Palvelukatkotiedote sunnuntaina 25.3.2018 / Serviceavbrott i Maksuturvas tjänster söndagen den 25.3.2018/ Notification of a service break on Sunday 25.3.2018

Posted by Maksuturva on 16.3.2018 13:34

 

Maksuturvan palvelussa on palvelukatko sunnuntaina 25.3 alkaen klo 00.00. Katkon arvioidaan päättyvän viimeistään klo 12.00. 

Kaikki Maksuturvan palvelut ovat poissa käytöstä palvelukatkon ajan.

Kaikkia teknisiä huoltotöitä ei voida valitettavasti tehdä ilman vaikutuksia asiakkaisiin. Palvelukatko pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä ja palvelut palautetaan asiakkaiden käytettäviksi heti kun uuden palvelualustan toimivuus on todennettu.

Miksi palvelut ovat pois käytöstä?
Palvelukatko johtuu uuden käyttöpalvelualustan käyttöönotosta. Käyttöpalvelualustan uudistuksen myötä voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme entistä tehokkaampia, turvallisempia ja skaalautuvampia maksupalveluita.

Pahoittelemme katkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Ystävällisin terveisin,
Maksuturva Group Oy
Yritysten asiakaspalvelu
tuki@maksuturva.fi

  

Det kommer att vara ett serviceavbrott i Maksuturvas tjänster söndagen den 25.3 från kl 00.00 framåt. Serviceavbrottet väntas vara över senast kl 12.00.

Under serviceavbrottet är alla Maksuturvas tjänster ur bruk.

Alla tekniska uppdateringar och servicearbeten går tyvärr inte att framföra utan att det direkt påverkar kunderna. Vi strävar till att hålla serviceavbrottet så kort som möjligt och återför tjänsterna i bruk omedelbart då vi försäkrat den nya omgivningens funktionalitet. 

Vad beror serviceavbrottet på?
Vi flyttar vår tjänst till en ny digital omgivning. I fortsättningen kommer vi att kunna erbjuda våra kunder ännu effektivare, säkrare och mer skalbara betaltjänster.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Med vänliga hälsningar,
Maksuturva Group Ab
Företagens kundbetjäning
support@maksuturva.fi

 

There will be a service break in Maksuturva's services on Sunday March 25th starting at 00.00.  It is expected that the service break will be over at 12 noon the latest. (Finnish time, EET, UCT +02:00)

All Maksuturva's services will be unavailable during the service break.

All technical maintenance work cannot unfortunately be done without an impact on our customers. We strive to keep the duration of the service break as short as possible. All services will be made available for use as soon as the functionalities of the new server environment has been verified.

Why is there a service break?
We are moving our production services to a new server environment. Due to this renewal we will be able to offer our customers even more efficient, safer and scalable payment-services. 

We apologize for any possible inconvenience.

Best Regards,
Maksuturva Group Ltd
Customer service
support@maksuturva.fi

Uusinta Twitterissä