Nätbutikens knapp för Köp eller Lägg i varukorgen är en av de faktorer som är avgörande för att butiken ska gå bra. Alltför ofta förbises dock knappens stora betydelse.

E-handlare som inte tänkt närmare på hur knapparna som läggs in på sidorna ser ut och inte heller på texterna kan lätt missa många chanser till försäljning. I startfasen har e-handlaren tillfälle att genast från början fästa särskild uppmärksamhet på hur den här knappen ska se ut, likaledes på texten och på så sätt maximera nätbutikens konversion samt säkerställa sin framgång. Det lönar sig alltså att hålla följande tips i minnet redan innan du har hunnit öppna din nätbutik.

Buy

5 tips för hur du planerar Köp-knappen

1. Inspirerar kunden

Knappen Köp eller Lägg i varukorgen har ett tydligt syfte, med hjälp av den vill man få kunderna att göra något. I din nätbutik kan kunderna ha möjlighet att via köp-knappen kolla varukorgen och vilka produkter som nyligen har överförts dit. Alternativt för programmet inte kunderna vidare när de lagt en produkt i varukorgen, i stället dyker det upp en informerande text i kanten på sidan som berättar att produkten nu finns i varukorgen. Samtidigt erbjuds kunden kanske också möjlighet att bläddra vidare och titta på andra produkter. Du får kunderna att röra sig i önskad riktning genom att uppmana dem göra något. Lättaste sättet att inspirera folk att agera på ett visst sätt är att börja texten med ett verb, exempelvis ”Handla”. Därför fungerar de traditionella uppmaningarna ”Köp nu”, ”Beställ nu” och ”Lägg i varukorgen” alldeles utmärkt.

2. Lätt att förstå

Den perfekta Köp-knappen innehåller endast ett fåtal ord. En kort och koncis text fungerar bäst eftersom kunderna lätt ska förstå det lästa utan att särskilt behöva fundera på saken. Av texten ska också framgå vad som händer när kunderna har klickat på knappen. På det här stället kan det vara förnuftigt att välja en sådan text som är i linje med nätbutikens köpprocess, som exempel kan ”Lägg i varukorgen” vara ett logiskt alternativ i det fall att kunderna inte förs vidare från produktsidan utan i stället får ett meddelande Hello.pngpå annat sätt om att produkten nu har lagts i varukorgen. ”Köp nu” kan åter betyda att en kund som klickar här förs vidare till en annan sida som eventuellt redan är betalsidan.

Allmänheten har vant sig vid vissa slag av knappar och texter. Så fast det är ändamålsenligt att fundera på texterna i den egna nätbutiken med avseende på imagen kring ett eget varumärke och produkternas beskaffenhet lönar det sig att se till att formuleringen inte avviker alltför mycket ifrån de allmänt kända ”Köp nu”, ”Beställ nu” och ”Lägg i varukorgen” så att dina kunder inte kommer av sig och därför lämnar inköpet ogjort.

3. Lockande text

Konversionspotentialen för texterna ”Köp nu” och ”Lägg i varukorgen” har i någon mån utretts i utländska, inofficiella undersökningar. Den allmänna slutsatsen verkar vara att knappar med texten ”Lägg i varukorgen” klickas i genomsnitt mera. Det här har tolkats bero på att det är lätt att lägga produkter i en varukorg, trots att kunden ännu inte har beslutat sig för att genomföra inköpen. Förargligt nog blir dock en stor del, upp till 35–50 %, av varukorgarna som kunderna samlat i nätbutikerna inte utlösta. Med andra ord avbryter de processen just före betalningen. Det är alltså inte fråga om den överlägset bästa formuleringen. Uppmaningarna ”Köp nu” och ”Beställ nu” har den styrkan att de har större inflytande på gemene man när de låter kunderna förstå att beslutet att handla måste tas genast. Ingendera av dessa texter garanterar dock heller att kunderna slutför köpprocessen. Det är alltså mödan värt att du prövar dig fram vilket alternativ som är det bästa just för dig.Discount.png

Om du har möjlighet att variera knapparna eller texterna i anslutning till dem produktvis så är ett sätt för att öka konversionen att låta texten förmedla känslan av brådska. Ifall du i anslutning till Köp-knappen meddelar att produkten säljs till nedsatt pris bara en begränsad tid eller att det endast finns några exemplar av produkten kvar kan detta medverka till att kunden tar sitt beslut att handla och gör inköpet just då. Det är också möjligt att förmedla samma känsla av brådska genom att exempelvis lova leveransen till följande dag om kunden köper produkten före ett visst klockslag.

4. Iögonenfallande färg

En god utgångspunkt för att organisera knappen är att du väljer en så klar färg som möjligt för den. Om du även annars använder klara färger i din nätbutik kan färgen på Köp-knappen alternativt stå i kontrast till sidans övriga färger. E-handlarens värsta scenario är antagligen att kunden hittar produkten och vill köpa den men inte hittar länken för att lägga den i varukorgen och genomföra inköpet. Avsikten med den avvikande färgen är alltså att få knappen att framträda tydligt jämfört med sidans övriga innehåll så att kunden hittar den så lätt som möjligt.

Det är emellertid bra att komma ihåg att vissa färger kan väcka speciella känslor. Folk kan undermedvetet uppfatta rött som tecken på fara medan grönt upplevs som tryggt och direkt signalerar att ”allt ok, gå vidare”. Därtill är det skäl att beakta nätbutikens allmänna image i knappens formgivning – det känns inte heller tryggt om Köp-knappen ser helt annorlunda ut i stället för att vara en naturlig del av nätbutikens design.

5. En mjuk och tydlig framtoning

På samma sätt som färgerna kopplar folk också utseendet samman med känslorna av fara och trygghet. Därför tillämpar största delen av nätbutikerna knappar utformade som fyrkanter med rundade hörn. Vassa hörn kan uppfattas som tecken på fara med påföljden att besökarna blir försiktigare, det kan alltså vara klokt att gardera sig och välja en mjuk design för knappen. Knappen får inte heller vara särskilt originellt utformad eller för liten, texten som sätts in i den måste vara lättläst. På ett ungefär tänkt så ju större desto bättre, för en stor knapp är lätt att lägga märke till och lättare att klicka på. Card.png

En del e-handlare har märkt att konversionsprocenten har stigit om man lägger till en ikon som fortsättning på texten. Populära ikoner är ett plus-tecken, en varukorg, pil och kundvagn. Där en diskret ikon kan höja klickfrekvensen kan överflödiga animationer avleda kundens uppmärksamhet från det väsentliga. T.ex. kan animationer som bygger på Flash nödvändigtvis inte ens ses i mobila enheter. Försäkra dig således om att din Köp-knapp är lätt att använda också i mobila enheter så att du inte missar att sälja till den synnerligen stora grupp människor som surfar på nätet med pekplattor och smarttelefoner.

Det finns inget exakt svar på vilket slags knapp som har bästa effekten. Men åtminstone på internationell nivå har man redan länge följt upp hur effektivt olika Köp-knappar fungerar och härifrån har tumreglerna ovan sammanställts. Det lönar sig alltså att fästa avseende på dem när du gör upp strategin för din egen knapp. Det är dock viktigt att du också drar dina egna slutsatser om vilket slags knapp som konverterar bäst. Testa således i lugn och ro olika färger, storlekar och formuleringar för att hitta just en sådan design som ger dig den högsta klickfrekvensen räknad i procent.


Skribent

Magnus_pieni.jpg
Magnus Enckell

Direktör, partners och kunder
Maksuturva Group Ab

förnamn.efternamn@maksuturva.fi
 
 

Senaste nytt i Twitter