Maksuturva Group

Maksuturva Group Ab är ett betalningsinstitut som lyder under Finansinspektionen.

 

Pionjären för intelligenta betalningar i Europa

Maksuturva innehar en central roll inom digitaliseringen i handeln.

Maksuturva Group Ab är en föregångare med att tillhandahålla företagen och deras kunder intelligenta betaltjänster på webben. Maksuturvas policy återspeglar en orubblig föresats att anta också sådana utmaningar i branschen som många konkurrenter inte har lyckats lösa. Mottot är att bara det bästa duger.

Maksuturva infriar dessa målsättningar genom personalens ambitiösa och professionella insatser.

Vår team består av experter med erfarenhet inom handel, elektronisk affärsverksamhet, bankverksamhet och datateknik. I vår verksamhet förenas banksektorns säkerhet med tjänstesektorns kundorienterade service. I medeltal har alla i vårt team en tio års arbetserfarenhet från finansbranchen. En skarpsynt vald teknik och ett nätverk av omsorgsfullt utvalda partners garanterar kvaliteten på vår service.

Bekanta dig med Maksuturvas vision, mission och värderingar

Vision

Vi är Nordeuropas ledande betalningsinstitut specialiserat på intelligenta betalningar. Våra lösningar med ärendehantering via flera kanaler effektiviserar företagens affärsverksamhet och ger våra kunder betydande kostnadsinbesparingar och innovationsmöjligheter. Vi är en central aktör i digitaliseringen av betalfunktionerna.

Mission

Vi arbetar i centrum av värdeskapande funktioner i handeln som förmedlare av betalningar och information mellan bankerna, systemleverantörerna, finansbolagen, kortbolagen, logistikoperatörerna samt bolagen för elektroniska finansiella tjänster. För dessa partners är vi oumbärliga.

Värderingar

En positiv kundupplevelse

Vi lyssnar på våra kunder och partners och bygger sådana lösningar som svarar mot marknadens behov. Vi utgår ifrån att det inte finns något som helst skäl för att inte anlita våra tjänster.

Nyskapande och kapacitet

Vi är sakkunniga pionjärer i vår bransch. Vi satsar på kvaliteten, inte på kvantiteten.

Respekt

Vi värdesätter våra kunder, partners, konkurrenter och vår personal. Vi månar om vår kunniga och motiverade personal och vi är övertygade om att vi genom att visa öppenhet ska uppnå vårt mål.

Maksuturva-bolagen

Maksuturva Group Ab är ett internationellt verksamt auktoriserat betalningsinstitut underställt Finansinspektionens tillsyn som dessutom har licens enligt EU:s betaltjänstdirektiv (2007/64/EG) för att tillhandahålla elektroniska betaltjänster. För det tekniska genomförandet av Maksuturva Group Ab:s betaltjänster ansvarar systerföretaget Maksuturva ICT Services Oy i samarbete med certifierade tjänsteleverantörer. Tillgången till fortlöpande näthantering och datasäkerhet är certifierad enligt standarderna ISO/IEC 20000 och ISO/IEC 27001. Maksuturva Group Ab och bolagets tekniska partners för betalningar med kort är alla certifierade enligt PCI DSS Level 1. Experterna vid Maksuturva Group och ICT Services arbetar i gemensamma lokaler i Gräsviken, Helsingfors.

 

Se här vilka som är Maksuturvas ägare

Svea Ekonomi AB, Sverige
Mikael Smeds
 
Konsta Karvinen
Patrik Ekman
Pete Hakkarainen
Jari Mäntylä
Petteri Kauko
Tomas Lundqvist
Andreas Stenius
Eetu Komsi

Aktieägare totalt: 10 st
Aktier totalt: 28 405 016 st
Uppdaterad: 11.6.2018

Vår historia

Vår målmedvetna ambition att kunna rumstera om i banksektorn härrör sig från året 2003 när den ena av företagets grundare ställde en fråga till faktalitterära författaren Petteri Järvinen mitt under ett seminarium om elektronisk affärsverksamhet. Frågan var: Varför har ingen kommit på att kombinera betalningarna i e-handeln med informationslogistik på ett förnuftigt sätt?

På det här kunde Järvinen inte ge något svar, men tyckte att det var en ytterst intressant iakttagelse. Som resultat av grundarnas omsorgsfulla planering, som inkluderade en forskningsstudie om trygga betalningar enligt utbildningsprogrammet för doktorander 2006 samt en begäran om utlåtande från dåvarande Finansinspektionen 2007, beslöt man grunda Maksuturva Group Ab.

Härefter har bolaget som tillhör FinTech-sektorn attraherat online- och omnichannel-experter samt naturligtvis investerare med stort förtroende för vår vision.


 

  Personalens kontaktinformation