Eu direktiiviPå basis av ett EU-direktiv har det nu gjorts ändringar i konsumentskyddslagen som inverkar på e-butikernas verksamhet. Ändringarna träder i kraft från 13.6.2014. Det har pratats mycket om lagens krav, men tillsvidare har e-handlarna till stor del själva fått axla ansvaret för att skaffa fram lämpliga lösningar. I Maksuturva-tjänsten hittar du verktyg för en lösning som effektivt svarar mot många krav och på ett sätt som ökar e-butikens konkurrenskraft.

De nya kraven

kuluttajansuojalaki
  • Konsumenten ska ges uttömmande förhandsinformation om förfaringssätten när det gäller inköp, betalsätt, leveranser och returer. Denna förhandsinformation ska också finnas med i beställningsbekräftelsen.
  • E-butikens prissättning får inte innehålla dolda kostnader, beställningsblanketten får exempelvis inte innehålla förvalda punkter som orsakar extra kostnader. E-butiken får inte ta ut större avgifter för betalsätt och telefonkommunikation i tjänsten än sådana direkta kostnader som de eventuellt medför.
  • Konsument som ångrar en beställning ska informera säljaren separat om att beställningen återtas: det räcker inte längre med att returnera en vara eller låta bli att hämta ut den. Anvisningar om ångerrätten ska ges konsumenten t.ex. via vederbörandes e-post eller medfölja produkten. E-butiken ska efter att ha mottagit ett elektroniskt meddelande om att beställningen är annullerad sända konsumenten en bekräftelse på att meddelandet har anlänt.
  • Pengarna ska återbetalas till konsumenten inom 14 dagar från att e-butiken har mottagit meddelandet om en retur, förutsatt att konsumenten har återsänt eller styrkt att den redan levererade varan har sänts i retur. Återbetalningarna ska huvudsakligen ske med samma betalsätt som konsumenten använde för sitt inköp.
  • E-handaren kan härefter kräva att konsumenten ska svara för kostnaderna för återsända varor. Konsumenten ska dock ges tydliga och begripliga upplysningar om detta i förhandsinformationen. I det fall att konsumenten har använt produkten eller den beställda tjänsten har tagits i bruk har e-butiken rätt att ytterligare dra av en värdeminskning från det belopp som återbetalas.

Ett enkelt sätt för att komma till rätta med kraven

Maksuturva-tjänsten är ett kostnadseffektivt sätt för att klara de nya kraven, i synnerhet när det är fråga om returer och återbetalningar. Tjänsten erbjuder e-butiken en kanal för smidiga nätbetalningar samt praktiska plug 'n play -verktyg, med vilkas hjälp returhanteringen kan administreras så som lagen föreskriver.

Det blir också enklare att lämna förhandsinformation utifrån de utförliga leveransvillkoren i Maksuturva-tjänsten och e-butikens eget förtroendecertifikat. När beställningen är betald får konsumenten tillgång till en självbetjäningskanal, där det är möjligt att följa leveransen, kontrollera e-butikens uppgifter och vid behov fylla in en elektronisk blankett för att annullera beställningen.

Den elektroniska blanketten samlar uppgifterna om en retur och styr dem vidare till e-butiken i standardiserad form – på så sätt behövs det ingen extra arbetsfas för att behandla meddelandena i returhanteringen. Dessutom skickar e-butiken i enlighet med lagen en bekräftelse på att meddelandet om en annullerad beställning har kommit in till konsumentens e-post. E-butiken behöver endast kvittera att en produkt har kommit i retur, därefter betalar det intelligenta systemet automatiskt pengarna tillbaka på samma sätt som köparen använde sig av vid inköpet.

För det fall att e-handlaren beslutar debitera köparen på returkostnaderna kan handlaren i samband med bekräftelsen på returen precisera kostnaderna som återsändandet medfört, de dras i så fall automatiskt av från det belopp som återbetalas. Även eventuella värdeminskningar kan i fortsättningen administreras via returverktygen. Pengarnas samtliga rörelser framgår tydligt av bokföringsrapporterna som systemet producerar och underlättar på så sätt också ekonomiförvaltningens funktioner och redovisningen.

 

Bland Maksuturvas verktyg finns bl.a en lätthanterlig returblankett som kan skräddarsys enligt e-butikens grafiska profil.Bland Maksuturvas verktyg finns bl.a en lätthanterlig returblankett som kan skräddarsys enligt e-butikens grafiska profil.

EU-direktivet »
Betänkande av arbetsgruppen för konsumenträttigheter (på finska) »
Konsumentskyddslagen med de ändringar som träder i kraft 13.6. »

[expand title="Fråga mera"]
[contact-form-7 id="5826" title="EU-direktivet"]
[/expand]

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter