I samband med jippot eCommerce Go-Kart Championship 22.5.2015 delade Maksuturva Group ut de första Maksuturva Partner Awards -prisen. Avsikten med Maksuturva Partner Awards är att uppmärksamma och belöna sådana partners som under det föregående året har innehaft en synnerligen viktig roll med avseende på Maksuturvas försäljningstillväxt.

I kategorin Mutual Finnish Customer of the Year tilldelades Smilehouse Oy priset Best Partner of the Year. Smilehouse har verkat i branschen redan 15 år och är ett av de företag vilkas partnersamarbete med Maksuturva har fortgått allra längst. Priset gick till Smilehouse, eftersom en av Maksuturvas största finska kunder samt en av de viktigaste nya nationella kunderna året innan tillämpar Maksuturvas betalkoncept i e-handelsprogrammet Hybris som Smilehouse tillhandahåller.

Priset Best Partner of the Year i kategorin Mutual International Customer of the Year tilldelades Vaimo Finland Oy. Vaimo är en världsledande leverantör av applikationen Magento och Maksuturva har samarbetat även med Vaimos specialister redan under flera års tid. Priset Best Partner of the Year gick till Vaimo, eftersom en av Maksuturvas mest betydelsefulla nya internationella kunder under det föregående året tillämpar Maksuturvas tjänster utifrån en Magentoplattform som Vaimo tillhandahåller.

Maksuturva prisbelönar sina partner ånyo i nästa år och då tas helt nya kategorier med.

 

Maksuturva Partner Awards Företagen som tilldelades Maksuturva Partner Awards 2015, till vänster Smilehouse Oy och till höger Vaimo Finland Oy.

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter