Case Olympiska Kommittén

Speciella behov kräver flexibilitet och en förmåga att anpassa tjänster

Olympiska Kommittén fungerar som en nationell stödorganisation för idrottsförbunden i Finland. Kommittén har som uppgift att utveckla elit-idrotten i Finland samt att främja vardagsmotion och fysisk aktivitet. Organisationens verksamhet omfattar allt från småbarnspedagogik till främjande av välmående på arbetsplatsen, till elitidrott och idrottspolitik.

Läs mera

Suomisport är en webbtjänst som erbjuds av Olympiska kommittén. I tjänsten kan idrottsförbund och föreningar sälja tävlingsrättigheter dvs. licenser. Målet vid utvecklingen var att webbtjänsten ska vara enkel och användarvänlig med alla plattformer. I framtiden kommer användarna dessutom att kunna köpa medlemskap och anmäla sig till evenemang via tjänsten.

Maksuturva valdes till Suomisport-tjänstens betaltjänstleverantör efter öppet anbudsförfarande. Ett av Maksuturvas trumfkort var mångsidighet”Det som var avgörande var Maksuturvas förmåga att flexibelt anpassa betaltjänsten så att den passade våra behov”, säger Olympiska Kommitténs projektchef Juha Saapunki. Från Olympiska Kommittén berättas det att införandet av tjänsten gick bra pga. det nära samarbetet med Maksuturva, programvaruleverantören Vincit och vissa utvalda pilotförbund.

Betalsätten som erbjuds i Suomisport- tjänsten är betalningar via nätbanken, kortbetalning och Maksuturvas Intelligenta Faktura och Delbetalning. Dessutom erbjuds också mobilbetalningssätt som t.ex. MobilePay som betalalternativ. Juha Saapunki säger att han är övertygad om att mobilbetalning kommer att bli allt vanligare, då redan några månaders pilotverksamhet visat att MobilePay väljs oftare som betalsätt i Suomisport. MobilePay har lika som de övriga betalsätten fungerat utmärkt.

En specifik egenskap för betaltjänsten är att den tillämpade redovisningsmodellen är s.k. multi-vendorredovisning, där betalningsöverföringarna kan enkelt delas på flera olika mottagare. Nyckelfunktionen är att betalningarna överförs automatiskt till de parter som skall få sin del. ”Det här är en funktion som har en väldigt stor betydelse. Vi får utnyttja en lösning som är anpassad just för våra behov  -  Maksutuva har därmed gjort ett utomordentligt jobb”, säger Juha Saapunki från Olympiska kommittén. Uppdelningen av betalningsöverföringarna på fler parter fungerar oavsätt vilket betalsätt som använts -  detta är en unik funktion i utbudet av betaltjänster. 

Enligt Juha Saapunki är Olympiska Kommittén väldigt nöjd med att Maksuturva blev utvald som betaltjänstleverantör. Kommitén uppskattar att man vid behov alltid fått snabbt bra och nogranna instruktioner från Maksuturvas kundtjänst. Maksuturva utvecklar sin service kontinuerligt - därmed vill också Olympiska Kommittén utmana Maksuturva till att ytterligare förbättra sina betaltjänster i samband med att Suomisport utvecklas till att bli Finlands bästa webbplats för idrottare. Utmaningar för Suomisport kommer att vara utvecklingsarbetet som skall leda till att webbtjänsten öppnas också för idrottsföreningarnas användning, samt en förverkligandet av en mera kundorienterad administration av medlems- och evenemangsavgifter.

Till slut vill Juha Saapunki ännu skicka en hälsning åt alla som funderar på att införa Maksuturvas tjänster: ”Jag rekommenderar varmt Maksuturva som leverantör till en modern webbtjänst för betalningar. Jag hoppas att Maksuturva också i fortsättningen satsar på att utveckla sin service och har kapacitet att framställa innovativa och kostnadseffektiva lösningar”. Vi på Maksuturva tar gärna emot den här utmaningen.

