När man i Europa snart vidtar konkreta mått och steg för att införa det reviderade betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2) medför detta att möjligheterna i anknytning till regelverket för betalningsinstitutens verksamhet men också kraven på själva verksamheten skärps. Maksuturva vill i förväg beakta denna utveckling inom sitt affärsområde genom att satsa allt mer på Compliancefunktioner samt på Business Intelligence-verksamhet. Med tanke på den framtida nyordningen har man hos Maksuturva nu i april genomfört vissa byten inom företagets ansvarsområden och organisation.
yhtio_MaksuturvaGroup.jpg

 


Andreas Stenius byter från uppgiften som Business Controller till att fungera som Compliance Officer. I fortsättningen ska Stenius koncentrera sig på att utveckla riskhanteringen och myndighetssamarbetet, inklusive de interna reglerna, utbildningen och kontrollen, inom en sektor som omfattar hela EES-området.

Magnus Enckell byter från uppgiften som direktör för partners till att fungera som Controller & BI Director. Enckell ansvarar härefter för de försäljnings- och marknadsföringsstödjande Business Intelligence-funktionerna (inboundmarknadsföringen, CRM-systemen och uppföljningen av lönsamheten) samt för controllerfunktionen i den interna och och externa redovisningen.

Konsta Karvinens ansvarsområde breddas och omfattar framgent förutom arbetet med att utveckla ICT-funktionerna dessutom företags- och konsument-kundtjänsten. Karvinens yrkesbeteckning är framledes Director, DevOps. Syftet med omfördelningen av rollerna är att skapa ännu bättre förutsättningar än tidigare för en sådan flexibel produktutveckling som kunderna inom fintech-sektorn förväntar sig.

Det har också bestämts att i fortsättningen ska programpartnersamarbetet koncentreras till försäljningsteamet och att det härefter koordineras utifrån kundernas behov. Sales Director Jacob Segercrantz ansvarar för Maksuturvas kundrekrytering i fråga om kunder på Enterprisenivå och Key Account Manager Tomas Lundqvist för kunder på Commercenivå.

För närvarande riktas synnerligen stora förväntningar på att fintechbranschen tar fram lösningar på digitaliseringens krav. I fortsättningen klarar Maksuturva genom den auktorisation som betalningsinstitut som Finansinspektionen har beviljat och sitt PCI DSS-certifikat att allt bättre effektivt lösa sådana krav som digitaliseringen medför även på det internationelle planet. För oss är det ett helt naturligt steg att i allt större grad utöka den gränsöverskridande handeln. Den lilla omorganiseringen var en viktig åtgärd i syfte att uppnå detta mål, konstaterar verkställande direktören för Maksuturva Group Mikael Smeds.

 

Ytterligare information:

Mikael Smeds
verkställande direktör, Maksuturva Group Ab
+358 400 429 615
mikael.smeds@maksuturva.fi

 

Maksuturva Group Ab är ett internationellt verksamt PCI DSS sertifierat betalningsinstitut, som står under Finansinspektionens tillsyn och är specialiserat på intelligenta betaltjänster. Till bolagets kunder räknas bl.a. Zalando, HRT, eQ Varainhoito, Nanso Group och Holiday Club. Ett eget separat bolag för ICT-tjänster, Maksuturva ICT Services Oy, svarar för betaltjänsternas tekniska genomförande i samarbete med certifierade tjänsteleverantörer. Experterna hos Maksuturva Group och Maksuturva ICT Services arbetar i samma lokaler på Kägeludden i Esbo.

 

Topics: Pressmeddelande

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter