Verkkokaupan, ja ylipäätään kaupan, uusi suurkuluttaja on Z -sukupolvi, eli 15-25 vuotiaat nuoret, joiden toiveet ja tarpeet poikkeavat jokseenkin edeltävistä sukupolvista. Kaupan alalla on tapahtunut suuriakin muutoksia kuluneiden vuosikymmenten aikana: kaupankäynti on siirtynyt enemmän ja enemmän verkkoon ja verkkokauppa on siten kehittynyt tasaiseen tahtiin vastaamaan asiakkaiden sen hetkisiä tarpeita. Mutta mitä tapahtuu, kun suurella osalla potentiaalisista asiakkaista on täysin uudenlainen tapa kuluttaa?

Z- sukupolven arvioidaan olevan maailman suurin kuluttajaryhmä jo vuonna 2020, muodostaen Euroopassa ja Yhdysvalloissa jopa 40 % osuuden kaikista kuluttajista. Z -sukupolvella ei pelkästään ole pian ostovoimaa, vaan myös vaikutusvaltaa ja on tärkeää muistaa, että Z -sukupolven edustajat ovat huomisen päättäjiä – hiljalleen heidän suosimansa asiat ja tavat muuttuvat normeiksi. Tämän sukupolven kuluttamistapoihin kannattaa nyt tutustua, sillä ne toimijat, jotka saavat Z -sukupolvesta asiakkaitaan ovat huomisen onnistujia. Töitä on tosin tehtävä, sillä Z -sukupolven kulutuskäyttäytyminen eroaa jokseenkin edeltävien ikäluokkien käyttäytymisestä. 

Mobiilimaksuja ja tiedonhakua

Kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten asuinpaikka, koulutus, tunteet, arvot, kulttuuri, trendit ja sosiaaliset ryhmät. Täten on luontevaa, että jokaisella sukupolvella on toisesta poikkeava kulutuskäyttäytyminen, joka on muovaantunut sen hetkisen maailman menon mukaisesti.

Z -sukupolvi on käytännössä varttunut digitaalisessa maailmassa – mobiilimaksaminen, nettikauppa sekä erilaiset digitaaliset palvelut ja käytännöt ovat ehkä luontevampi osa heidän elämäänsä, kuin mitä ne vielä ovat muiden, osittain digimaailmaan totuttautuvien sukupolvien arkea.

rawpixel-1298296-unsplash

Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön toteuttamassa kuluttajakyselyssä kävi ilmi, että Z -sukupolvi tekee huomattavasti enemmän verkko-ostoksia mobiilaitteella kuin muut sukupolvet - jopa 38% 15-25 vuotiaista sanoo mieluiten tekevänsä verkko-ostokset nimenomaan mobiilaittella. Toisaalta, Z- sukupolvi arvostaa henkilökohtaista palvelua ja asioi siksi mielellään myös kivijalkaliikkeissä. Ostokokemuksesta tehdään kuitenkin usein monikanavainen mobiililaitteiden avulla: tuotetta saatetaan kokeilla liikkeessä mutta itse ostotapahtuma toteutetaan vasta myöhemmin verkkokaupassa – tai kivijalassa puhelimen kautta.

Puhelin, tai muu mobiililaite onkin tärkeä osa koko ostoprosessia, kanavasta riippumatta. Mobiiliaitteilla haetaan tietoa tuotteesta, verrataan hintoja, luetaan arvosteluja, selataan verkkokaupan tarjontaa ja maksetaan ostokset. Itse ostoprosessin on toimittava mutkattomasti ja varsinkin maksamisen tulee olla nopeaa ja vaivatonta, etenkin mobiilissa - siksi nuoret suosivatkin helppoja ja nopeita maksutapoja. 

Laatua ja ympäristötekoja

Z -sukupolvi on erittäin tietoinen ympäristöongelmista – päättäjiltä vaaditaan poliittisia tekoja ja kaupassa arvostetaan vastuullisuutta sekä avointa toimintamallia. Toisaalta, vaikka ympäristöön vaikuttavat tekijät ymmärretään ja muilta vaaditaan paljon tekoja, ei Z -sukupolvelainen välttämättä itse ole valmis muuttamaan tapojaan, mikäli se tarkoittaa sitä, että omaa kulutusta on jotenkin vähennettävä tai että joistakin kulutustavoista on luovuttava.

