Lisätietoa Aktian tilitysviiveistä / Ytterligare information på Aktias försenade betalningsöverföringar / Further information on the delay in Aktia's payment settlements

Posted by Maksuturva on 6.7.2017 15:55

Maksuturva on eilisen ja tämän päivän aikana korjannut konekielisiä viitemaksuaineistoja omatoimisesti. Maksuturva har igår och idag själv korrigerat felaktigt bankmaterial. Maksuturva has during yesterday and today independently made corrections to the received bank material.

 

flag_fi.png

Aktian häiriötilanne jatkuu edelleen ja Maksuturvan vastaanottamat pankkiaineistot (tiliote- ja viitemaksuaineisto) ovat olleet edelleen virheellisiä. Tämä on aiheuttanut harmia erityisesti niille Maksuturvan asiakkaille, joilla on käytössään koontitilitykset. Maksuturva on eilisen ja tämän päivän (5.-6.7) aikana korjannut konekielisiä viitemaksuaineistoja omatoimisesti ja tilitäsmäytykset saatiin ajettua tänään aamulla. Pankkimaksuihin liittyvät tilitykset tehdään perjantaina 7.7. ja korttimaksuihin liittyvät tilitykset tehdään viimeistään ensi viikon alussa.

Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa.

 

swe_flag-1.png

Störningar i Aktia Bank fortsätter och bankmaterial (kontoutdrags- och referensmaterial) som Maksuturva mottagit har fortfarande innehållit fel. Det här har orsakat besvär speciellt för Maksuturvas kunder som får betalningsöverföringarna i större satser istället för varje transaktion separat. Maksuturva har igår och idag (5.-6.7.) själv korrigerat felaktigt material och kontoavstämningarna har gjorts idag. Bankbetalningar överförs på fredag 7.7. och kortbetalningar overförs senast i början av nästa vecka. 

Vi beklagar eventuella olägenhäter.

 

flag_en.jpg

Aktia Bank's error situation continues and the bank material (bank statements and payment reference information) that Maksuturva has received has still been faulty. This has caused trouble especially to those of Maksuturva's clients that have bundled settlements in use. Maksuturva has during yesterday and today (5 and 6 July) independently made corrections to the received bank material and account reconciliations were made this morning. Bank payments will be settled on Friday 7 July and card payments will be settled at the beginning of next week at the latest.

We apologize for the inconvenience.

 

Uusinta Twitterissä