Tietosuojaseloste 
Maksuturvan kuluttajalle suunnatut palvelut

Yleistä

Tämä henkilötietosuojaseloste koskee kuluttaja-asiakkaita jotka käyttävät Maksuturvan tarjoamaa Ostajan apulainen palvelusivustoa. Ostajan apulainen -palvelusivustolla tarkoitetaan verkkosivuja, minne henkilö siirtyy maksutapahtumaan liittyvän viestinnän kautta tulleen linkin avulla. Lisäksi tämä seloste koskee myös kuluttaja-asiakkaita jotka ovat muuttaneet sähköpostiosoitettaan Maksuturvan maksulomakkeella tai ilmoittaneet Maksuturvalle henkilötunnuksensa valitessaan maksutuvaksi erämaksun tai laskun.

Maksuturva toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Maksuturva”)
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Maksuturva Group Tietosuojatiimi, Krista Willman
Puhelinnumero (09) 321 3300
Sähköpostiosoite: privacy@maksuturva.fi
 
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
 
Maksuturva tarjoaa verkkokaupan käyttöön Ostajan apulainen- palvelun, jonka yhteydessä Maksuturvan ja sinun välille syntyy asiakassuhde. Maksuturvalla on asiakassuhteesi perusteella oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi alla esitetyn mukaisesti.
 
Henkilötietojesi käsittely on tarpeen asiakassuhteen synnyttyä Maksuturvan Ostajan apulainen -palvelun käytön yhteydessä. Käytöllä tarkoitetaan tilanteita joissa sinä, Ostajan apulainen- palvelun kautta, teet palautuksen tai reklamaation, annat palautetta verkkokaupalle tai käytät maksutavan vaihto- palvelua. Tämä tarkoittaa, että henkilötietojasi käsitellään sinun ja Maksuturvan asiakassuhteen perusteella syntyvien tehtävien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Tietoja Maksuturvan Ostajan apulainen – palvelun kautta tehdyistä toimenpiteistä voidaan myös käyttää Maksuturvan tarjoamien palveluiden kehittämiseen sekä tilastollisten- ja markkinatutkimusten suorittamiseen.
 
Lisäksi henkilötietojesi käsittely on tarpeen jos korjaat aiemmin ilmoittamasi sähköpostiosoitteen maksulomakkeella tai ilmoitat Maksuturvalle henkilötunnuksesi kun valitset maksutavaksi erämaksun tai laskun. 
 
Yllä esitetyn perusteella, käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
  • Erikoistilanteiden hoitamiseen Ostajan apulaisen avulla sisältäen; palautukset, reklamaatiot, palautteet verkkokaupalle sekä maksutavan vaihtopalvelu
  • MaksutapahtumaanOstajan apulaiseen liittyvään viestintään
  • Sinun (asiakkaan) yhteydenottoa varten
Henkilötietojsei käsittelyn oikeusperuste on myös Maksuturvan lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen. Lakisääteisiin velvoitteisiimme kuuluu mm:
  • Raportointi viranomaisille
  • Maksupalveluihin liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet
Tietoja Ostajan apulainen -palvelun kautta tehdyistä toimenpiteistä voidaan käyttää palvelun toteuttamista ja palveluun liittyvään neuvontaa varten sekä siihen, että pystymme täyttämään lakisääteiset velvoitteemme.
 
Rekisterin tietosisältö

Keräämme henkilötietosi sinulta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 
 
Maksuturva siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa.
 
Ennen kuin Maksuturva siirtää henkilötietojasi, Maksuturva tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemään henkilötietojasi Maksuturvan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679)  sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.
 
Ostajan apulainen -palvelun käyttöä varten tarkoitetut tiedot, voidaan luovuttaa sille verkkokaupalle, jolle sinä kuluttaja-asiakkaana osoitat reklamaation, palautuspyynnön tai palautteen, eli sille verkkokaupalle josta sinä kuluttaja-asiakkaana olet alun perin tilannut tuotteen.
 
Jos käytät maksutavan vaihtopalvelua, tämän palvelun edellyttämä henkilötieto (henkilötunnus) välitetään luotonantaja Collector Payments Finland Oy:lle.
 
Maksuturva käyttää kuluttaja-asiakkaille suunnatussa asiakasviestinnässään, eli sähköpostien lähettämiseen, Mailjet SAS tarjoamaa palvelua, jolloin perustietoja (ostajan nimi, sähköpostiosoite ja tilauksen tiedot) luovutetaan kyseiselle palveluntarjoajalle.
 
Maksuturva luovuttaa rekisterissä olevia tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.
 
 
Henkilötietojen siirtäminen
 

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
 
Säilytämme henkilötietojasi asiakassuhteen päätyttyä niin kauan kuin niitä tarvitaan oikeuksiemme valvomiseen tai niin kauan kuin sovellettava laki ja säännökset edellyttävät.
 
Rekisterissä olevia henkilötietojasi säilytetään ainakin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) vaatiman säilytysajan mukaisesti.
 
 
Rekisteröidyn oikeudet
 
Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:
 
Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoiteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 
Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Maksuturvalta useampia jäljennöksiä hHenkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Maksuturvalla oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytää Maksuturvaa poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä osoitteeseen osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen 
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Maksuturva ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely
Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Maksuturvaa käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on aina oikeus kiletää henkilötitojesi käsittely suoramainontaa, ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suotumuksen peruutus on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
Oikeus siirtää henkilötietojasi järjestelmästä toiseen
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada sinua koskevia henkilötietoja, jotka olet toimittanut Maksuturvalle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Maksuturvan estämättä jos tämä on teknillisesti mahdollista. Pyyntö henkilötietojesi siirrosta on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Maksuturva pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Maksuturva käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.
 
Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700
 
 
Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Maksuturvalle henkilötietojasi Maksuturva ei pysty tarjoamaan sinulle Ostajan apulainen –palveluita, eikä sinulle voida myöntää maksutavaksi erämaksua tai laskua.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
 
Maksuturva pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä Maksuturvan kotisvuilla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Maksuturvan verkkosivuilta sekä Ostajan apulainen ja maksutavan vaihtopalvelusta.