Uselt väder bidrar till att shoppandet över webben ökar för folk sitter mera inne och har tid att surfa runt bland e-butikernas erbjudanden. En utredning som utförts av Vilkas Group visar att den ostadiga sommaren i Finland mycket väl kan ha medverkat till att försäljningen har ökat i många e-butiker. Större beställningsvolymer innebär visserligen att handlaren också har fler returförsändelser att ta hand om.

Hanteringen av produkter som kunderna återsänt är tidskrävande ifall de behandlas helt manuellt. Om e-butiken per månad får in exempelvis tusen beställningar, varav beställarna ångrar eller skickar tillbaka 25 %, kan handlaren bli tvungen att månatligen reservera gott och väl 166 timmar och beroende på de anställdas löner upp till 5000 € för att ta hand om returerna. Med de rätta verktygen löper hanteringen av produkter som kunderna har återsänt mycket smidigt, samtidigt sparar de arbetstid för t.o.m. tusentals euro varje månad. Självbetjäning och automatisering snabbar upp funktionerna, och det betyder att du också kan betjäna dina kunder ännu bättre än förut. Största delen av kunderna önskar dessutom att returprocessen är automatiserad.

Automatisera returerna, hur då? Allra först bör du se till att kunderna har möjlighet att använda sig av en blankett för returer online. Det är bra att avtala om att returblankettens utseende har samma design som e-butiken i övrigt så att kunderna inte tror att de förirrat sig in på fel sida och känner sig osäkra.

Tack vare den elektroniska blanketten behöver du inte ödsla tid på att samla in och registrera uppgifterna om returerna, informationen sparas automatiskt.

Dessutom startar hela returprocessen av sig själv. Blanketten som sådan räcker dock nödvändigtvis inte, utan automatiseringen av produktreturer och återbetalningar kräver ett eget särskilt system.säästä palautuskuluissa

Kunderna kontaktar ofta butiken i samband med returer och reklamationer. Det går en massa tid redan till själva telefonsamtalen och för att besvara e-postmeddelandena, till på köpet kräver de fortsatta åtgärder som måste registreras i företagets system.

Maskinell behandling av uppgifterna om reklamationer och returer sparar personalens tid i avsevärd grad. Dessutom minskar en lätthanterlig kanal, där köparen själv kan mata in de behövliga uppgifterna och inleda returprocessen, behovet att kontakta kundtjänsten. Samtidigt får kunderna en positiv uppfattning om butiken när de kan lämna meddelandet via nätet vid vilken tid som helst under dygnets timmar.

Det här underlättar också arbetet för dem som tar emot återsända produkter, för de behöver endast kontrollera returen och kvittera den. I så fall kan den inbesparade tiden användas för mera produktivt arbete.

Återbetalningarna kan vara knepiga för kunden kan ha lämnat bristfällig information, exempelvis felaktigt kontonummer. Det kan ta förvånansvärt mycken tid att få fram de rätta uppgifterna. Det automatiserade systemet samlar in all behövlig information direkt från kunderna och kontrollerar samtidigt att de har uppgett kontonumret korrekt. I synnerhet beställningar som returneras till någon del medför extra arbete för beloppet som återbetalas måste överenskommas skilt. Men också återbetalningarna kan skötas automatiskt. När de returnerade produkterna är kontrollerade tar det automatiserade systemet hand om återbetalningarna efter att säljaren har kvitterat returen. Därutöver kräver penningrörelsen noggrann rapportering. Med hjälp av det smarta systemet är det lätt att hålla ordning på uppgifterna, dessutom kan de överföras direkt till bokföringen.

 


Skribent

Viivi Ahlqvist

Viivi Ahlqvist

Försäljningsassistent, Maksuturva Group Ab

förnamn.efternamn@maksuturva.fi

 

Senaste nytt i Twitter