Case Olympiska Kommittén

Speciella behov kräver flexibilitet och förmåga att anpassa tjänster

Olympiska Kommittén fungerar som en nationell stödorganisation för idrottsförbunden i Finland. Kommittén har som uppgift att utveckla elit-idrotten i Finland samt främja vardagsmotion och fysisk aktivitet. Organisationens verksamhet omfattar allt från småbarnspedagogik till arbetsvälmåede, elitidrott och idrottspolitik.

Läs mera

Suomisport är en webbtjänst som fungerar under Olympiska kommittén. I tjänsten kan idrottsförbund och föreningar sälja tävlingsrättigheter, dvs. licenser. Målet var att webbtjänsten ska vara enkel och användarvänlig via alla alla terminaler. I framtiden kommer användarna dessutom att kunna köpa medlemskap och göra evenemangsanmälningar.

Maksuturva valdes till Suomisport-tjänstens betaltjänstleverantör efter öppet anbudsförfarande. Mångsidighet var ett av Maksuturvas trumfkort. ”Det som var avgörande, var Maksuturvas förmåga att flexibelt anpassa betaltjänsten så att den passade våra behov”, säger Olympiska Kommitténs projektchef Juha Saapunki. Från Olympiska Kommittén berättas det att ibruktagandet av tjänsten gick bra pga det nära samarbetet med Maksuturva, programvaruleverantören Vincit och vissa pilotförbund.

Betalsätten som erbjuds i Suomisport-tjänsten är nätbanksbetalning, kortbetalning och Maksuturvas Intelligenta Faktura och Delbetalning. Därutöver har Suomisport också infört MobilePay som betalalternativ. Juha Saapunki är övertygad om att det kommer att bli allt vanligare att betala mobilt, då redan några månaders pilotverksamhet visat att MobilePay väljs mer och mer som betalsätt i Suomisport. MobilePay har lika som de övriga betalsätten fungerat utmärkt i webbtjänsten.

En för betaltjänsten specifik egenskap är att den redovisningsmodell som tillämpas är s.k. multi-vendorredovisning, där kontoöverföringarna kan delas mellan flera olika mottagare. Nyckelfunktionen är att betalningarna överförs automatiskt till de parter som skall få sin del. ”Det här är en funktion som har stor betydelse, vi fick en lösning som är anpassad just för oss-  Maksutuva gjorde ett utomordentligt jobb”, säger Juha Saapunki från Olympiska kommittén. Uppdelning av kontoöverföringarna på fler parter fungerar oavsätt betalsätt och det är en unik funktion i utbudet av betaltjänster. 

Juha Saapunki berättar att Olympiska Kommittén är väldigt nöjd med valet av Maksuturva, samt att man vid behov alltid har fått sak-kunniga instruktioner från Maksuturvas kundtjänst. Maksuturva utvecklar kontinuerligt sin service och Olympiska Kommittén vill för sin del utmana Maksuturva till att ytterligare förbättra sina betaltjänster i samband med att Suomisport utvecklas till att bli Finlands bästa webbplats för idrottare. Utmaningar för Suomisport kommer att vara utvecklingsarbetet som leder till att webbtjänsterna  öppnas till idrottsföreningarnas användning, samt en mera kundorienterad administration av medlems- och evenemangsavgifter.

Till slut vill Juha Saapunki ännu hälsa alla som funderar på att ta i bruk Maksuturvas tjänster: ”Jag rekommenderar varmt Maksuturva som leverantör till en modern webbtjänst för betalningar. Samtidigt hoppas jag att Maksuturva också i fortsättningen satsar på att utveckla sin service och har kapacitet att framställa innovativa och kostnadseffektiva lösningar”. Vi på Maksuturva tar gärna emot utmaningen.

 

Suomisport

Case Varusteleka

En omfattande helhetslösning är viktigt i omnichannel försäljning

Varusteleka grundades år 2003. Varusteleka säljer främst arméprodukter och utomhusutrustning- på sin bransch är butiken den största i Europa. I Finland har nätbutiken ca. 1,6 miljoner användare och utomlands närmare 0,6 miljoner. Maksuturvas betalsätt har funnits i nätbutiken sedan 2016 och senare har Maksuturva också levererat betalterminalerna till butikerna. Maksuturva valdes som betalleverantör efter anbudsförfarande.

Läs mera

För ett par år sedan, år 2016 bestämde sig Varusteleka för att konkurrensutsätta betallösningen som användes. ”Maksuturva hade den mest omfattande lösningen för omni-channel försäljning samt en enhetlig och fungerande raportering”, berättar Sampo Soinio, Varustelekas direktör för online försäljning och utveckling. Maksuturvas tjänster valdes, då det ansågs att dessa faktorer underlättar verksamheten.

Utöver betalsätten i nätbutiken så har Maksuturva också levererat betalterminalerna som används i Varusteleka-butikerna. ”Jämfört till de betalterminaler vi hade förut är dessa betydligt mycke mer utvecklade. Dessutom är vi tacksamma över att utvecklingen varit kontinuerlig”, säger Soinio. Med en omnichannel-lösning är köpupplevelsen enhetlig i alla kanaler både från konsumentens och försäljarens synvinkel. Köpprocessen sker ofta via många kanaler; konsumenterna kollar på produkterna online men köper dem kanske först i butiken.  Kvalitén av betalterminalerna, användarvänligheten och funktionssäkerheten har varit grundprinciper i utvecklandet av Maksuturvas betalterminaler.

Undersökningar visar att internet används nuförtiden främst via mobilapparater och mobilbetalandet blir också populärare hela tiden.  Den moderna nätbutiken måste också fungera via mobilen, lika som betalandet också. Varusteleka har naturligtvis tagit detta i beaktan- i nätbutiken går det t.ex. lätt att betala med MobilePay. ”Med tanke på mobikonversionen har en av de viktigaste grejerna varit att göra betalandet så lätt som möjligt. Dock finns det, också på en internationell nivå, mycket att utveckla inom mobilbetalningarna”, summerar Soinio.

Det är ytterst viktigt att nätbutiken hålls med i trenderna. Därmed lönar det sig att intensivt följa med utvecklingen av betalsätten, så som det görs på Varusteleka.  Betalsätt som passar den egna butiken kan tas i bruk då betaltjänstleverantören har ett brett utbud av mångsidiga betalsätt och de nyaste trenderna. Förutom MobilePay, nätbanks- och kortbetalningar har Varusteleka också faktura och B2B-faktura som en del av sitt betalsättsutbud. Med B2B-fakturan kan också företag beställa från nätbutiken enkelt med faktura- ett betalsätt som vanligtvis är menat främst för konsumenter.

”Vi har varit väldigt nöjda med Maksuturvas tjänst och vi kan bra säga att paketet hållit bra ihop”, säger Sampo Soinio. Varusteleka har testat fler olika betaltjänstleverantörer och förut var alla  betalsätt inköpta via olika tjänstleverantörer. Nu med Maksuturva har samarbetet fungerat bra. ”Om man uppskattar en fungerande service och ett brett utbud av betalsätt via en enda leverantör så lönar det sig att fundera på Maksuturva som alternativ!”, säger Sampo Soinio.

Case_varusteleka

Case Messukeskus

Transaktionsspesifika betalningsöverföringar i brutto är rätt val för större nätbutiker

Messukeskus ägarföretag, Andelslaget Finlands mässa grundades år 1919. Messukeskus flyttade till Böle år 1975 och i dagens läge ordnas det 2200 möten och 75 utställningar i centret årligen. I Messukeskus finns det 40 mötesrum, 7 hallar, tiotals cafeterier och restauranger och 244 hotellrum. Via Messukeskus näthandel kan man köpa biljetter till olika evenemang- Maksuturvas betalsätt har varit i bruk sedan 2014. 

Läs mera

Messukeskuks biljettnäthandel shop.messukeskus.com togs i bruk år 2013. Redan under det första året blev det klart att den dåvarande betalleverantörens system inte var passande då konceptet var väldigt arbetsamt för Messukeskus. Betalningsöverföringarna gjordes i större satser och i netto, vilket orsakade mycket extra avstämmningsarbete för Messukseskus. För att lösa problemet, behövdes det en tjänst med en egenskap som kunde automatisera den här processen. Sökandet av en sådan tjänst inleddes genast i början av år 2014. 