Verkkokaupan on kuitenkin hyvä huomioida ympäristöön vaikuttavat tekijät ja tuoda esiin oma toimintansa näiden asioiden tiimoilta. Z -sukupolven luottamus verkkokauppaan kasvaa, mikäli toiminta on avointa ja ympäristöön vaikuttavista valinnoista kerrotaan selkeästi. Z -sukupolven osalta ideaalitilanne olisi, että verkkokaupan toiminta olisi mahdollisimman ympäristöystävällistä, tosin ilman että tämä mitenkään vaikuttaa suoraan ostajaan. 

gem-lauris-rk-409606-unsplash

Jopa reilu kolmasosa Z-sukupolvesta sanoo, että omaisuuden hankkiminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässä. Voidaan hyvinkin sanoa, että kyseessä lienee siis varsinainen suurkuluttajasukupolvi edeltävään verrattuna, sillä vain 16 % vanhemmasta sukupolvesta ajattelee samoin. Z -sukupolvi arvostaa myös laatua, ja laadukkaista tuotteista ja brändeistä ollaan valmiita maksamaan. Toisaalta Z -sukupolvi on hyvin tietoinen käytöksestään ja kulutuksestaan ja hankinnoilla näytetään ulospäin pieni pilke omasta arvomaailmasta. 

Katse eteenpäin

Nykypäivänä Z -sukupolveen luotu suhde ja kontakti on kallisarvoista, sillä on todennäköistä, että heidän tämänhetkinen mielipiteensä ja suhtautumisensa verkkokauppaan, tuotteeseen tai vaikkapa brändiin säilyy pitkälle aikuisikään asti.

Ostokokemusta kannattaa miettiä Z -sukupolven näkökulmasta, sillä ostokokemus on yksi brändimielikuvaan eniten vaikuttavista tekijöistä. Mikäli ostokokemus verkkokaupassa on tällä hetkellä edes hieman haastava, saattaa ostaja helposti siirtyä toiseen kauppaan asioimaan, palaamatta enää takaisin. 

Miten verkkokaupan kannattaa huomioida Z -sukupolvi?

  1. Mobiilikäyttö – Z -sukupolvi käyttää mobiililaitteitaan ahkerasti ja monipuolisesti. Puhelimella mm. haetaan tietoa, ostetaan verkosta, käytetään somea ja maksetaan. Verkkokaupan näkökulmasta mobiilikäyttö kannattaa huomioida etenkin maksutavoissa. Mobiiliin sopivat maksutavat tekevät ostamisesta helppoa, joten verkkokauppaan kannattaa viimeistään nyt lisätä mobiilimaksutavat.
  1. Avoimuus – Verkkokaupan sivuilla kannattaa avoimesti kertoa toimintamalleista, ympäristöön vaikuttavista tekijöistä ja yrityksen arvoista. Z -sukupolvi arvostaa tietoa ja läpinäkyvyyttä, joten tässä jopa mitä enempi saattaa olla parempi. 
  1. Konkreettiset edut – Z -sukupolvea kannattaa hemmotella konkreettisilla eduilla, eli alennuksilla, kuponkikoodeilla ja kanta-asiakashyödyillä. Asiakkuus kannattaa palkita - selkeästi näkyvä etu houkuttelee ahkerasti ostavan Z -sukupolven edustajan takaisin kauppaasi.
  1. Sosiaalinen media – Somevaikuttajia seurataan aktiivisesti ja Z -sukupolvea tuskin tavoittaa kovin hyvin perinteisen mainonnan avulla. Videomarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi ja sosiaalisessa mediassa kohdennetut mainokset purevat varmasti hyvin tähän kohderyhmään. 

Lataa opas: Mobiilimaksaminen maksutavaksi verkkokauppaan 

 


  

Martina_kokokuva2 copy-491005-editedMartina Flygar

Maksuturvan markkinointi- ja viestintäkoordinaattori.

 

Topics: mobiilimaksaminen, verkkokauppa, kuluttajakäyttäytyminen

Uusinta Twitterissä