Selvitys häiriöstä palveluissa 6.5.2017 / Description of service interruption 6 May 2017

Posted by Maksuturva on 9.5.2017 12:10

Maksuturvan sovelluspalvelinohjelmistossa ilmeni häiriöitä, minkä seurauksena palvelussa esiintyi katkoksia 6.5. Due to disruptions in Maksuturva's application server software there were some interruptions in Maksuturva's services 6 May.

Häiriö alkoi: 6.5.2017 klo 7:50

Häiriö päättyi: 6.5.2017 klo 10:22

Häiriön syy: Maksuturvan sovelluspalvelinohjelmistossa ilmeni häiriöitä, minkä seurauksena kaikkia maksupyyntöjä ei onnistuttu käsittelemään yllä mainittuna aikana. Häiriön syy saatiin selvitettyä ja korjattua. Häiriö päättyi lauantaina 6.5.2017 klo 10:22.

Pahoittelemme häiriöistä mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

 

Service interruptions began: 6 May 2017 7:50 AM

Service interruptions ended: 6 May 2017 10:22 AM

Reason for failure: Due to disruptions in Maksuturva's application server software not all payment requests could be handled during the above mentioned time period. The reason for the disruptions was investigated and resolved. The service interruption ended on Saturday 6 May 2017 at 10:22 AM.

We apologise for any possible inconvenience.


 

Topics: palvelutiedote

Uusinta Twitterissä