Styrelse

Hannu Isohaaro, ordförande

Hannu Isohaaro har arbetat med Venture Capital-placeringar allt sedan 1991 samt aktivt medverkat till att över 20 tillväxtföretag har utvecklats framgångsrikt. Han är diplomingenjör till utbildningen och har avlagt utbildningsprogrammet Insead AMP.

Juha Pajunen

CFO för Matu Capital Oy Ab. Pajunen har 15 års erfarenhet av ekonomistyrning och affärsverksamhetsutveckling. Innan sin nuvarande position har Pajunen arbetat bl.a. för Thominvest, S-gruppen och A-Katsastus.

Fredrik von Limburg Stirum

Fredrik von Limburg Stirum är agronomie- och forstmagister och ägare till Myyrynpelto Ab. Han fungerar som viceordförande i Baltic Sea Action Group (BSAG) styrelse och som styrelsemedlem Natur- och viltvårdsstiftelsen samt medlem av Naturresursinstitutets direktion.

Mikael Smeds

Grundare och VD för Maksuturva Group Ab. Smeds har mer än 17 års erfarenhet av bank- och finansbranschen, bl.a. i OP-Pohjola-gruppens tjänst. Smeds styrka är att anpassa informationsteknikens möjligheter till affärsverksamhetens målsättningar.