Det lunchmöte som Maksuturva ordnade tillsammans med sina samarbetspartners torsdagen den 15 maj samlade drygt 100 personer intresserade av information om den framtida digitaliseringen inom handeln. Medan lunchen serverades hade deltagarna tillfälle att höra experter samt diskutera utmaningarna inom handeln, den finska handelns konkurrenskraft och smarta lösningar på kundernas allt större krav.

Yleiso

Kristian Luoma: "En enkel användarupplevelse är en nyckelfaktor i framtiden"

Dagens första talare var Kristian Luoma, ansvarig utvecklingschef för OP-Pohjolas Pivo smartplånbok. Han gav deltagarna en introduktion till dagens tema: den digitala tekniken har kommit för att stanna och kommer att öka allt mer i framtiden. Konsumenterna vill ha möjlighet att göra sina inköp var som helst, när som helst och via valfri kanal. Konkurrensen är global och de finländska butikerna måste hitta sina egna trumfkort för att överleva. Det blir dessutom ett måste att kunna skapa individuella kundrelationer även i den digitala världen.

Kristian_LuomaLuoma behandlade digitaliseringen främst ur bankernas synvinkel: bankerna lanserade elektroniska funktioner i sin verksamhet redan på 90-talet, då nätbankerna erbjöd kunderna möjlighet till självbetjäning och därmed en upplevelse av att kunna sköta sina ärenden på ett smidigt sätt. 90-talets trumfkort är emellertid inte det samma idag. Numera är möjligheten till självbetjäning en självklar sak och såväl banksektorn som e-butikerna måste fortlöpande kunna utveckla användarupplevelserna: Ju färre klick som krävs av användaren, desto bättre konvertering inom handeln och desto nöjdare kunder. Det är också skäl att notera att den digitala tekniken inte endast betyder försäljning via nätet. Undersökningar har visat att upp till 44 % av de köpbeslut som har lett till inköp i små kvartersbutiker har fattats på basis av den digitala synligheten. Framtidens – och förstås redan dagens – hit är mobilen, där kravet på en enkel användarupplevelse betonas i allt högre grad.

Juhani Pekkala: "Nätet och den lilla kvartersbutiken måste ses som funktioner som stöder varandra"

Juhani_PekkalaNär lunchen var serverad inledde verkställande direktören för Förbundet för Finsk Handel Juhani Pekkala sitt anförande med en analys av e-butikernas betydelse för den finska handelns konkurrenskraft. Han var av samma åsikt som Luoma och konstaterade att den digitala tekniken inom handeln är ett faktum som vi måste lära oss att leva med. E-butiken är en form av digital teknik och handelns olika branscher befinner sig här på olika utvecklingsstadier. Den framtida digitala tekniken kommer dock att omfatta många olika kanaler, vilket betyder att i fortsättningen bör inte e-butiken och den lilla kvartersbutiken ses som separata butiker, utan som funktioner som stöder varandra.

Pekkala tog dessutom upp till diskussion med åhörarna statens och beskattningens inverkan på den finländska handelns konkurrenskraft: till exempel kan en alltför hög mervärdesskatt leda till att priserna inte är konkurrenskraftiga jämfört med utländska konkurrenter som betalar en lägre mervärdesskatt. Eftersom priset ofta är en avgörande faktor när konsumenterna fattar sina köpbeslut betyder detta att inhemska euror lätt försvinner till utlandet. Naturligtvis finns det ännu mycket att utveckla inom finländsk handel och e-handel, till exempel är leveranstiderna hos många finländska aktörer förvånansvärt mycket längre jämfört med utländska konkurrenter.

Mikael Smeds: "Inom e-handeln måste vi fokusera på kostnadseffektivitet"

Mikael_SmedsI den tredje presentationen redogjorde verkställande direktören vid Maksuturva Mikael Smeds och försäljningschefen vid Lindorff Juho Putkonen gemensamt för intelligenta lösningar på problem som kan ställa hinder för e-handelns konkurrenskraft. Med hjälp av de rätta lösningarna kan e-butiken inte endast betjäna sina kunder bättre, den kan dessutom bygga upp verksamheten mera kostnadseffektivt och samtidigt sälja mera.

Juho_PutkonenMaksuturva har i samarbete med Lindorff lanserat funktionerna Faktura och Delbetalning som en del av den intelligenta tjänsten för betalningsöverföringar. De utgör unika verktyg för att effektivera e-handeln och förbättra kundupplevelserna. Med hjälp av tjänsten kan e-butiken förenkla ekonomiförvaltningen och erbjuda kunderna en bättre användarupplevelse, även efter köpet. Den är den enda tjänsten på marknaden som kombinerar en enhetlig administration av alla betalsätt med hanteringen av återbetalningar och motsvarande redovisningar oberoende av betalsätt. Samtidigt får e-butiken automatiskt lösningar som svarar mot sådana krav som framtida lagändringar medför.

Ilona Rintanen: "Nya lagändringar medför betydande förändringar inom e-handeln"

Ilona_RintanenI dagens sista anförande informerade Ilona Rintanen, som är jurist vid Itella Oyj, om ändringarna i konsumentskyddslagen. Dessa lagändringar träder i kraft den 13 juni utan någon övergångsperiod och därför är det viktigt att e-handlarna kan komma till rätta med de nya kraven redan innan ändringarna träder i kraft. De flesta ändringarna gäller skyldigheten att lämna detaljerade förhandsuppgifter på e-butikens webbplats samt situationer, där någon vill returnera och annullera ett köp. Ändringarna gäller såväl returmeddelanden, återbetalningar som själva ångerrätten. (Du kan läsa mer om lagändringarna här »)

För närvarande genomgår handeln en djupgående strukturomvandling, där företagen måste anpassa affärsverksamheten till de krav som ny teknologi, nya lagar och ett ändrat köpbeteende ställer. E-handeln är ett element med vilket man kan påverka den finländska handelns konkurrenskraft. Detta förutsätter dock aktiva åtgärder från såväl handlarnas som statens sida för att utländska aktörer inte ska kunna ta oss på sängen – dessutom måste man beakta de nya kraven i konsumentskyddslagen som träder i kraft i juni. De förutsätter också en betydande omläggning av e-butiksverksamheten.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i mötet!

Jarjestajalogot

Älykkyys ja itsepalvelu valtaavat verkkokaupan

Älykkyys ja itsepalvelu valtaavat verkkokaupan

Älykkyys ja itsepalvelu valtaavat verkkokaupan

Älykkyys ja itsepalvelu valtaavat verkkokaupan

Älykkyys ja itsepalvelu valtaavat verkkokaupan

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter