Huoltotoimenpiteitä Samlinkissa 19.11.2017 klo 3.00-13.00 / Serviceåtgärder hos Samlink 19.11.2017 kl. 3.00-13.00

Samlinkissä suoritetaan ennakoivaa huoltoa palvelun laadun turvaamiseksi sunnuntaina 19.11.2017 klo 3.00-13.00 välisenä aikana. Huoltotoimenpiteet aiheuttavat täyskatkon alla mainittuihin pankkeihin edellä mainittuna ajankohtana.

Lue lisää

Palvelukatko Samlinkissa 29.10.2017 klo 3.30-6.00 / Serviceavbrott hos Samlink 29.10.2017 kl. 3.30-6.00 / Maintenance work at Samlink October 29th, 2016 at 3.30-6.00

Samlinkin lokakuun käyttöönotto toteutetaan tulevana viikonloppuna. Samlinks oktoberinförande genomförs under veckoslutet. Samlink’s October commissioning will be implemented during the coming weekend.

Lue lisää

Cygate huoltaa järjestelmiään: Lyhyt katko Maksuturvan palveluissa / Cygate's maintenance work: Short break in Maksuturva's services / Cygates underhållsarbeten: Kort avbrott i Maksuturvas tjänster

Palveluissamme esiintyy yksi noin 20 minuutin katko 12.8.2017 klo 02:30-05:30 välisenä aikana. Ett avbrott på 20 minuter förekommer i våra tjänster 12.8.2017 mellan kl 02:30 och 05:30. There will be a break of approximately 20 minutes in our services August 12th 2017 between 2:30 and 5:30 am.

Lue lisää

Lisätietoa Aktian tilitysviiveistä / Ytterligare information på Aktias försenade betalningsöverföringar / Further information on the delay in Aktia's payment settlements

Maksuturva on eilisen ja tämän päivän aikana korjannut konekielisiä viitemaksuaineistoja omatoimisesti. Maksuturva har igår och idag själv korrigerat felaktigt bankmaterial. Maksuturva has during yesterday and today independently made corrections to the received bank material.

Lue lisää

Uusinta Twitterissä