”Då kom Maksuturva in i bilden. Maksuturva vårt behov som kund i hänsyn och erbjöd därmed en överföringsmodell där överföringarna görs transaktionsspecifikt och i brutto. Vi valde alltså Maksuturva som betaltjänstleverantör för Messukeskus nätburik, pga. att Maksuturva lyssnade på kundens behov och kunde erbjuda en passande lösning till ett vettigt pris”, berättar Messukeskus IT-projektchef Eila Immonen.

År 2014 utvecklade Maksuturva bruttoöverföringsmodellen och samma höst var  Messukeskus en av de första kunderna som tog modellen i bruk. Det ordnades en skolning om Maksuturvas tjänster för Messukeskus personal och de tekniska finesserna finslipades under ett par månader långt projekt tillsammans med Messukeskus dåvarande systemintegratör. ”Projektet sköttes effektivt och integrationsprocessen gick smidigt, dessutom fick vi snabbt hjälp av Maksuturva om vi råkade behöva det”, berättar Eila Immonen.

Messukeskus betalningsöverföringar sköts alltså  transaktionspesifikt och i brutto. Detta betyder att betalningarna överförs till näthandeln enskiljt, med det referensnummret näthandeln angätt och i brutto, det vill säga i fullt pris. Alla kostnader faktureras i efterhand. Messukeskus näthandel, som har Magento Enterprise som plattform, skickar försäljningsbeställningarna direkt till bokföringssystemet med samma refernsnummer som näthandeln skapat. Betalningarna överförs via OpusCapita till försäljningsreskontran och kvitteras där med bokföringsrapporteringen så att vinsterna dirket kan föras till rätt dimension.  “Maksuturvas service har fungerat utmräkt”, tackar Eila Immonen.

Av betalsätten har Messukeskus nätbanks- och kortbetalningar samt Masterpass och Intelligent Faktura och Delbetalning. ”Att kunna köpa biljetter med faktura har varit ett positivt tillägg enligt kunderna ”, berättar Riitta Ulmanen som ansvarar för kundservicen på Messukeskus. Särskilt sådana som organiserar mäss-resor för mindre föreningar och andra små grupper har varit särskiljt nöjda med detta betalsätt. Då man köper med faktura kan hela gruppens biljetter beställas på en gång och betalningen kan skötas i ett senare skede t.ex. då alla deltagarne betalat sin andel. 

Messukeskus kommer att förnya sitt system för biljettkontroll under 2017-2018. De som köpt sin biljett online och kommer med en printbiljett kommer att kunna utnyttja en QR-kod vid entréen. Nästa år kommer det också att vara möjligt för besökare att registrera sig för professionella evenemang på plats mot en kostnad. I framtiden kommer Messukeskus också att utnyttja Maksuturvas betaltjänster i registreringssystemet. ”Här på Messukeskus har vi varit väldigt nöjda med den service vi fått och hur stabilt allt fungerar. Under alla dessa år har det inte varit några problem med systemet, No news is always good news…”, säger Eila Immonen.

 

Messukeskus_case.jpeg

Case WODconnect


Det måste också gå att betala enkelt och smidigt i mobilen 

WODconnect är en app som utvecklades av en grupp entusiastiska CrossFit-idrottare. I dagens läge är det omkring 75 000 användare som utnyttjar tjänstens mångsidiga egenskaper. I WODconnect kan man bl. a. sköta tidsboking, följa upp sin utveckling och betala för sitt gym-medlemskap.

Läs mera
WODconnect är en populär mobilapp som lämpar sig för gym-företagare, CrossFit-idrottare och -tränare. I appen kan användaren bl.a. följa upp sin träningsutveckling, betala månadsavgifter och boka timmar. 
 
Idén till WODconnect föddes då grundaren, Kisko Labs VD, Antti Akonniemi såg ett växande behov för en tjänst i form av en app utvecklad för CrossFit- världen. Målet med tjänsten var att underlätta gym-företagarnas vardag genom att minska på det manuella arbetet. Utöver detta gör  WODconnect också det lättare för crossfittaren att boka timmar och sköta om betalningar- allt direkt i appen.
 
