Pressmeddelande 13.1.2014

En problemsituation som uppstod vid TeliaSoneras dotterbolag Cygate Oy:s datacenter för kritiska nättjänster förorsakade störningar i betalningsrörelsen för en stor del av de finländska e-butikerna. Problemsituationen medförde strul i Suomen Maksuturva Oy:s tjänster ända till måndag morgon.

Nyheterna i medierna rapporterade på söndagen om en omfattande störning i e-butikernas betaltjänster. Ett tekniskt fel hos TeliaSoneras dotterbolag Cygate Oy medförde att Suomen Maksuturva Oy inte kunde tillhandahålla betaltjänster under närmare ett dygn.

Det är ytterst exceptionellt att ett fel i datahallen hos TeliaSoneras dotterbolag Cygate Oy varade så länge att det stoppade e-handeln i över hälften av Finlands e-butiker under hela söndagen och fortsättningsvis natten mot måndagen ända till måndag morgon. I det här fallet var det till ingen hjälp att anläggningarna är dubblerade och övervakas dygnet runt. Jag kan nu obestridligt påstå att e-butikens hela verksamhet blir förlamad när butikens kassa stängs”, säger Suomen Maksuturva Oy:s verkställande direktör Mikael Smeds harmset.

I samband med att Cygate Oy genomförde servicearbeten uppstod oförutsedda problem i apparaturens funktioner och fysiska inmontering. På grund av dessa problem lyckades man inte under avbrottet för servicearbetena få nätet att fungera tillförlitligt på en acceptabel nivå. Därför beslöt Cygates specialister att man går tillbaka till den gamla, i sig tillförlitliga och fungerande nätstrukturen. Det här medförde extra arbete som i sin tur medförde ytterligare försening och avbrottet för servicearbetena drog betydligt längre ut på tiden än planerat och kunde avslutas först på söndag kväll kl. 22.00. Det visade sig emellertid att Cygates specialister hade specificerat en parameter fel, vilket ledde till att de fick Maksuturvas tjänster att fungera helt felfritt först på måndag morgon kl. 8.45” konstaterar Cygate Oy:s verkställande direktör Ilkka Äyräväinen.

Ytterligare information:
Suomen Maksuturva Oy
Mikael Smeds, verkställande direktör
tfn 0400 429 615
mikael.smeds@maksuturva.fi

Cygate Oy
Ilkka Äyräväinen, verkställande direktör
ilkka.ayravainen@cygate.fi
tfn +358 9 613 8911


Cygate är Nordens ledande leverantör av säkra och hanterliga datanätslösningar. Cygate planerar, installerar och upprätthåller lösningar med integrerade datanät baserade på IP-teknik, där de egna och samarbetspartnernas produkter sammanförs. Därtill tillhandahåller Cygate lösningar för hanteringen och övervakningen av system och datanät samt administrativa tjänster. För ytterligare information, se www.cygate.fi.

Topics: Pressmeddelande

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter