Rediga rapporter och betalningsöverföringar

Rationalisera bokföringen i din nätbutik. Välj sådan redovisning och rapportering som svarar mot dina behov

En modell för betalningsöverföringar och rapporter som är perfekt just för dig

Med modell avses här sättet för att överföra betalningarna för inköpen i nätbutiken från betaltjänsten till nätbutikens bankkonto. Betalningstransaktionerna överförs till ett särskilt konto som företaget har anvisat för betalningsrörelsen, i så fall behöver du inte separat föra hem medel från olika banker till företagets huvudsakliga kundkontor.

 • Betalningsöverföringar och rapporter enligt sådana modeller som svarar mot kraven i företagets ekonomiförvaltning eller affärssystem oberoende av betalsätt.
 • Ekonomiförvaltningen och bokföringen förutsätter inte några ändringar i nätbutikens administrativa system.
 • Mindre jobb med att avstämma betalningarna i försäljningsreskontra.

 

Överföringsmodeller

Betalningsöverföringar varje transaktion separat i netto

Varje betalning för inköp i nätbutiken överförs till butikens bankkonto som en separat transaktion. Vid överföringarna används det ursprungliga, specifika referensnumret för respektive köpkorg. Betalningarna överförs i netto, med andra ord har transaktionsavgifterna dragits av från betalningarna.

Betalningsöverföringar varje transaktion separat i brutto

Varje betalning för inköp i nätbutiken överförs till butikens bankkonto som en separat transaktion. Vid överföringarna kan man således använda det ursprungliga, specifika referensnumret för respektive köpkorg. Betalningarna överförs i brutto, vilket betyder att transaktionsavgifterna faktureras månatligen i efterskott.

Betalningsöverföringar i större satser i netto

Alla betalningar för inköp i nätbutiken under en viss period överförs till butikens bankkonto med samma referensnummer för hela satsen antingen en gång per dag, vecka eller månad. Betalningarna överförs i netto, då dras transaktionsavgifterna av från betalningarna.

Betalningsöverföringar i större satser i brutto

Alla betalningar för inköp i nätbutiken under en viss period överförs till butikens bankkonto med samma referensnummer för hela satsen antingen en gång per dag, vecka eller månad. Betalningarna överförs i brutto, transaktionsavgifterna faktureras således månatligen i efterskott.

 

Betalningsöverföringar varje transaktion separat i brutto

Ekonomichefens val

Många nätbutiker som hanterar stora volymer väljer att få varje betalning överförd som en separat transaktion i brutto med inköpets ursprungliga, specifika referensnummer.

 • Med denna modell kan avstämningarna samt bokföringen automatiseras i nätbutikens ekonomiförvaltningssystem.
 • Betalningarna som kontot visar överensstämmer alltid både i fråga om referensnummer och summa med den ursprungliga betalningen.
 • Avstämningen mellan försäljningsreskontra och bankkontona blir möjlig redan på basis av uppgifterna i kontoutdragen. Rapporter som stöder avstämningen kan hämtas manuellt eller maskinellt.
 • Nätbutikens administrativa system behöver inte klara att beakta skillnaderna i prissättningen per transaktion eller provisionen vid olika betalsätt. Transaktionsavgifterna faktureras i efterskott.

Betalningsöverföringar fördelade på flera parter

Överföringar till flera olika konton

Modellen är lämplig för exempelvis handelsplatser eller shop-in-shop -tjänster där det är möjligt att inhandla flera olika säljares produkter på samma gång varvid betalningarna överförs direkt till säljarna och provisionen till handelsplatsen. Alternativt kan ifall producenten eller importören önskar att varor som beställts via nätbutiken ska levereras lokalt (till återförsäljare) betalningarna delas direkt med återförsäljarna.

 • Betalningarna för beställningarna kan fördelas mellan de olika parterna på överenskommet sätt.
 • När fördelningen av betalningarna sköts automatiskt blir det mindre manuellt arbete och lättare att hantera affärsverksamheten.

 

Betalningsrörelsens uppföljning, administration och rapporter

Extranet -tjänsten

I Maksuturvas tjänster ingår som standardfunktion ett eget gränssnitt för e-handel, Extranet. Med Extranet kan du behändigt följa betalningsrörelsen, behandla returer och hämta rapporter oberoende av vad slags terminal du använder.

Vad kan du göra i Extranet?
 • Kontrollera uppgifterna om betalningar och beställningar
 • Backa beställningar / återbetala summan helt eller delvis, eller korrigera priset för beställningar som köparen betalat via nätbanken, med kort, med faktura eller med delbetalning
 • Skapa och skriva ut rapporter m.m. för bokföringen (csv, excel)
 • Hantera riskerna i samband med kortbetalningar
 • Hålla leveransinformationen om beställningarna under kontroll
 • Behandla beställningar som kunderna ångrat och returnerat
 • Följa kundrespons

Rapportering

Företagets affärs- och bokföringssystem kan ställa särskilda krav på uppföljningen och hanteringen av betalningsrörelsen. Med hjälp av Maksuturvas rapporteringsverktyg och rapporter är det lätt att svara mot kraven hos de flesta företag.

Du får följande rapporter via tjänsten
Rapporter som kan hämtas manuellt i Extranet-tjänsten:
 • Rapporter över betalningsöverföringar (csv, xml, pdf, html)
 • Rapporter över fordringar (csv, pdf)
 • Rapporter över ofakturerade tjänster (csv, pdf) (?)

 

Rapporter som kan hämtas maskinellt via gränssnittet:

 • Rapporter över betalningsöverföringar (xml) i form av återbetalningar (xml)
 • Rapporter över beställningar som köparna ångrat (xml)
 • Rapporter som skickas via e-post