Selvitys häiriöstä palveluissa 20.4.2017 / Description of service failure 20 April 2017

Posted by Maksuturva on 21.4.2017 11:03

Maksuturvan teknisen palveluntarjoajan verkkoliikenneongelman vuoksi Maksuturvan palveluissa esiintyi katkoja 20.4.2017. Due to network problems in Maksuturva's service provider's network, there were some interruptions in Maksuturva's services 20 April 2017.

Häiriö alkoi: 20.4.2017 klo 21:05

Häiriö päättyi: 20.4.2017 klo 21:25

Häiriön syy: Maksuturvan käyttöpalveluntarjoaja suoritti 20.4.2017 klo 20:00-02:00 EEST suunnitellun muutoksen konesaliverkkojen reititystopologiaan parantaakseen verkkojen vikasietoisuutta. Muutoksen aikana ilmeni tietoliikenneongelma, joka aiheutti muutossuunnitelman ulkopuolisia häiriöitä. Maksuturvan palveluissa tämä aiheutti ajoittaisia katkoja 20.4.2017 klo 21:05 ja 21:25 välillä. Ongelmien korjaamisen jälkeen muutos suoritettiin suunnitelman mukaisesti loppuun.

Pahoittelemme häiriöistä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

 

Service failure began: 20 April 2017 9:05 PM

Service failure ended: 20 April 2017 9:25 PM

Reason for failure: Maksuturva's technical service provider performed a planned change on 20.4.2017 at 20:00-02:00 EEST in order to improve the redundancy of their data center networks. During the change, a network problem was encountered, which caused network disruptions outside the change plan. In Maksuturva's services, this caused some intermittent interruptions 20 April 2017 between 9:05 PM and 9:25 PM. The change was carried out as planned once the disruptions had been resolved.

We apologise for any possible inconvenience.


 

Topics: palvelutiedote

Uusinta Twitterissä