Pressmeddelande 17.1.2014

Fler och fler konsumenter väljer e-butiken som alternativ för sitt vardagliga handlande. E-handelns växande marknad är emellertid reglerad genom lagstiftningen om distansförsäljning, där nya bestämmelser om bl.a. retur av produkter och pengar baserade på kraven i ett EU-direktiv träder i kraft i juni. Enligt de nya bestämmelserna måste e-handeln införa tillvägagångssätt som bättre betjänar kunderna. Suomen Maksuturva Oy och Itella Posten Ab svarar mot denna utmaning med en gemensam lösning i form av en smart faktura och delbetalning som lanseras på marknaden i april.

I och med e-handelns starka tillväxt förväntar sig konsumenterna en allt smidigare betjäning i alla situationer i samband med att de gör sina inköp. Ett stort problem vid hanteringen av returer är att informationen om sådana produkter som konsumenten har skickat tillbaka inte genast når fram till handlaren. I de flesta fall finns informationen i returpaketet och kräver innan den kan behandlas på ett enhetligt sätt en manuell behandlingsfas som dessutom medför en risk för fel. Det här betyder också att konsumenter som betalar med faktura ofta inte har fått någon ersättande faktura före förfallodagen - de har således ingen uppfattning om vad de ska betala för de återstående produkterna.

Den nya tjänsten med en smart faktura och delbetalning är ständigt uppdaterad, eftersom meddelandena om retur som kunderna lämnar i online-tjänsten 24/7 registreras hos handlaren i realtid. I och med att uppgifterna uppdateras automatiskt har kunderna alltid information om vad de har returnerat och fakturans slutliga innehåll. Samtidigt får e-butiken uppgifterna om en retur direkt. För handlarens del gör tjänsten med en smart faktura och delbetalning det också möjligt att överföra betalningarna per köpkorg när de vanligtvis överförs till handlaren samlade i större satser varje dag. Det här underlättar handlarens bokföring och samordnar administrationen av olika betalsätt.

Den nya tjänsten kan tas i användning i slutet av april och den kommer att tillhandahållas i Suomen Maksuturvas omfattande nät med programpartner. Den ingår dessutom i betalningsförmedlingstjänsten Posten Maksuturva som Itella Posten Ab öppnade i november. Jag är övertygad om att det här betalsättet kommer att få stor efterfrågan tack vare dess förnuftiga uppläggning och möjligheterna till skräddarsydd profilering”, säger Maksuturva Oy:s verkställande direktör Mikael Smeds.

Maksuturvas tjänst med faktura och delbetalning uppfyller kraven även hos företag med mera specifika behov och är samtidigt en lösning på de mest centrala frågorna i det nya EU-direktivet”, konstaterar Itella Posten Ab:s affärsverksamhetsdirektör Anders Falck.

Ytterligare information:

Mikael Smeds
verkställande direktör, Suomen Maksuturva Oy
mikael.smeds@maksuturva.fi
+358 9 4241 7060

Anders Falck
affärsverksamhetsdirektör
anders.falck@itella.com
+358 20 451 5065


Itella Posten Ab har hand om posttjänsterna överallt i Finland och ansvarar för utdelningen av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser, pakettjänster och snabba transporttjänster, Netposti samt för Postens butiker och försäljningsställen. Itella Posten Ab hör till affärsgruppen Itella Mail Communications, vars omsättning 2012 uppgick till 1 168 miljoner euro och personalen till 17 800 personer. Itella Mail Comminications utgör en del av Itellakoncernen. Se www.itella.fi.

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter