Tietosuojaseloste 
Maksuturvan markkinointirekisteri

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste koskee niitä henkilötietoja joita Maksuturva on saanut kotisivujensa kautta ja/tai muutoin (esimerkiksi suoran yhteydenoton kautta).

Maksuturva toimii tässä yhteydessä rekisterinpitäjänä.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Maksuturva Group Oy, Y-tunnus: 2121703-0, (”Maksuturva”)
Osoite: Mechelininkatu 1 A, 00180 Helsinki, Finland
Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Maksuturva Group Tietosuojatiimi, Krista Willman
Puhelinnumero (09) 321 3300
Sähköpostiosoite: privacy@maksuturva.fi
 
 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Maksuturva käyttää henkilötietojasi suoramarkkinointia varten. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on suostumus, mikäli olet itse antanut henkilötietosi Maksuturvalle verkkosivujemme tai suoran yhteydenoton kautta.  Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointia varten asiakassuhteen perusteella, henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu.
 
Voit koska tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
 
Rekisterin tietosisältö

Kotisivujemme sekä suoran yhteydenoton kautta keräämme sinusta seuraavat tiedot suoramarkkinointia varten: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero,  IP-osoite sekä mahdollisen sosiaalisen median julkisia profiilitietoja (evästeiden kautta). Samat tiedot saamme sinulta myös mahdollisen asiakassuhteesi perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sinun suoraan Maksuturvalle antamasi tiedot, Maksuturvan verkkosivuilla antamasi tiedot ja Maksuturvan kotisivujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot, jos olet hyväksynyt evästeiden käytön (katso alla). Tällöin tiedot tallentuvat automaattisesti rekisteriin käyttäjän syöttäessä tietoja tai käyttäessään Maksuturvan kotisivuja. 
 
Tämä rekisteriseloste ei koske millään tavalla Maksuturvan välittämää maksuliikennettä tai sen yhteydessä tai siihen liittyvien toimeksiantojen yhteydessä kerättäviä tietoja.
 
Evästeiden käyttö 
 
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Eväste mahdollistaa internetsivujen  ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
 
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästeiden käytön poiskytkemisen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
 
Maksuturvan verkkosivusto käyttää Google Inc.:n (“Google”) tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalysointipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkosivustoa analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luomat tiedot siitä, kuinka käytät sivustoa (mukaan luettuna IP-osoite), lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, jotka voivat sijaita ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii, tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Hyväksymällä evästeet hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Googlen oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://policies.google.com/privacy?hl=fi
 
Maksuturvan verkkosivusto käyttää HubSpot-ohjelmistoa, joka on HubSpot, Inc.:n (“HubSpot”) markkinointiautomaation ohjelmisto. HubSpot käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Käytämme näillä evästeillä kerättyjä tietoja raporttien koostamiseen, apuna sivuston parantamisessa sekä myyntimme tukena. Teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa www.hubspot.com/privacy-policy.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 
Maksuturvalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 
 
Henkilötietosi siirtyvät myös, kuten yllä on esitetty, kolmansille osapuolille mikäli olet hyväksynyt evästeiden käytön. Jos olet luovuttanut meille henkilötietosi muun yhteydenoton kautta, siirtyvät henkilötietosi Hubspot, Salesforce ja Google- palveluntarjoajille. Maksuturva ei muutoin luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
 
 
Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät 
 
Maksuturva siirtää henkilötietojasi ainoastaan niissä tilanteissa ja niihin tarkoituksiin jotka mainitaan tässä tietosuojaselosteessa. 
 
Ennen kuin Maksuturva siirtää henkilötietojasi, Maksuturva tarkistaa, että vastaanottaja suostuu käsittelemän henkilötietojasi Maksuturvan kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679)  sekä muiden mahdollisesti sovellettavien lakien vaatimuksia noudattaen.
 
Jos olet antanut meille henkilötietosi Maksuturvan verkkosivujen kautta, tai muun yhteydenoton kautta, henkilötietosi luovutetaan seuraaville tahoille: Salesforce Inc., Hubspot Inc. ja Google Analytics sillä Maksuturva hyödyntää kyseisten tahojen tarjoamia palveluita.
 
 
 
Henkilötietojen siirtäminen
 
EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle: Maksuturvan kotisivuilla syöttämäsi tiedot siirretään Hubspot- palvelun käytön yhteydessä EU ja ETA alueiden ulkopuolelle. Hubspot Inc. palveluntarjoajan tietokanta sijaitsee Yhdysvalloissa alueella East 1- Virginia. Hubspot Inc- palvelutarjoaja noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield- tietosuojajärjestelyä.
 
Google Analytics palvelun käytön yhteydessä henkilötietosi siirretään EU ja ETA alueiden ulkopuolelle. Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield- tietosuojajärjestelyä.
 
Henkilötietojasi ei yllä mainittua lukuun ottamatta siirrettä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
 
 Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit
 
Maksuturva säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin sillä on siihen lain mukainen peruste (esimerkiksi suostumus) ja pitää tietojesi säilyttämistä tarpeellisena tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
 
 
Rekisteröidyn oikeudet
 
Sinulla on seuraavat oikeudet koskien henkilötietojasi:
 
Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi sekä oikeus saada pääsy tietoihisi. Pyyntö saada pääsy henkilötietoihisi on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoiteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 
Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla. Jos pyydät Maksuturvalta useampia jäljennöksiä hHenkilötietojen toimittamisesta aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista voidaan periä kohtuullinen maksu. Mikäli henkilöllisyyttäsi ei voida luotettavasti todentaa, on Maksuturvalla oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.
Oikeus henkilötietojesi oikaisemiseen
Sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset tai epätarkat tiedot. Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten jos peruutat suostumuksesi ja henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti tai henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus ei ole enää olemassa, sinulla on oikeus pyytää Maksuturvaa poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Oikaisupyyntö tai pyyntö henkilötietojesi poistamiseen on tehtävä osoitteeseen osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen 
Tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, käsittely on lainvastaista tai Maksuturva ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin mutta tarvitset itse niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, sinulla on oikeus vaatia, että Maksuturva rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Pyyntö henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.
 Oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely
Sinulla on tietyissä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus kieltää Maksuturvaa käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on aina oikeus kiletää henkilötitojesi käsittely suoramainontaa, ja markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Sinulla on myös koska tahansa oikeus peruttaa suoramainontaa varten antamasi suostumus. Pyyntö kieltää henkilötietojesi käsittely tai suotumuksen peruutus on tehtävä osoitteeseen: privacy@maksuturva.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mechelininkatu 1 A, 00180, Helsinki, Finland.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 
Maksuturva pyrkii ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät erimielisyydet suoraan sinun kanssasi. Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen tapaan, jolla Maksuturva käsittelee henkilötietojasi sinulla on oikeus tehdä tästä valitus valvontaviranomaiselle eli Tietosuojavaltuutetun toimistolle.
 
Tietosuojavaltuutettu
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Puhelinnumero: 029 56 66700
 
 
Henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset

Jos et toimita Maksuturvalle henkilötietojasi tai anna Maksuturvalle lupaa käsitellä henkilötietojasi Maksuturva ei pysty olemaan sinuun sähköisesti yhteydessä (mikäli asiakassuhdetta ei enää ole) ja/tai toimittamaan sinulle markkinointimateriaalia.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
 
Maksuturva pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin vain ilmoittamalla tästä Maksuturvan kotisvuilla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Ajankohtainen versio tietosuojaselosteesta löytyy aina Maksuturvan verkkosivuilta.