi, että ne voivat kerätä ja välittää reaaliaikaista tietoa terveydentilastamme sairaanhoidon ammattilaisille, ne voivat opastaa ja ohjata meitä elintottumuksissamme ja jokapäiväisissä valinnoissamme.

Kehittyessään enemmän nämä sovellukset saattavat myös luoda meistä todella uniikin profiilin, jonka väärentäminen on mahdotonta.

Siihen asti on siis kuitenkin mahdollista, että kasvomme ovat jatkossa avainasemassa niin jokapäiväisessä asioinnissa kuin maksamisessa. Meillä, jotka emme vielä ole opetelleet selfien ottamisen jaloa taitoa, lienee kuitenkin vielä hetki aikaa harjoitella.

 

 

Kaupan liitto, Lindorff ja Maksuturva järjestivät 17.2.2016 aamiaistilaisuuden maksamisen trendeistä. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia näkökulmia niin maksutapojen, tietoturvallisuuden ja tunnistautumisen kuin pankkien roolista tulevaisuudessa. 

 

Topics: turvallisuus, maksaminen, turvallinen maksaminen

Uusinta Twitterissä