Maksuturva valdes som betaltjänstleverantör efter som att Kisko Labs var extremt nöjda med samarbetet i tidigare framgångsrika projekt.  "Vi känner till Maksuturvas tjänster väl och ansåg därmed att det breda utbudet av betalsätt lämpar sig våra kunders behov" anser Antti Akonniemi. Enligt Antti gick iburktagningen av WODconnect smidigt och bra, särskiljt vill han tacka Maskuturvas kundservice som gett snabba svar och hjälpt till i möjliga problemsituationer. Nästa steg är utveckling av appen och diskussionen kring detta med Maksuturva har redan inletts och många goda utvecklingsidéer har redan uppstått. 
 
I applikationer är mobilanpassade betalalternativ särskiljt viktiga. MobilePay är ett bra exempel på hur enkelt och smidigt betalande är som bäst och alternativet har fått massvis med god respons från användarna."Vi tror att det i framtiden blir ännu enklare att betala tack vare mobilbetalningarna. Utvecklingen har först börjat och mobilbetalningarna kommer att bli populärare och populärare ", säger Antti Akonniemi. När man använder appen har man ju redan mobilen i handen;  MobilePay tillåter att man godkänner en betalning med en ända swipe utan att behöva ta fram betalkort eller nätbankkoder. Mobilbetalning är ett modernt betalsätt som alla nätbutiker kan dra nytta av då en stor del av uppköpen görs med smarttelefonen. I applikationer är snabba och lätta in-app mobilbetalningar extremt viktiga. 
 
Återkommande betalningar är en central del av in-app mobilbetalningarna. Användaren kan spara sin kortinformation i appen- sedan kan betalningar godkännas säkert och smidigt. Detta tillåter också att medlemsavgifter och månatliga betalningar kan debiteras automatiskt. Konsumenterna har redan blivit bekanta med den här sortens betalningar via många populära applikationer. Också WODConnect-appen kommer att utvecklas så att kortinformationen i framtiden kan sparas i appen, vilket gör betalningarna ännu enklare.
 
Till slut vill Antti Akonniemi ännu skicka en hälsning åt andra som funderar på att anlita Maksuturvas tjänster : "Jag kan varmt rekommendera Maksuturva!"
 
WODconnect_tablett

Case Sannan Ruokakassi

Regelbundna debiteringar förenklar betalningarna och näthandelns processer

När Sanna Lindroos för snart sex år sedan satt vid köksbordet och planerade butiksresan kom hon mitt i grubblet över vad hon skulle laga till middag för familjen på tanken att nog skulle det vara behändigt om man kunde få matkassen hemkörd och någon dessutom skulle ha tagit fram menyförslag! Någon liknande service fanns inte att tillgå i Finland, så hon bestämde sig för att sätta upp en sådan. Servicen bygger på ett passionerat intresse för att laga och äta hälsosam mat samt målsättningen att lätta upp vardagen för alla och envar.

Läs mera

Tjänsten Sannan Ruokakassi fungerar på så sätt att kunden inte behöver gå in på nätbutikens webbplats mer än en gång – och då bara för att välja en lämplig matkasse och ange hur ofta den ska levereras. Därefter behöver kunden inte fundera på saken desto mer. Genast från början var det klart att kunden ska kunna hantera betalningarna lika lätt och smidigt som att lägga beställningen. Lösningen på det här var en fortlöpande fakturering med regelbundet återkommande debiteringar på kort. Det här betyder att det är ytterst enkelt för kunden att sköta betalningarna för ur beställarens synvinkel fungerar tjänsten automatiskt: matkassarna levereras hem och betalningarna debiteras eller faktureras med överenskomna intervaller. För nätbutikens del har det genom automatiseringen varit möjligt att lämna bort flera arbetsdryga faser i betalningsprocessen. Även rapporteringen fungerar enhetligt med avseende på alla betalsätt och därför behöver resurser inte avsättas i onödan för att avstämma betalningarna.

Maksuturva valdes till betaltjänstleverantör för Sannan Ruokakassi eftersom Maksuturvas medarbetare var flexibla och beredda att bygga upp betaltjänsten utifrån nätbutikens behov. ”På Maksuturva förstod man snabbt vilket slags lösning vi letade efter och det gick sedan mycket smidigt att införa betalsättet. För oss har Maksuturva varit en sådan partner som lade fram sakkunskap och visioner i projektet”, berättar Sanna Lindroos och fortsätter att ”Maksuturva är en alldeles unik partner i projekt, där man behöver skräddarsy servicen utifrån nätbutikens eller webbtjänstens behov”.

Omsättningen hos Sannan Ruokakassi har mångdubblats under de två senaste åren. Sanna Lindroos konstaterar att i ett sådant här skede med kraftig tillväxt är det ytterst viktigt att nätbutiken har partners som stöder företagsverksamhetens utveckling. Nätbutiken måste kunna fokusera och satsa på sin kärnverksamhet. För att detta ska lyckas måste nätbutiken ha goda partners som man kan lita på – servicen måste fungera felfritt. ”Vi har fått bra service och samarbetet har fungerat väl. På Maksuturva har man haft koll på att ställa de rätta frågorna och vi har i vår tur snabbt fått svar på våra egna frågor. Det här hjälper också oss så att vi kan erbjuda våra kunder en bra kundtjänst”, säger Sanna Lindroos.

Den bärande tanken bakom Sannan Ruokakassi är att stå till tjänst med hjälp i vardagen. Företagets historia är ett bra exempel på hur man har observerat en brist på marknaden och tagit tillfället i akt genom att samtidigt erbjuda allmänheten en service som underlättar vardagspusslet. Allt måste fungera friktionsfritt och servicen utvecklas också kontinuerligt, såväl i fråga om nya produkter som webbtjänstens hanterbarhet. Som en hälsning till andra företagare som sätter upp eller redan driver en nätbutik säger Sanna: ”Välj goda partners, för när samarbetet fungerar väl kan ni tillsammans utveckla er och gå framåt”.

Sannan Ruokakassi

Case Reima

Det lönar sig att satsa på den internationella marknaden och mobilanpassade e-handeln

Reima grundades redan 1944 och är numera ett legendariskt finskt varumärke för barnkläder specialiserat på plagg för utomhusaktiviteter. Reimas kläder är internationellt välkända och exporteras framför allt till de nordiska länderna, Ryssland och Schweiz.

Läs mera

Reima har tillämpat Maksuturvas betalsätt i sin e-handel allt sedan 2012. Eftersom samarbetet har fungerat utmärkt beslöt företaget i fjol att man nu tar i bruk kortbetalningar och dessutom PayPal via Maksuturva även i nätbutikerna i Tyskland, Österrike och Polen. Speciellt i samband med företagets målsättning att utveckla den polska e-handeln innehade Maksuturva en viktig roll: tillsammans med Dotpay, som tillhandahåller betaltjänster via de polska nätbankerna, utarbetades en integration för e-handeln. Dotpay-projektet krävde flexibilitet, vilket också var den avgörande punkten som förseglade beslutet att välja Maksuturva till betaltjänstleverantör. ”Maksuturva arbetar mycket lösningsorienterat”, framhåller Reimas E-commerce Director Heli Viljanen.

Reimas nätbutik i Finland tillämpar förutom betalningar via bankerna och med kort Maksuturvas returhanteringsverktyg. Detta har enligt Heli Virtanen markant underlättat kundtjänstens arbete och resulterat i mera rätlinjiga processer. På så sätt får kundtjänsten mera tid för sitt egentliga arbete, dvs. att betjäna kunderna.

Nätbutiken har dessutom i användning MobilePay, som är ett enkelt och snabbt sätt för att betala mobilt. Handeln över webben håller i likhet med betalningarna på att i allt större omfattning gå över till att försiggå via mobila enheter och det här är en sak som också Reima fokuserar på i strävandena att utveckla företagets e-handel. MobilePay är redan ett uppskattat betalsätt på andra håll i Skandinavien och blir hela tiden allt populärare också i Finland. Därtill har Reima redan fått god respons i fråga om MobilePay.

”Vi har fått bra service från Maksuturva, vars kundansvariga har varit aktiva och snabbt gett svar i fall att vi behövt fråga något”, berättar Heli Viljanen. För andra som funderar på om de kan sätta upp en nätbutik eller lämplig betaltjänstleverantör ger Heli vinken att det är skäl att noga överväga vem man väljer som samarbetspartner för det är sedan alltid ett eget projekt med att byta. Har man en bra partner kan samarbetet fortlöpa smidigt i åratal.

