21.12.2017 - Aktian pankkipalveluissa oli tekninen häiriö / Det var tekniska störningar i Aktias tjänster/ There where technical disturbances in Aktia Bank's services

Posted by Maksuturva on 21.12.2017 9:12

 

Päivitys: Häiriö on ohi.

Aktian verkkopankit, ml. mobiiliverkkopankki, ja yritysasiakkaiden WS-kanava ovat poissa käytöstä teknisen häiriön vuoksi. Vikaa korjataan parhaillaan. Aktia pahoittelee häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Lue lisää Aktian kotisivuilta.

Uppdatering: Den tekniska störningen är över.

Aktias nätbanker, inkl. mobilnätbanken, och företagskundernas WS-kanal är ur bruk på grund av tekniska störningar. Felet åtgärdas som bäst. Aktia beklagar besväret som orsakas av störningen. Läs mer på Aktias hemsida.

Update: The disturbance is over.

There is a technical disturbance in Aktia Bank's services. 

Uusinta Twitterissä