Några tips vad det lönar sig att beakta vid uppstart av nätbutik
 
business plan 2

Strategi för affärsverksamheten

 
Det första steget när det gäller att sätta upp en nätbutik är att utarbeta en strategi för affärsverksamheten. Även om du är nog så ivrig att sätta igång ska du absolut göra upp en realistisk plan för verksamheten och gå på djupet med vilka slags utgifter och inkomster du kommer att hantera när du driver nätbutiken. På så vis säkerställer du att affärsverksamheten blir lönsam. Förutom att man som näthandlare bör ha en klar uppfattning om både intäkter och kostnader i affärsverksamheten, är det i synnerhet för en näthandlare som precis har startat nödvändigt, att dessutom hålla ett öga på i vilken riktning penningflödet går. De primära investeringarna i programvara, marknadsföring och lager kan kräva tilläggsfinansiering.

Därefter är det bra att noga tänka igenom vem du tänker sälja till. Det är mycket viktigt att precisera den egna kundkretsen, dvs kundprofilerna. Med hjälp av kundprofilerna är det betydligt lättare för nätbutiken att i detalj bestämma hurdant informationsutbyte och marknadsföring den tillämpar. En klar uppfattning om kundprofilerna gör det också lättare att avgöra hurudant varusortiment nätbutiken ska hålla. Produkter som tilltalar, intresserar och för med sig något nytt är ofta goda lockbeten. När du bygger upp varusortimentet är det trots allt bra att hålla i minnet, att det oftast är basprodukterna som är grunden för lönsamheten.
 

Nätbutiken blir till

 
När planerna är klara måste du fatta ett viktigt beslut, nämligen välja plattform för din nätbutik. Företagare i startfasen väljer oftast en färdig programvara som snabbt kan sättas upp. Det lönar sig dock att i samband med valet tänka lite också på sikt: säkerställ ifall du planerar att i framtiden utvidga verksamheten och bli en stor aktör, att den handelsplattform du har valt klarar att fungera smidigt och växa jämsides med nätbutiken.

Följande steg är att välja vilka betal- och leveranssätt du erbjuder kunderna. Speciellt betalsätten lönar det sig att ägna noggrann uppmärksamhet för betalningarna utgör den viktigaste fasen i näthandeln. De mest använda betalsätten i Finland är nätbankernas betalknappar, kortbetalningar (debit och credit), faktura och delbetalning samt PayPal. Eftersom nätbutiken har som mål att få så många kunder som möjligt att slutföra ett köp, lönar det sig att erbjuda kunderna så många betalningsalternativ som möjligt.

Kundernas köplust påverkas likaledes av på vilka sätt produkten levereras, leveranstiderna och returlogistiken. Föredrar dina kunder hemtransport som leveranssätt eller vill de kanske avhämta sin produkt från kvartersbutiken? Via vilka vägar går returerna och kan kunden själv lämna uppgift om en retur online? Beakta hur din kundkrets helst vill ha det när du tar beslut om servicekanaler i din nätbutik.

 

Nätbutikens informationsutbyte och marknadsföring

 
Innan du köper reklamutrymme eller tar andra beslut som rör marknadsföringen, ska du ännu en gång gå tillbaka till kundprofilen. Vilka medier använder kunderna? Vad läser de eller lyssnar på? marketing strategy_pieniI vilka kanaler i de sociala medierna är de aktiva? Det är viktigt att du förstår dina kunders inköpsprocess och kan påverka den hela tiden som processen går framåt. Se alltså till att du syns där dina kunder befinner sig. Webbplatsens innehåll, såsom beskrivningarna av produkterna, är ytterst viktigt för nätbutikerna och det lönar sig också att utnyttja dem. Marknadsföringen på olika sidor kan således vara ett naturligt sätt för att ge nätbutiken större synlighet.
 
Hanteringen av kundrelationer omfattar också kundtjänst. Den traditionella uppfattningen om kundtjänst är att företaget har någon som svarar i telefon mellan 9 och 17. Kundtjänsten inbegriper dock en hel del annat också. Har dina kunder tillgång till självbetjäning och vilka kanaler tillhandahåller du för att ta kontakt? Chat, e-post och elektroniska blanketter är exempel på kanaler som också en mindre nätbutik kan utnyttja mycket effektivt.


SkribentMagnus Enckell

Direktör, partners och kunder
Maksuturva Group Ab

förnamn.efternamn@maksuturva.fi
 
 
 

Senaste nytt i Twitter