Reima

Case Moda Aukia

Returhanteringen är den avgörande framgångsfaktorn för en nätbutik i modebranschen

I Moda Aukias paket ingår förutom betalsätten returverktygen i Maksuturvas Nöjdhetsgaranti som rationaliserar nätbutikens hantering av varor i retur och återbetalningar.

 

Läs mera

Nätbutiken Aukia.fi utgör en del av Aukia-bolagen som inledde verksamheten redan 1956. Hit hör också butiker under namnen Moda Aukia samt Jim&Jill som säljer kläder, skor och ekiperingsartiklar. Vi valde Maksuturva som betaltjänst för vår nätbutik, eftersom vi ville erbjuda kunderna ett pålitligt och tryggt alternativ för att betala via en enda servicekanal, konstaterar köpman Timo Aukia.

Leveranser, returer och återbetalningar

I nätbutikens verksamhet har Aukia satsat på säkra och pålitliga leveranser. ”Hanteringen av returprocessen är den avgörande faktorn för att en nätbutik i modebranschen ska gå bra. Vi är övertygade om att för slutanvändaren är de nya verktygen lätta att hantera, likaledes att nätbutiken snabbare kan sätta återsända produkter i ny cirkulation när man genom färre manuella arbetsfaser kan reducera kostnaderna i samband med byten och returer. I vår kundkrets finns många som är helt nya köpare i nätbutiken och hos dem sänker Nöjdhetsgarantitjänsten betydligt tröskeln för att lägga en beställning”, berättar Aukia.

Införandet av tjänsten

Aukia gör också tydligt att ibruktagandet fungerade perfekt. I projektet förenades ibruktagandet av ett färdigt utarbetat och till sina funktioner testat servicepaket med skräddarsydda, kundrelaterade funktioner anpassade till Aukias system. ”Vi kan varmt rekommendera”, konstaterar Aukia avslutningsvis för alla som överväger att anlita Maksuturvas tjänster.

 

Case Nanso Group

Skräddarsydda tjänster för nätköparen

Nanso tillämpar betalningar via samtliga finländska bankers webbtjänster, med kreditkort, mot faktura och som delbetalning. Dessutom utarbetades för Nanso skräddarsydda tjänster för nätköpare anpassade till företagets grafiska profil och praxis.

Läs mera

Nanso Group är ett bolag inom klädbranschen som grundades 1921. Bland bolagets kända varumärken återfinns bl.a. Nanso, Finnwear, Black Horse och Vogue. Bolagets nätbutik lanserades i slutet av 2012.

Självbetjäningstjänster i stil med Nansos image

För Nanso utarbetades skräddarsydda tjänster för nätköparen anpassade till företagets grafiska profil och praxis. Kunderna har via en orderbekräftelse som de fått i e-posten tillgång till en servicekanal där de kan följa leveransen av beställningarna, lämna respons och vid behov meddela att de returnerar varor vid vilken tid som helst på dygnet.

Lättare returhantering

För Nanso var det viktigt att ta fram ett system, via vilket nätbutikens penningrörelse löper tryggt, snabbt och okomplicerat. Dessutom letade bolaget efter en lösning för returhanteringen för hos Nanso kunde de i klädbranschen typiska returerna i värsta fall uppgå till drygt 20 procent och en sådan mängd returer skulle annars ha krävt oerhört mycket manuellt arbete. Därför valde bolaget som lösning Maksuturvas skräddarsydda betaltjänst med Nöjdhetsgaranti och returverktyg.

Enligt Liisa Vilén vid Nanso Group är det tryggt att sälja och köpa med hjälp av Maksuturvas lösning: nätbutiken får inga pengar förrän kundens returrätt har löpt ut och båda parter är av samma åsikt om köpets slutresultat. Vid eventuella återbetalningar ser kunden genast hur mycket pengar är på kommande tillbaka och Maksuturva tar automatiskt hand om att överföra pengarna för Nanso.

