PRESSMEDDELANDE 1.8.2017

Maksuturva Group Ab anförde 24.10.2016 besvär hos marknadsdomstolen med anledning av att Statskontoret i samband med konkurrensutsättningen av den offentliga upphandlingen av nätbetalningar hade förfarit i strid med upphandlingslagen. Marknadsdomstolen har nu i sitt beslut 4.7.2017 konstaterat att Statskontorets förfarande stred mot upphandlingslagen när ämbetsverket i sin anbudsförfrågan inte lämnade tillräcklig information om upphandlingens omfattning samt vilka enheter som möjligtvis kommer att tillämpa den. Marknadsdomstolens beslut grundar på högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 17.11.2016, där KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatte sjukvårdsartiklar inom hälso- och sjukvården i och för gemensam upphandling för hela Finland.

Statskontoret publicerade så som EU-bestämmelserna förutsätter en upphandlingsannons 12.7.2016 samt en korrigerad annons 26.8.2016 om upphandling av nätbetaltjänster genom öppet förfarande. I den officiella anbudsförfrågan som publicerades sommaren 2016 avgränsades upphandlingen att omfatta uppskattningsvis 40–88 användarenheter under en femårsperiod, men redan i december 2016 aviserade ämbetsverket att betalsystemet kommer att hantera upp till 1000 aktörers penningrörelse.

Statskontoret valde genom ett beslut om upphandlingen 10.10.2016 sammanslutningen Paytrail Oyj/Nets Oy till kontraktsleverantör. Maksuturva Group Ab placerade sig på andra plats i anbudstävlingen och fick maximala poäng i fråga om tjänsternas kvalitet. Maksuturva Group Ab anförde 24.10.2016 besvär hos marknadsdomstolen, eftersom man på företaget ansåg att anbudsförfrågan hade varit lagstridig och inte gett samtliga anbudsgivare eller företag som övervägde att delta i anbudstävlingen likvärdiga förutsättningar att tävla framgångsrikt.

- Marknadsdomstolens beslut visar att vi hade rätt. I beslutet konstaterar domstolen helt i överensstämmelse med våra krav att Statskontoret hade gått lagstridigt till väga i sitt upphandlingsförfarande för nätbetalningar eftersom man inte klart hade angett upphandlingens omfattning och vilka enheter som kommer att tillämpa tjänsten, konstaterar verkställande direktören för Maksuturva Group Ab Mikael Smeds.

Medan rättsprocessen pågick gav marknadsdomstolen 12.12.2016 Statskontoret tillstånd att verkställa sitt upphandlingsbeslut och ge startsignal för leverans av nätbetalfunktioner med den leverantör som hade vunnit anbudstävlingen. Maksuturva Group Ab krävde 31.1.2017 att marknadsdomstolen återtar verkställighetstillståndet samt att de verkställande åtgärderna avbryts på grund av att förändrade sakförhållanden.

- Beslutet med verkställighetstillstånd fattades med stor brådska och enligt vår uppfattning förhastat utan adekvat motivering med avseende på de omständigheter som vi hade lyft fram. Vi har konsekvent motsatt oss att Statskontoret får vidta verkställande åtgärder och krävt att verkställighetstillståndet återtas med hänsyn till förändrade sakförhållanden, men beslutet har inte återtagits. Med avseende på rättsprocessen är det nu en tillfällig seger för oss att marknadsdomstolen likafullt ansåg att upphandlingen hade skett lagstridigt på samma grund som vi hade krävt att tillståndet att vidta verkställande åtgärder ska återtas. Vi överväger att lämna in besvär till högsta förvaltningsdomstolen för att få bekräftat att våra krav beaktas till fullo, fortsätter Mikael Smeds.

 

Tidigare nyhetsinslag om upphandlingen av betalsystem:

Enligt nyheterna i Tietoviikko är det vid upphandlingen fråga om ett betalsystem som kommer att hantera penningrörelsen hos cirka 1000 aktörer inom den offentliga sektorn. Avsikten är att bl.a. kommunerna, Trafi samt Patent- och registerstyrelsen inför betalsystemet. Enligt Statskontorets projektchef Jukka Sorvali handlar det om den största offentliga konkurrensutsättningen av system för nätbetalningar i Nordeuropa och alla medborgare i Finland som har ett bankkonto eller betalkort är potentiella användare av systemet.

http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/pohjois-euroopan-suurin-verkkomaksujarjestelmia-koskeva-kilpailutus-havinnyt-valitti-6609681

 

Ytterligare information
Mikael Smeds
verkställande direktör, Maksuturva Group Ab
+358 400 429 615
mikael.smeds@maksuturva.fi

 

Maksuturva Group Ab är ett internationellt verksamt betalningsinstitut underställt Finansinspektionens tillsyn och specialiserat på intelligenta betalningar. Bolaget är en betaltjänstleverantör med PCI DSS-certifikat. Bland dess kunder återfinns bl.a. Zalando, Olympiska kommittén, Hobby Hall, Reima, Neste och Kotipizza. För det tekniska genomförandet av betaltjänsterna ansvarar ett separat bolag för ICT-tjänster, Maksuturva ICT Services Oy, i samarbete med certifierade tjänsteleverantörer. www.maksuturva.fi

 

Topics: Pressmeddelande

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter