Support för nätbutikerna

Här hittar du hjälp bl.a. för hur du inför betaltjänsten samt svar på vanliga frågor

 

Så här tar du tjänsten i användning

Det är helt okomplicerat att ta vår betaltjänst i användning när du följer anvisningarna nedan:

1. Beställ tjänsten

Betaltjänsten kan beställas antingen via vår beställningssida eller hos någon av våra återförsäljare. Vi rekommenderar att du före det egentliga ibruktagandet testar tjänsten. Observera att ifall du har beställt tjänsten via online-blanketten måste vår kundtjänst först behandla beställningen innan du kan införa tjänsten.

2. Inför tjänsten i din nätbutik

Välj det alternativ nedan som beskriver din e-handelslösning

  • Min nätbutik bygger på en e-handelslösning som ett programvaruhus tillhandahåller. Flera programvaruhus har vår betaltjänst färdigt inbyggd i sina e-handelsprogram. När du använder ett sådant program får du tillgång till betaltjänsten genom att följa anvisningarna nedan.

  • Min nätbutik bygger på en programplattform baserad på en öppen källkod. Om din nätbutik bygger på något e-handelsprogram baserat på en öppen källkod behöver du en betalmodul som stöder betaltjänsten. Betalmodulen levereras gratis och du kan beställa den också hos oss.

  • Jag integrerar betaltjänsten på egen hand i min nätbutik. Du kan också själv installera vår betaltjänst och börja använda den med hjälp av våra instruktioner för integrationen och beskrivningarna av vårt gränssnitt.

3. Lägg till text i leveransvillkoren och bildmaterial i din nätbutik

  • Lägg till nätbutikens leveransvillkor information om hur man betalar med hjälp av Maksuturva
  • Klistra in på nätbutikens webbplats en banner för betalsättet som motsvarar din betaltjänst
  • Klistra i anslutning till betalbannern in en banner för Nöjdhetsgaranti, som för till certifikatsidan (endast betaltjänster som tillämpar Nöjdhetsgaranti)
  • Skriv ut anvisningarna för hur kunden kan returnera varan och lägg med utskriften i paketet vid leveransen (endast betaltjänster som tillämpar Nöjdhetsgaranti)

4. Klappat och klart!

Njut av möjligheterna att erbjuda dina kunder en upplevelse av trygg och smidig ärendehantering i din nätbutik. 

 

Så här aktiverar du betaltjänsten i e-handelsprogrammet

Beställ betaltjänsten

Innan du beställer tjänsten bör du sätta dig in i anvisningarna som gäller Maksuturva i det e-handelsprogram du använder eller kontakta programvaruhusets kundtjänst. Du kan beställa tjänsten hos vår kundtjänst.

Ta betaltjänsten i användning

När du tar Maksuturva i användning behöver du två slags koder: för Extranet samt för det tekniska ibruktagandet. Efter att du lagt beställningen skickar vi dig koderna till Extranet. Ta vara på koderna du fått och logga in med dem till Extranettjänsten. Från Extranettjänsten kan du sedan hämta koderna för det tekniska ibruktagandet (handlarens kod och den hemliga nyckeln), som ska kodas in i din nätbutik enligt anvisningarna i e-handelsprogrammet.

Programvaruhusens egna anvisningar

En del av programvaruhusen har utarbetat separata anvisningar för hur man installerar Maksuturva att fungera som en del av nätbutiken. Bekanta dig med programleverantörens installations- och bruksanvisningar.

Vanliga frågor

Har du för avsikt att shoppa på nätet? Konsumentsupporten hittar du här.

Vad är betaltjänst och Maksuturva?

Betaltjänster är exempelvis betalningar i nätbanken och med kort. Betaltjänster får tillhandahålla endast en sådan tjänsteleverantör som uppfyller villkoren i lagen om betalningsinstitut. Det är fråga om att tillhandahålla betaltjänster när en tjänsteleverantör fungerar mellan betalaren och betalningsmottagaren och överför belopp mellan parterna på uppdrag av dem. Maksuturva Group Ab är en sådan här betaltjänstleverantör. Vi har satsat på att våra betaltjänster ska vara säkra och kundvänliga. Med tjänsten Kauppias-Extranet som ingår i Maksuturva kan återbetalningarna hanteras effektivt. Butiken kan också erbjuda kunderna tjänsten Nöjdhetsgaranti, tack vare den är det lätt att returnera varor. Samtidigt garanterar butiken sina kunder en högklassig och pålitlig service även i sådana situationer då varan eventuellt skickas i retur.

Vad är Köparens hjälpreda?

Maksuturvas returverktyg standardiserar och rationaliserar hanteringen av oförutsedda situationer som kan uppstå efter att beställningen är lagd (t.ex. returer). Fördelen med dessa effektiva verktyg är att du kan erbjuda dina kunder Köparens hjälpreda och en nöjdhetsgaranti - med andra ord går du i god för att beställningarna alltid levereras inom utlovad tid och i överenskommet skick – i annat fall får kunden pengarna tillbaka utan besvär. Köparens hjälpreda är den del av våra returverktyg som visas åt köparna och med hjälp av tjänsten kan dina kunder lämna meddelande om ändringar i sina beställningar när som helst och var som helst.

Vilka funktioner ingår i betaltjänsten?

Standardfunktionerna i vår tjänst omfattar förutom betalningar via alla finländska bankers webbtjänster, med kort, mot faktura och med delbetalning dessutom bl.a. marknadens smidigaste betalningsöverföringar och returverktyg som effektiverar nätbutikens verksamhet. Om du önskar att betaltjänsten ska innehålla något utöver de färdiga funktionerna skräddarsyr vi lösningen utifrån dina önskemål.

 

Är det möjligt att administrera också återbetalningar via betaltjänsten?

Ja. Maksuturvas returverktyg ingår i alla våra tjänster. Returverktygen kan också utökas genom att du erbjuder köparna Köparens hjälpreda - där kan dina kunder t.ex. meddela om returer. 

Vad kostar betaltjänsten?

Du hittar närmare prisuppgifter om vår betaltjänst på sidan med prissättning. Priset för skräddarsydda tjänster bestäms i samband med att vi arbetar fram ett kundkoncept.

Hur överförs betalningarna i tjänsten?

Du kan som redovisningsmodell välja att betalningarna överförs antingen varje transaktion separat eller i större satser. Vid betalningsöverföringar varje transaktion separat överför vi betalningarna till ditt konto med nätbutikens ursprungliga referensnummer, överföringar i större satser överförs alltid med samma på förhand valda referensnummer. Det här gäller alla betalsätt, alltså kan också betalningar med kort överföras till handlaren transaktionsvis med det ursprungliga referensnumret.  Pengarna överförs beroende på leveranssättet och redovisningsmodellen i regel inom 1–10 vardagar från att beställningen är lagd. Redovisningstiden är längre i det fall att du beslutar ta i användning Maksuturvas Köparens hjälpreda som innefattar en sådan 14 dagars ångerfrist som konsumentskyddslagen föreskriver.

Är det möjligt att testa betaltjänsten före beställningen?

Javisst. Du kan beställa testkoder gratis från vår tekniska support. Kontakta vår kundservice för mer info. 

Hur beställer jag betaltjänsten?

Du kan beställa tjänsten direkt från vår kundtjänst. Om du önskar få ytterligare information innan du beställer eller inte är säker på vilka egenskaper du behöver hjälper våra försäljare dig gärna.

Kan jag följa betalningsrörelsen i min nätbutik i realtid?

Det kan du. Informationen om en godkänd betalning går till nätbutiken omedelbart. Du kan följa betalningarna antingen i Extranettjänsten eller via e-handelsprogrammet kontrollpanel. Genom att utnyttja Extranet får du också tillgång till tjänster som ger dig fullständiga statistiska uppgifter om din affärsverksamhet. Via tjänsten får du rediga rapporter om nätbutikens penningrörelse, likaledes kan du hantera kundrespons, eventuella returer och ångrade beställningar.

Hur vet jag att kundens pengar är i säkert förvar?

Betalningarna är i tryggt förvar på särskilda kundmedelskonton i finländska banker. Kundernas pengar förvaras enligt bolagsordningen separat från bolagets egna medel och kan överföras endast till köparen eller säljaren. Vår verksamhet är underställd Finansinspektionens reglering och all dataöverföring sker via krypterade förbindelser.

Hur betalar jag tillbaka pengarna ifall kunden ångrar eller returnerar beställningen?

Med hjälp av Maksuturvas returverktyg återbetalar vi automatiskt pengarna till köparen när du har kvitterat att varan har kommit tillbaka. Du kan också själv ta hand om återbetalningen med Maksuturvas returverktyg under en tidsfrist som du har valt för det fall att du inte har Köparens hjälpreda i användning för köparna. Tack vare Köparens hjälpreda och returverktygen kan återbetalningarna automatiseras under en tidsfrist som du har valt – vid behov tar vi också reda på bl.a. kundernas kontonummer för dig. Standardinställningen är att returtiden sträcker sig över alla 14 dygn som konsumentskyddslagen förutsätter. Därefter svarar du själv för att pengarna återbetalas till kunden.

På vilket sätt ska kraven i lagändringarna som trädde i kraft i juni 2014 beaktas i nätbutikernas returhantering?

Den nya konsumentskyddslagen som trädde i kraft 13.6.2014 förde med sig många bestämmelser för nätbutikernas verksamhet och i synnerhet i fråga om returhanteringen.En nätbutik som tillämpar Maksuturvas returverktyg svarar automatiskt mot dessa krav. 

Hur hanterar jag en tvivelaktig betalning med kort?

Vårt system varnar om kortbetalningen inte är verifierad eller om köparen inte har blivit tillförlitligt identifierad i samband med betalningen. Vid en verifierad transaktion blir köparen identifierad av kortutgivaren på basis av särskilda koder när vederbörande betalar i nätbutiken. Handlarens risker minskar när butiken tillämpar verifieringstjänsterna eftersom det är lätt att identifiera tillförlitligt en kortinnehavare som loggar in i tjänsten.

 

För det fall att landskoden för kortbeviljaren, webbläsarens landskod i köparens IP-adress och landet varifrån varan eller tjänsten ska levereras avviker från varandra och/eller transaktionen inte har verifierats är det bäst att granska beställningen närmare före leveransen och överväga att eventuellt kontakta köparen. Du kan återta ? betalningstransaktionen ifall du har legitima skäl att misstänka missbruk. Det är emellertid skäl att observera att avvikelsen i uppgifterna om landskod och leveransland kan ha en naturlig förklaring i exempelvis köparens arbetskommendering, studentutbyte eller ett betalkort beviljat av en multinationell bank.

 

I fall att du beslutar återtatransaktionen betalar vi en gottgörelse till kundens kort. Om du anser att det inte blir aktuellt att återta transaktionen krediterar vi köpet på normalt sätt åt dig.

 

Mera information om handlarens ansvar i fråga om betalningar med kort hittar du här.

 

Mera information om riskerna vid betalningar med kort och Maksuturvas verktyg för riskhanteringen hittar du i guiden för Extranet.

Har du ytterligare frågor?

Kontaktinformation för nätbutiker

Försäljning
+358 9 4241 7055
sales@maksuturva.fi

Kundtjänst
+358 9 4241 7050 (vardagar kl 9.00-15.00)
support@maksuturva.fi

Avvikande öppethållningstider:

På fredagen 6.9.2019 har vi öppet från 9-13.

IT-support

it-helpdesk@maksuturva.fi