 

Suomisport

Case Hehku

En omfattande tjänst stöder kundfokuset

Hehku är ett nytt finländskt koncept på skönhets- och hälsobranschen. Nätbutiken Hehku.fi öppnades i januari 2018 och tills sommaren 2018 hade 19 butiker öppnats runtom landet. Nu är Hehku en av de mest populära och omtalade butikerna som fokuserar sig på skönhets- och hälsobranschen. I Hehku.fi-nätbutiken hittar du Maksuturvas betalsätt samt har möjlighet att utnyttja Köparens hjälpreda -tjänsten i samband med en beställning.

Läs mera

Hehku-konceptet fokuserar på att erbjuda kunderna tjänster och produkter som nyttjar ett fullständigt välmående. Förutom att Hehku erbjuder ett brett sortiment av produkter så finns också den professionella personalen till hands för kunden både online och i butiken. Hjälp finns att få av farmaceuter, kosmetologer, personal trainers och estenomer – enligt var och ens egna behov. Hos Hehku är kunden i centrum – något som starkt driver företagets verksamhet och värderas högt. Maksuturva valdes som betaltjänstleverantör då målet var att hitta en betaltjänst som stöder kundfokuset och möjliggör enkelt och smidigt betalande.

Fastän betalprocessen har en stor inverkan på kundupplevelsen online, så slutar inte en bra service vid betalningen – hos Hehku vill man erbjuda kunden utmärkt service vid alla skeden, också t.ex. vid behovet att returnera en beställning. Hehku sköter returhanteringen med hjälp av Köparens hjälpreda -tjänsten. Köparens hjälpreda är en online portal där kunderna kan meddela om en retur när som helst och var som helst. ”I Köparens hjälpreda-tjänsten kan kunden lätt hantera möjliga returer och återbetalningar”, berättar Hehkus Digital Sales & Services Manager, Pia Hatakka. Köparens hjälpreda gör returhanteringen också smidig för nätbutiken; återbetalningar sköts automatiskt via Maksuturva och det ända nätbutiken behöver göra är att kvittera att returen är behandlad. “Från nätbutikens synvinkel är Köparens hjälpreda en enkel och användbar tjänst, där det är lätt att hantera både returer och återbetalningar”, skryter Pia Hatakka. I tjänsten kan man också hantera reklamationssituationer, vilket kan minska på mängden returer och därmed resultera i tydliga kostnadsbesparingar.

För att försäkra en enhetlig kundupplevelse vid alla skeden av köpprocessen, följer utseendet av alla faser från betalandet till returhantering och kommunikation Hehkus brand. För att försäkra att det finns ett lämpligt betalsätt för varje kund, kan man i Hehku.fi-nätbutiken betala med flera olika betalsätt. Det går att betala med mobilbetalning, så som MobilePay och Pivo, via nätbanken, med betalkort samt med faktura och med delbetalning. ”Införandet av betaltjänsten gick lätt och smidigt och det har varit lätt att tillägga nya betalsätt, således har vi möjligheten att erbjuda varje kund det betalsättet som är enklast för henne”, säger Hehkus Pia Hatakka. 

Hehkus betalningsöverföringar görs i brutto, vilket underlättar bokföringens arbete då alla betalningar överförs utan några avdrag. Hehkus Pia Hatakka berättar att valet av överföringsmodell gjort bokföringsarbetet snabbt och enkelt. Slutligen summerar Hehkus Digital Sales & Services Manager Pia Hatakka Maksuturvas tjänster:  ”Ända från att vi började bygga upp Hehku.fi-nätbutiken har Maksuturva varit en pålitlig och flexibel partner. Maksuturvas tjänster kan modifieras enligt behov och från alla de alternativ som finns till hands finns det säkert en betaltjänstlösning hos Maksuturva som passar varje nätbutik”.

 

Case_Hehku

Case WODconnect

Att betala bör vara enkelt och smidigt i mobilen 

WODconnect är en app som utvecklades av en grupp entusiastiska CrossFit-idrottare. I dagens läge är det omkring 75 000 användare som utnyttjar tjänstens mångsidiga egenskaper. I WODconnect kan man bl. a. boka träningstider, följa upp sin utveckling och betala för sitt gym-medlemskap.

Läs mera
WODconnect är en populär mobilapp som kan användas av gym-företagare, CrossFit-idrottare och -tränare. I appen kan användaren bl.a. följa upp sin träningsutveckling, betala månadsavgifter och boka timmar. 
 
Idén till WODconnect föddes då grundaren, Kisko Labs VD, Antti Akonniemi såg ett växande behov för en tjänst i form av en app utvecklad för CrossFit- världen. Målet med tjänsten var att underlätta gym-företagarnas vardag genom att minska på det manuella arbetet. Utöver detta gör  WODconnect också det lättare för crossfittaren att boka timmar och sköta om betalningar - allt direkt i appen.
 
Maksuturva valdes som betaltjänstleverantör efter som att Kisko Labs var extremt nöjda med samarbetet i tidigare framgångsrika projekt. "Vi känner Maksuturvas tjänster väl och ansåg därmed att det breda utbudet av betalsätt lämpar sig våra kunders behov" anser Antti Akonniemi. Enligt Antti gick iburktagningen av WODconnect smidigt och bra - särskilt vill han tacka Maskuturvas kundservice som gett snabba svar och hjälpt till ifall problem uppstått. Nästa steg är utveckling av appen - en diskussion kring detta har redan inletts med Maksuturva och många goda utvecklingsidéer har redan uppstått. 
 
I applikationer är mobilanpassade betalalternativ särskiljt viktiga. MobilePay är ett bra exempel på hur enkelt och smidigt betalandet är som bäst och alternativet har fått massvis med god respons från användarna."Vi tror att det i framtiden blir ännu enklare att betala tack vare mobilbetalningarna. Utvecklingen har först börjat och mobilbetalningarna kommer att bli mer populära", säger Antti Akonniemi. När man använder appen har man ju redan mobilen i handen; via MobilePay kan man godkänna en betalning med en ända swipe utan att behöva ta fram betalkort eller nätbankskoder. Mobilbetalning är ett modernt betalsätt som alla nätbutiker kan dra nytta av, då en stor del av uppköpen idag görs med smarttelefonen. I applikationer är snabba och lätta in-app mobilbetalningar extremt viktiga. 
 
Återkommande betalningar är en central del av in-app mobilbetalningarna. Användaren kan spara sin kortinformation i appen och sedan kan betalningarna godkännas säkert och smidigt. Detta tillåter också att medlemsavgifter och månatliga betalningar går att debitera automatiskt. Konsumenterna har redan blivit bekanta med den här sortens betalningar via många populära applikationer. Också WODConnect-appen kommer att utvecklas så att kortinformationen i framtiden kan sparas i appen, vilket gör betalningarna ännu enklare.
 
Till slut vill Antti Akonniemi ännu skicka en hälsning åt andra som funderar på att införa Maksuturvas tjänster i sin butik, nätbutik eller app : "Jag kan varmt rekommendera Maksuturva!"
 
WODconnect_tablett

Case Varusteleka

Omnichannel försäljning kräver en omfattande helhetslösning

Varusteleka grundades redan år 2003. I dagens läge, säljer butiken främst arméprodukter och utomhusutrustning - på sin bransch är Varusteleka den största aktören i Europa. I Finland har nätbutiken ca. 1,6 miljoner användare och utomlands närmare 0,6 miljoner. Maksuturvas betalsätt har funnits i nätbutiken sedan 2016. En stund efter det satsade Varusteleka på en omnichannel- lösning och därmed togs betalterminalerna till butikerna ibruk via Maksuturva. Maksuturva valdes som betalleverantör efter anbudsförfarande.

Läs mera

För ett par år sedan, år 2016 bestämde sig Varusteleka för att konkurrensutsätta betallösningen som användes. ”Maksuturva hade den mest omfattande lösningen för omnichannel försäljning, samt en enhetlig och fungerande raportering”, berättar Sampo Soinio, Varustelekas direktör för online försäljning och utveckling. Maksuturvas tjänster valdes då det ansågs att dessa faktorer betydligt skulle underlätta verksamheten.

Maksuturva levererar både betalsätten i nätbutiken samt betalterminalerna till butikerna åt Varusteleka . ”Jämfört till de betalterminaler vi hade förut så är dessa betydligt mycket mer utvecklade. Dessutom är vi tacksamma över att utvecklingen varit kontinuerlig”, säger Soinio. Via en omnichannel-lösning är köpupplevelsen enhetlig i alla kanaler, både från konsumentens och försäljarens synvinkel. Köpprocessen sker ofta via många kanaler; konsumenterna kollar på produkterna online men köper dem kanske först i butiken. Bbetalterminalernas kvalité, användarvänligheten och funktionssäkerheten har alltid varit grundprinciper i utvecklandet av Maksuturvas betalterminaler.

Undersökningar har redan under en längre tid visat att internet  används allt oftare via mobilen samt att mobilbetalaningarna också hela tiden blir mer populära.  Nätbutiken idag måste alltså fungera med mobilen och betalandet bör fungera lika smidigt oavsätt av vilken plattform som används . Varusteleka har naturligtvis tagit allt detta i beaktan - i nätbutiken går det t.ex. lätt att betala med mobilbetalning via bl.a. MobilePay. ”Med tanke på mobbilbutikens konversion har en av de viktigaste grejerna varit att göra betalandet så lätt som möjligt. Dock finns det också på en internationell nivå mycket att utveckla inom mobilbetalningarna”, summerar Soinio.

Det är viktigt att nätbutiken hålls med i trenderna. Därmed lönar det sig att intensivt följa med utvecklingen av betalsätt, så som  Varusteleka gör. Betalsätt som passar den egna butiken kan lätt väljas ut då betaltjänstleverantören har ett brett utbud av mångsidiga betalsätt att erbjuda. Förutom MobilePay, nätbanks- och kortbetalningar erbjuder Varusteleka också faktura och B2B-faktura som betalsätt. Med B2B-fakturan kan också företag göra beställningar från nätbutiken enkelt på faktura - ett betalsätt som vanligtvis är menat främst för konsumenter.

”Vi har varit väldigt nöjda med Maksuturvas tjänst och kan bra säga att paketet hållit bra ihop”, säger Sampo Soinio. Varusteleka har testat fler olika betaltjänstleverantörer och förut var alla betalsätt inköpta via olika tjänstleverantörer. Nu med Maksuturva har samarbetet fungerat bra. ”Om man uppskattar en fungerande service och ett brett utbud av betalsätt via en enda leverantör så lönar det sig att fundera på Maksuturva som alternativ!”, säger Sampo Soinio.

Case_varusteleka

Case Messukeskus

En överföringsmodell som möjliggör betalningsöverföringar transaktionsspesifikt och i brutto är det rätta valet för större nätbutiker

Messukeskus ägarföretag, Andelslaget Finlands mässa grundades år 1919. Messukeskus flyttade till Böle år 1975 och i dagens läge ordnas det 2200 möten och 75 utställningar i mässcentret årligen. I Messukeskus finns det 40 mötesrum, 7 hallar, tiotals cafén och restauranger samt 244 hotellrum. Via Messukeskus näthandel kan man köpa biljetter till olika evenemang - Maksuturvas betalsätt har varit i bruk i näthandeln sedan 2014. 

Läs mera

Messukeskuks biljettnäthandel shop.messukeskus.com togs i bruk år 2013. Redan under det första året blev det klart att den dåvarande betalleverantörens system inte var passande då funktionaliteterna var väldigt arbetsamma för Messukeskus. Betalningsöverföringarna gjordes i större satser och i netto, vilket orsakade mycket extra arbete för Messukseskus. För att lösa problemet, behövdes det en tjänst med en egenskap som kunde automatisera den här processen. I början av år 2014 påbörjades sökandet av en sådan tjänst. 

”Då kom Maksuturva in i bilden. Maksuturva tog vårt behov som kund i hänsyn och erbjöd oss därmed en modell där överföringarna görs transaktionsspecifikt och i brutto. Vi valde alltså Maksuturva som betaltjänstleverantör för Messukeskus nätbutik, pga. att Maksuturva lyssnade på våra behov och kunde erbjuda en passande lösning till ett vettigt pris”, berättar Messukeskus IT-projektchef Eila Immonen.

År 2014 utvecklade Maksuturva en bruttoöverföringsmodell och samma höst var  Messukeskus en av de första kunderna som tog modellen i bruk. Det ordnades en skolning om Maksuturvas tjänster för Messukeskus personal och de tekniska finesserna finslipades under ett par månader långt projekt tillsammans med Messukeskus dåvarande systemintegratör. ”Projektet sköttes effektivt och integrationsprocessen gick smidigt, dessutom fick vi snabbt hjälp av Maksuturva om vi råkade behöva det”, berättar Eila Immonen.

Messukeskus betalningsöverföringar sköts alltså transaktionspesifikt och i brutto. Detta betyder att betalningarna överförs till näthandeln enskiljt, med det referensnummer som näthandeln angett och i brutto, det vill säga i fullt pris. Alla kostnader faktureras i efterhand. Messukeskus näthandel, som har Magento Enterprise som plattform, skickar försäljningsbeställningarna direkt till bokföringssystemet med samma refernsnummer som näthandeln skapat. Betalningarna överförs via OpusCapita till försäljningsreskontran och kvitteras där med bokföringsrapporteringen så att vinsterna direket kan föras till rätt dimension.  “Maksuturvas service har fungerat utmärkt”, tackar Eila Immonen.

Av betalsätten har Messukeskus nätbanks- och kortbetalningar samt Masterpass och Intelligent Faktura och Delbetalning. ”Möjligheten att få köpa biljetter med faktura har varit välidigt positivt enligt kunderna”, berättar Riitta Ulmanen som ansvarar för kundservicen på Messukeskus. Särskilt researrangörer, mindre föreningar och andra små grupper har varit särskiljt nöjda med faktura som betalsätt. Då man köper med faktura kan hela gruppens biljetter beställas på en gång -  betalningen kan sedan skötas i ett senare skede t.ex. då alla deltagarna betalat sin andel. 

Messukeskus kommer att förnya sitt system för biljettkontroll under 2017-2018. De som köpt sin biljett online och kommer till mässan med en utskriven biljett kommer att kunna utnyttja en QR-kod vid entrén. Inom ett par år kommer det också att vara möjligt för besökare att registrera sig för professionella evenemang på plats mot en kostnad. I framtiden kommer Messukeskus också att utnyttja Maksuturvas betaltjänster i registreringssystemet. ”Här på Messukeskus har vi varit väldigt nöjda med den service vi fått och hur stabilt allt fungerar. Under alla dessa år har det inte varit några problem med systemet, No news is always good news…”, säger Eila Immonen.

 

Messukeskus_case.jpeg

Case Sannan Ruokakassi

Återkommande debiteringar gör det inte bara enkelt att betala utan det förenklar också nätbutikens processer

Sanna Lindroos satt för över sex år sedan vid köksbordet och planerade sin uppköpslista. Då hon funderade över vad hon skulle laga till middag åt familjen uppstod det plötsligt en tanke om att det skulle vara behändigt om man kunde få matkassen hemkörd - och tänk om någon dessutom skulle ha tagit fram olika menyförslag! Någon liknande service fanns inte i Finland, så hon bestämde sig för att sätta upp en sådan. Servicen hon utvecklade baserar sig på ett passionerat intresse för att laga och äta hälsosam mat, samt målsättningen att göra vardagen enklare för alla. 

Läs mera

Tjänsten Sannan Ruokakassi är uppbyggd så att kunden inte behöver gå in på nätbutikens webbplats mer än en gång – och då bara för att välja en lämplig matkasse och ange hur ofta den skall levereras hem. Efter det behöver kunden inte fundera på hela saken något mer. Genast från början var det klart att hanterandet av betalningarna skall vara lika lätt och smidigt för kunden som det är att göra själva beställningen. Lösningen till det här var en fortlöpande fakturering med regelbundet återkommande debiteringar från betalkortet. Detta betyder att det är ytterst enkelt för kunden att sköta betalningarna och ur beställarens synvinkel fungerar tjänsten automatiskt: matkassarna levereras hem och betalningarna debiteras eller faktureras med överenskomna intervaller. För nätbutikens del har det genom automatiseringen varit möjligt att lämna bort flera faser i betalningsprocessen. Även rapporteringen fungerar enhetligt, oberoende av betalsätt och därför behöver resurser inte ödas i onödan för att stämma av betalningarna.

