Selvitys häiriöstä palveluissa 18.5.2017 / Description of service failure 18 May 2017

Posted by Maksuturva on 18.5.2017 15:37

Telian verkkoliikenneyhteyksissä ilmeni häiriöitä, minkä seurauksena palvelussa esiintyi katkos 18.5. Due to disruptions in Telia's network connections there was an interruption in services 18 May.

Verkkoyhteyshäiriö on päättynyt ja palvelumme toimivat taas. Palveluissamme voi kuitenkin vielä ilmetä hitauksia.

Häiriön syy: Laaja häiriö Telian verkkoyhteyksissä
Häiriö alkoi: 18.05.2017 klo 13:25
Häiriö päättyi: 18.05.2017 klo 14:50

Verkkohäiriön johdosta tekninen palveluntarjoajamme Cygate suoritti lisäkorjauksen 18.5.2017 klo 16.30 - 17.00 välisenä aikana, joka aiheutti palvelukatkon Maksuturvan palveluissa klo 16:35 – 16:45 välisenä aikana.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.

 

The disruption in network connections has been resolved and our services are functioning again. Some slowness may however still occur in our services.

 

Reason for service failure: Extensive disruptions in Telia’s network connections

Service failure began: 18.05.2017 at 1:25 PM

Service failure ended: 18.05.2017 at 2:50 PM

 

Due to the disruption in network connections, Maksuturva's technical service provider Cygate performed an additional repair 18.5.2017 between 4:30 - 5:00 PM, which caused an interruption in Maksuturva's services between 4:35 PM and 4:45 PM.

We apologize for the inconvenience.


 

Topics: palvelutiedote

Uusinta Twitterissä