yksi

Äldre åldersgrupper aktivare på nätet i Sverige än i Finland

95% av Finlands och Sveriges befolkning, i åldern 34 år och yngre, använder sig dagligen av internet. I Sverige ser vi dock en mycket aktiv använding av internet även i högre åldersgrupper. I Finland däremot finns det en tydlig nedåtgående trend då åldern ökar. Bland 55 åringar och äldre använder sig endast 60% dagligen av internet. Detta kan vara viktigt att ta i beaktande, t.ex. vid design av landningssidor och Facebook marknadsföring.

Kaksi

Mobilanvänding stiger fortsättningsvis kraftigt

För både finnar och svenskar är internet vår huvudsakliga informationskälla (+85%). Sverige ligger dock ett steg före Finland när det kommer till använding av mobila enheter för informationssökning. Trenden är dock starkt påväg uppåt vilket sätter krav på mobiloptimerade webbutiker, även i Finland.

Kolme

Vad får den finska konsumenten att föredra en internationell nätbutik framöver ett inhemskt alternativ?

När det kommer till internationell e-handel så skiljer sig den finska konsumenten betydligt från den svenska.

Finnar besöker internationella webbutiker huvudsakligen i jakt på priserbjudanden.

Enligt en enkät gjord av Google visar det sig att 40% av deltagarna söker sig till internationella webbutiker i jakt på bättre priser. En webbutik riktad till finnar kan klart och tydligt göra sig attraktiv genom att tydligt framhäva erbjudanden.

Andra konkreta orsaker till att finnar söker sig till internationella nätbutiker är bredare utbud och bättre tillgänglighet. Finska nätbutiker är av allt att döma inte tillräckligt mångsida, och produkterna finns alltför ofta inte direkt på lager, utan måste beställas på restorder. Detta är klart två aspekter som finnar värderar och kan vara värt att utnyttja direkt i marknadsföring och kommunikation.

Neljä

Sökmotorreklam och SEO

Den finska grammatiken är välkänd för sina otaliga ändelser och affix. Detta har direkt inverkan på synlighet i Google och optimering av sökmotorreklam (t.ex. Google AdWords). De mångfaldiga ändelserna leder lätt till problem med dålig relevans / dyra klickpriser. Det verkar som om Google inte alltid klarar av att tolka den finska grammatiken rätt.

Ur en annan synvinkel så kan man även utnyttja detta till sin fördel. Webbmarknadsföringen kan göras mer omfattande, dvs. man tar hänsyn till grammatiken direkt i t.ex. AdWords kampanjens struktur. Detta gäller även innehåll på webbsidan för SEO. På detta vis blir sökresultaten mera relevanta för användarna och synligheten maximeras.

 

Källor: The Connected Consumer Survey 2014 / 2015, The Consumer Barometer Survey 2014 / 2015


Skribent


Chip Gylfe

eMarketing Executive, Ab LevelUp Oy

Senaste nytt i Twitter