Maksuturva valdes till betaltjänstleverantör för Sannan Ruokakassi eftersom Maksuturvas flexiblitet och beredskap på att bygga upp betaltjänsten från nätbutikens behov. ”På Maksuturva förstod man snabbt vilken slags lösning vi letade efter och det gick sedan mycket smidigt att införa betalsätten. För oss har Maksuturva varit en partner som lade till konkret kunskap och visioner i projektet”, säger Sanna Lindroos. Lindroos fortsätter ”Maksuturva är en alldeles unik partner i projekt där man behöver skräddarsy servicen enligt nätbutikens eller webbtjänstens behov”.

Omsättningen hos Sannan Ruokakassi har flerdubblats under de två senaste åren. Sanna Lindroos konstaterar att i ett skede med kraftig tillväxt är det ytterst viktigt att nätbutiken har partners som stöder utvecklingen av verksamheten. Nätbutiken måste kunna fokusera fullt ut och satsa helt och hållet på sin kärnverksamhet. För att detta ska lyckas måste nätbutiken ha bra partners man kan lita på – servicen måste fungera felfritt. ”Vi har fått bra service och samarbetet har fungerat väl. På Maksuturva har man haft koll på att ställa de rätta frågorna och vi har i vår tur snabbt fått svar på våra egna frågor. Det här hjälper också oss så att vi kan erbjuda våra kunder en bra kundtjänst”, säger Sanna Lindroos.

Den bärande tanken bakom Sannan Ruokakassi är att erbjuda en tjänst som hjälper i vardagen. Företagets historia är ett bra exempel på hur man har observerat en brist på marknaden och tagit tillfället i akt genom att samtidigt erbjuda allmänheten en service som underlättar vardagspusslet. Allt måste fungera friktionsfritt och servicen bör också utvecklas kontinuerligt, såväl i fråga om nya produkter så som webbtjänstens hanterbarhet. Som en hälsning till andra företagare som sätter upp eller redan driver en nätbutik säger Sanna: ”Välj goda partners, för när samarbetet fungerar väl kan ni tillsammans utveckla er och gå framåt”.

Sannan Ruokakassi

Case Reima

Det lönar sig att satsa på den internationella marknaden och mobilhandel

Reima grundades redan 1944 och är numera ett legendariskt finskt varumärke för barnkläder specialiserat på plagg för utomhusaktiviteter. Reimas kläder är internationellt välkända och exporteras framför allt till de nordiska länderna, Ryssland och Schweiz.

Läs mera

Reima har haft Maksuturvas betalsätt i sin nätbutik ända sedan 2012. Eftersom att samarbetet fungerat utmärkt beslöt företaget en tid senare att man också tar i bruk kortbetalningar och PayPal via Maksuturva även i nätbutikerna i Tyskland, Österrike och Polen. Speciellt i samband med Reimas målsättning att utveckla e-handeln i Polen hade Maksuturva en viktig roll: tillsammans med Dotpay, som erbjuder betaltjänster via de polska nätbankerna, utvecklades en integration för online-försälningen. Dotpay-projektet krävde flexibilitet, vilket också var den faktor som avgjorde beslutet att välja Maksuturva som betaltjänstleverantör. ”Maksuturva arbetar mycket lösningsorienterat”, säger Reimas E-commerce Director Heli Viljanen.

Reimas nätbutik i Finland erbjuder nätbanks- och kortbetalning. Dessutom använder företaget Maksuturvas returhanteringsverktyg. Detta har enligt Heli Virtanen underlättat kundtjänstens arbete betydligt vilket resulterat i enklare processer. På så sätt får kundtjänsten mera tid för sitt egentliga arbete, dvs. att betjäna kunderna.

Nätbutiken erbjuder också MobilePay som betalsätt. Handeln över webben håller i likhet med betalningarna på att i allt större omfattning flyttas till mobila enheter och det här är en sak som också Reima fokuserar på då målet är att utveckla företagets e-handel. MobilePay har redan en tid varit ett uppskattat betalsätt runtom i Skandinavien och det blir hela tiden allt populärare också i Finland. Också Reima har fått god respons  om  mobilbetalningar och MobilePay.

”Vi har fått bra service från Maksuturva, vars kundansvariga har varit aktiva och snabbt gett svar i fall att vi behövt fråga något”, berättar Heli Viljanen. För andra som funderar på om de ska sätta upp en nätbutik eller håller på att välja betaltjänstleverantör ger Heli vinken att det är skäl att noga överväga vem man väljer som samarbetspartner, då det är alltid ett eget projekt att byta. Har man en bra partner kan samarbetet fortlöpa smidigt i åratal.

Reima

Case Moda Aukia

Returhanteringen är den avgörande faktorn för framgång för en nätbutik i modebranschen

I Moda Aukias paket ingår förutom betalsätten också Maksuturvas returhanteringsverktyg och Köparens hjälpreda- tjänsten.

 

Läs mera

Nätbutiken Aukia.fi utgör en del av Aukia-bolagen som inledde verksamheten redan 1956. Hit hör också butikerna Moda Aukia och Jim&Jill som säljer kläder, skor och ekiperingsartiklar. Vi valde Maksuturva som betaltjänst till vår nätbutik, eftersom att vi ville erbjuda kunderna ett pålitligt och tryggt alternativ för att betala via en enda servicekanal, konstaterar köpman Timo Aukia.

Leveranser, returer och återbetalningar

I nätbutikens verksamhet har Aukia satsat på säkra och pålitliga leveranser. ”Hanteringen av returprocessen är den avgörande faktorn för att en nätbutik i modebranschen ska gå bra. Vi är övertygade om att för slutanvändaren är de nya verktygen lätta att hantera, likaledes att nätbutiken snabbare kan sätta återsända produkter i ny cirkulation när man genom färre manuella arbetsfaser kan reducera kostnaderna i samband med byten och returer. ”, berättar Aukia.

Införandet av tjänsten

Aukia berättar att införandet av tjänsten gick perfekt. I projektet förenades ett färdigt utvecklat och till sina funktioner vältestat servicepaket med skräddarsydda, kundspecifika funktioner anpassade till Aukias system. ”Vi kan varmt rekommendera”, konstaterar Aukia avslutningsvis för alla som överväger att anlita Maksuturvas tjänster.

 

 

 

Case Nanso Group

Unika tjänster för köparen

Nanso erbjuder ett mångsidigt urval av betalsätt; kunderna har möjlighet att betala via nätbanken, med betalkort, med faktura och med delbetalning. Nansos konsument-tjänster är brandade enligt företagets grafiska profil och praxis.

Läs mera

Nanso Group är ett bolag inom klädbranschen som grundades 1921. Bland bolagets kända varumärken återfinns bl.a. Nanso, Finnwear, Black Horse och Vogue. Bolagets nätbutik lanserades i slutet av år 2012.

Onlinetjänster i stil med Nansos image

För Nanso utvecklades en tjänst för köparen som brandades enligt företagets grafiska profil och praxis. Vi en orderbekräftelse kunden får per e-post har hon tillgång till en 24/7 online-portal där hon kan följa leveransen av beställningarna, ge respons och vid behov meddela om retur eller göra en reklamation.

Lättare returhantering

För Nanso var det viktigt att få i bruk ett system som säkrar att nätbutikens penningrörelse löper tryggt, snabbt och okomplicerat. Dessutom letade bolaget efter en lösning för returhantering då de för klädbranschen typiska returerna kunde hos Nanso i värsta fall uppgå till drygt 20 procent av beställningarna - en sådan mängd returer skulle annars ha krävt oerhört mycket manuellt arbete. På grund av detta valde bolaget  Maksuturvas specialutvecklade betaltjänst med returverktyg.

Enligt Liisa Vilén vid Nanso Group är det tryggt att sälja och köpa med hjälp av Maksuturvas lösning: nätbutiken får inga pengar förrän kundens returrätt har gått ut och båda parter är av samma åsikt om köpets slutresultat. Vid eventuella återbetalningar ser kunden genast hur mycket pengar som returneras och Maksuturva sköter automatiskt överföringen till  Nanso.

Maksuturva avstämmer snabbt betalningsöverföringarna när summorna och referenserna kan förknippas automatiskt. ”I och med att vi tog med returverktygen har i synnerhet vårt arbete med returerna minskat betydligt. Ett särskilt tack går till er snabba och sakkunniga kundtjänst”, berömmer Vilén.

Case Kone-Glans

Kone-Glans utnyttjar olika lösningar för att effektiviera affärsverksamheten

Kone-Glans har satsat på en omsorgsfull planering av affärsverksamheten och utnyttjar Maksuturvas lösningar med avsikt att förenkla bakgrundsprocesserna och använda de sparade resurserna till att utveckla kärnverksamheten.

Läs mera

Kone-Glans, som säljer bl.a. trädgårds- och skogsmaskiner samt utemöbler och badrumsinredning, grundades i Salo 1955. Därefter har företagets marknadsföringsområde utvidgats att omfatta hela Finland. Företaget satte upp en nätbutik redan i slutet av 90-talet.

Fler betalsätt

Kone-Glans införde Maksuturvas tjänster i samband med en omorganisering av näthandeln. ”Vi hade redan en längre tid tänkt utöka våra betalningsalternativ i nätbutiken och Maksuturva framstod som den rätta och ändamålsenliga lösningen för våra behov. Utbudet av alternativa betalsätt var brett och riskfritt för oss. Folk utnyttjar alldeles tydligt vårt breda utbud av betalsätt och vi är helt övertygade om att vår handel på nätet kommer att öka ännu mera”, konstaterar Kone-Glans produktchef Kalle Glans.

Enligt företaget skapar även Maksuturvas returverktyg mycket mervärde. Enligt Glans är det ett bra sätt att urskilja sig från mängden nätbutiker eftersom att en smidig returprocess väcker en känsla av förtroende hos kunderna redan före köpet. Dessutom är det lönsamt för både kunden och näthandlaren då båda får info om t.ex. leveransens status.

Case Maritim

En pålitlig tjänst ger större kundnöjdhet

Maksuturvas betalsätt i nätbutiken betyder riskfria betalningar på webben. Hos Maritim syns det i kundnöjdheten.

Läs mera

Maritim har nått en stark position både på den inhemska och internationella marknaden som leverantör av båtar och utrustning. Företagets webbtjänst MaritimShops har tillsammans med nätverket av återförsäljare och den lokala butiken vuxit till en viktig kanal för att marknadsföra båttillbehör.

Riskfritt för kunden att betala

Tiina Koivu leder nätbutiken och är helt entusiastisk över Maksuturva- tjänsten, i synnerhet för att det inte innebär några risker att betala via den på nätet: alla betalsätt administreras via en pålitlig tjänsteleverantör och köparna får alltid kontrollera produkterna innan betalningarna går vidare.

Kundnöjdheten förväntas också öka i och med att frågor som gäller beställning och leverans samt eventuella byten och retur av varor kan hanteras smidigt.

Maksuturvas kundtjänst fungerar

Koivu skickar glada hälsningar till alla som funderar på Maksuturvas tjänster: ”Ett strålande val – med Maksuturva ordnar sig saker och ting helt otroligt bra. Kundtjänsten är vänlig och snabb, rent av utomordentlig. Tänk om alla företag skulle vara likadana.”

Case Metsä Group

Med en unik och kundspecifik lösning kan flera dela på betalningarna

Betalningarna för inköp i Metsä Groups nätbutik kan fördelas på flera konton.

Läs mera

Metsä Group upprätthåller en nätbutik för sina medlemmar där partnerna bjuder ut produkter och tjänster. Ju mer virkesaffärer, desto mera får medlemmarna bonus som kan utnyttjas i nätbutiken.

En flexibel lösning utifrån nätbutikens behov

Maksuturva har utarbetat en betallösning för Metsä Groups och samarbetspartnernas gemensamma nätbutik. Det speciella i den här lösningen är bl.a. det att betalningen för varukorgen kan delas mellan flera olika varuleverantörers konton.

”Med Maksuturvas Multivendorlösning kan vi ansluta flera försäljarparter till vår handelsplats samtidigt som penningrörelsen sköts helt automatiskt. Alla uppgifter i samband med projektet sköttes utmärkt och vi är mycket nöjda med tjänstens höga kvalitet”, berättar Hannes Wickholm vid Metsä Group.