Pressmeddelande: Mobilbetalningarnas popularitet fortsätter att öka – Maksuturva Group Ab och Pivo har inlett samarbete

PRESSMEDDELANDE 17.7.2018      

Antalet mobilbetalningar ökar på näthandelsbranschen i Finland med en markant takt: redan närmare en tredjedel av uppköpen online görs via mobilen. I övriga Norden har antalet mobilbetalningar ökat kraftigt redan under en längre tid - nu har utvecklingen också nått Finland, då allt fler aktörer märkt det växande intresset för mobilbetalningar. Pionjären för betalningslösningar, Maksuturva Group Ab, har nu gjort ett samarbets- och distributionskontrakt med OP-gruppens Pivo Wallet Ab.

Läs mera

Pressmeddelande: Svea Ekonomi stärker sin kompetens på e-handelsbranschen genom att förvärva det finländska betalningsinstitutet Maksuturva

PRESSMEDDELANDE 14.5.2018

Svea Ekonomi AB (Svea), med huvudkontor i Solna, Sverige, har ingått avtal om att förvärva 90 % av aktierna i Maksuturva Group Ab och Maksuturva ICT Services Ab (tillsammans Maksuturva), av investerare och företagsledningen. De resterande 10 % av aktierna i Maksuturva, med huvudkontor i Esbo, Finland, kommer fortsättningsvis att ägas av ledningen. Förvärvet bör godkännas av Finansinspektionen i Finland.

Läs mera

Pressmeddelande: Nu kan betalningar och bokningar göras i ett nytt bokningssystem som gör hästföretagarens processer elektroniska - Maksuturva Group Oy och Hopoti Software Oy inledde samarbete

PRESSMEDDELANDE 20.10.2017

Två innovativa aktörer slår ihop sina krafter– Maksuturva Group Oy, ett betalinstitut som är specialiserat på intelligenta betallösningar och Hopoti Software Oy inledde samarbete under våren 2017. Maksuturva Group Oy levererar en skräddarsydd betallösning till Hopoti Software Oy:s nyutvecklade online-plattform som smidigt förenar ryttare och stall.

Läs mera

Pressmeddelande: Marknadsdomstolen: Statskontoret gick lagstridigt till väga vid konkurrensutsättningen av nätbetalningar

PRESSMEDDELANDE 1.8.2017

Maksuturva Group Ab anförde 24.10.2016 besvär hos marknadsdomstolen med anledning av att Statskontoret i samband med konkurrensutsättningen av den offentliga upphandlingen av nätbetalningar hade förfarit i strid med upphandlingslagen. Marknadsdomstolen har nu i sitt beslut 4.7.2017 konstaterat att Statskontorets förfarande stred mot upphandlingslagen när ämbetsverket i sin anbudsförfrågan inte lämnade tillräcklig information om upphandlingens omfattning samt vilka enheter som möjligtvis kommer att tillämpa den. Marknadsdomstolens beslut grundar på högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut 17.11.2016, där KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatte sjukvårdsartiklar inom hälso- och sjukvården i och för gemensam upphandling för hela Finland.

Läs mera

Maksuturva Group satsar på att utveckla betalbranschens Compliancefunktioner samt på den försäljningsstödjande Business Intelligence-verksamheten

När man i Europa snart vidtar konkreta mått och steg för att införa det reviderade betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive 2) medför detta att möjligheterna i anknytning till regelverket för betalningsinstitutens verksamhet men också kraven på själva verksamheten skärps. Maksuturva vill i förväg beakta denna utveckling inom sitt affärsområde genom att satsa allt mer på Compliancefunktioner samt på Business Intelligence-verksamhet. Med tanke på den framtida nyordningen har man hos Maksuturva nu i april genomfört vissa byten inom företagets ansvarsområden och organisation.

Läs mera

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Ladda Maksuturvas logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Senaste nytt i Twitter