Maksuturva avstämmer snabbt betalningsöverföringarna när summorna och referenserna kan passas automatiskt. ”I och med att vi tog med Nöjdhetsgarantin har i synnerhet vårt arbete med returerna minskat betydligt. Ett särskilt tack går till er snabba och sakkunniga kundtjänst”, berömmer Vilén.

Case Kone-Glans

Kone-Glans utnyttjar olika lösningar för att effektivisera affärsverksamheten

Kone-Glans har satsat på en omsorgsfull planering av affärsverksamheten och tillämpar Maksuturvas lösningar i avsikt att rationalisera bakgrundsprocesserna och få resurser över till att utveckla kärverksamheten.

Läs mera

Kone-Glans, som säljer bl.a. trädgårds- och skogsmaskiner samt utemöbler och badrumsinredning, grundades i Salo 1955. Därefter har företagets marknadsföringsområde utvidgats att omfatta hela Finland. Företaget satte upp en nätbutik redan i slutet av 90-talet.

Fler betalsätt

Kone-Glans införde Maksuturvas tjänster i samband med en omorganisering av näthandeln. ”Vi hade redan en längre tid tänkt utöka våra betalningsalternativ i nätbutiken och Maksuturva framstod som den rätta och ändamålsenliga lösningen för våra behov. Utbudet av alternativa betalsätt var stort och riskfritt för oss. Hittills har vi tyckt att nyordningen blev mycket positiv. Folk utnyttjar alldeles tydligt våra många alternativ för att betala och vi är helt övertygade om att härigenom kommer vår handel på nätet att öka ännu mera”, konstaterar Kone-Glans produktchef Kalle Glans.

Enligt företagets uppfattning är förutom betalsätten även Maksuturvas returverktyg en viktig faktor som ger mervärde. Enligt Glans är det ett bra sätt att profilera sig jämfört med andra nätbutiker eftersom det väcker en känsla av större trygghet hos kunderna innan de tar beslutet att handla. Dessutom betjänar det kunden och näthandlaren genom att det informerar kunden om exempelvis varans status.

Case Maritim

En pålitlig tjänst ger större kundnöjdhet

Nätbutikens betalsätt administreras via Maksuturva. Det här betyder riskfria betalningar på webben och det syns i kundnöjdheten.

Läs mera

Maritim har uppnått en stark position även på internationell nivå som leverantör av båtar och utrustning. Företagets webbtjänst MaritimShops har parallellt med nätet av återförsäljare och den lokala butiken vuxit till en viktig kanal för att marknadsföra båttillbehör.

Riskfritt för kunden att betala

Tiina Koivu driver nätbutiken och är helt entusiastisk över Maksuturvatjänsten, i synnerhet för att det inte innebär några risker att betala via den på nätet: alla betalsätt administreras via en pålitlig tjänsteleverantör och köparna får alltid kontrollera produkterna innan betalningarna går vidare.

Kundnöjdheten förväntas också öka i och med att frågor som gäller beställning och leverans samt eventuella byten och retur av varor kan hanteras smidigt.

Maksuturvas kundtjänst fungerar

Koivu skickar glada hälsningar till alla som funderar på Maksuturvas tjänster: ”Ett strålande val – med Maksuturva ordnar sig saker och ting helt föredömligt. Kundtjänsten är vänlig och snabb, rent av utomordentlig. Tänk om alla företag skulle vara likadana.”

Case Rull.fi

En lokal partner är viktig på nya marknader

Nordbutiker AB:s verksamhet etablerades i Sverige 2005 och företaget driver nu flera nätbutiker runt om i landet. Under de senaste åren har företaget expanderat kraftigt och efter tolv års verksamhet i Sverige har Nordbutiker nyligen öppnat nätbutiker i Norge, Danmark och Finland. Den finska nätbutiken Rull.fi säljer huvudsakligen elcyklar, skotrar och elbilar för barn. Nyckelorden för nätbutikerna är hög kvalitet och god betjäning. Den finska nätbutiken har haft lysande framgång och Finland står nu för Nordbutiker AB:s näststörsta marknad.

Läs mera

När Nordbutiker sonderade marknaden i Norden antog man att den största outnyttjade potentialen fanns i Norge. Men det har däremot visat sig att Finland på nolltid har blivit företagets bästa handelsområde efter Sverige och Rull.fi har vunnit popularitet bland de finska konsumenterna. ”Maksuturva hjälpte oss att lätt, snabbt och framgångsrikt ta klivet in på marknaden”, säger Anders Lorenzen Andersen, Nordic expansion manager hos Nordbutiker AB.

I Finland var det utan tvekan ett måste att Rull.fi kan erbjuda kunderna möjlighet att betala via nätbanksknapparna för de är fortsättningsvis det populäraste betalsättet bland finska konsumenter. För att uppnå en god konverteringsgrad är det en avgörande sak att tillhandahålla kunderna lokala, omtyckta betalsätt. Via Maksuturva kunde nätbutiken utan svårighet ta i bruk betalningar såväl i alla finska nätbankers webbtjänster samt fakturering, kortbetalningar och MobilePay med ett och samma avtal. Anders Andersen säger att MobilePay var en av orsakerna till att välja Maksuturva som partner för Rull.fi. Det blir allt vanligare att betala mobilt och butikerna som satsar på att utveckla mobila tjänster är vinnarna i framtidens e-handel. Fakturering är ett bra alternativ vid dyrare inköp. Med Maksuturva kan nätbutikens kunder lätt välja det betalsätt de helst vill använda och butiken får bekvämt samtliga betalsätt till sin disposition med ett enda avtal. Rull.fi tar också hand om återbetalningarna med Maksuturvas returhanteringsverktyg, vilket i sin tur sparar tid och arbete och förenklar hanteringen av återbetalningarna.

”Vi blev lite överraskade hur fint mottagande Rull.fi fick på den finska marknaden. Vi har fantastiska kunder och de litar på oss. Vi är förvissade om att en anledning till deras uppskattning är Maksuturva i egenskap av en lokal, finsk betaltjänstleverantör”, poängterar Anders Andersen. En lokal partner som Maksuturva viktig för att Rull.fi ska kunna tillgodose de lokala kunderna och deras önskemål och bygga upp sin position på den nya marknaden. Maksuturva och Rull.fi samarbetar som partners och Maksuturva har gärna stått till tjänst med support och sakkunskap vid nätbutikens etablering på marknaden här i landet. Anders Andersen berättar vidare att det var helt okomplicerat att installera Maksuturvas betaltjänst i nätbutiken. Personalen har fått personlig handledning samt lätt och snabbt service på en helt ny nivå från Maksuturva. Hela processen med att införa betaltjänsten gick mycket lätt.

Nordbutiker öppnade nyligen sin andra nätbutik i Finland på adressen www.evobike.fi och den här gången fick Finland äran att vara första landet utanför Sverige där man lanserade en ny nätbutik, tätt följd av Norge och Danmark. Nordbutiker AB har höga ambitioner för marknaden i Finland. Anders Andersen vill uppmuntra också andra utländska företag att etablera sig på den finska marknaden, för med den rätta partnern är det inte alls så svårt som man föreställer sig!

Rull.fi

Case Metsä Group

Med skräddarsydd lösning kan flera dela på betalningarna

Betalningarna för inköp i Metsä Groups nätbutik kan fördelas och gottskrivas på flera konton.

Läs mera

Metsä Group upprätthåller för sina medlemmar en nätbutik, där partnerna bjuder ut produkter och tjänster. Ju mer virkesaffärer, desto mera får medlemmarna bonus som kan utnyttjas i nätbutiken.

En flexibel lösning utifrån nätbutikens behov

Maksuturva har utarbetat en betallösning för Metsä Groups och samarbetspartnernas gemensamma nätbutik. Lösningen inbegriper Nöjdhetsgaranti och det speciella i den här skräddarsydda lösningen är bl.a. det att betalningen för varukorgen kan delas och gottskrivas på flera olika varuleverantörers konton.

”Med Maksuturvas Multivendorlösning kan vi ansluta flera försäljarparter till vår handelsplats samtidigt som penningrörelsen sköts helt automatiskt. Alla uppgifter i samband med projektet sköttes utmärkt och vi är mycket nöjda med tjänstens höga kvalitet”, berättar Hannes Wickholm vid Metsä Group.