Kotimaisen verkkokaupan osuuden kasvattaminen ja toiminnan tehostaminen – ja sitä kautta myös EU-alueen kilpailukyky – vaativat konkreettisia toimenpiteitä. Kilpailuetua ei enää saada hyvännäköisillä verkkosivuilla vaan voittajiksi selviytyvät ne, joilla myös taustaprosessit toimivat tehokkaasti. Suomen Maksuturva Oy on kumppaneittensa kanssa tuonut markkinoille välineet, joilla verkkokaupan tuote- ja rahapalautusten prosessit toimivat aina kustannustehokkaasti ja luotettavasti.

takahuone-web

EU-alueen sisämarkkinoiden kasvu ja tehostaminen on ollut tapetilla useasti kevään mittaan. Tämän ongelman ratkaisemisessa verkkokaupalla on merkittävä rooli. Viimeksi Alexander Stubb kirjoitti Helsingin Sanomissa, että maiden sisäisen verkkokaupan lisäksi myös rajat ylittävää kauppaa pitäisi helpottaa, koska sen vaikutus EU:n bruttokansantuotteeseen ja sitä kautta talouskasvuun on huomattava. Verkkokaupan kasvattamiselle onkin pyritty viime aikoina löytämään ratkaisuja mm. kesäkuussa 2014 voimaan astuvasta direktiivistä, jonka myötä EU-maiden etäkaupankäyntiin liittyvä sääntely yhtenäistyy.

Kauppojen siirtyessä verkkoon strategioita on monia, mutta tavoite on kaikilla sama: liiketoiminnan on oltava kannattavaa. Kilpailun kasvaessa ei enää riitä, että verkkosivut näyttävät hyvältä. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi taustalla toimivien prosessien on oltava kustannustehokkaita ja verkkokaupan on kyettävä tarjoamaan laadukasta ja luotettavaa palvelua asiakkailleen aina verkkokauppaan saapumisesta mahdollisiin tilausten palautuksiin asti. Vaikka uusi EU-direktiivi asettaa omat haasteensa myös tuotepalautusten hallinnalle, voi se samalla motivoida verkkokauppiaita luomaan itselleen uusia kilpailuetuja.

Suomen Maksuturva Oy on tuonut markkinoille verkkokauppojen toimintaa tehostavat työkalut, joiden avulla verkkokauppojen rahaliikenne tilauksen maksamisesta mahdollisiin rahanpalautuksiin ja uuden direktiivin aiheuttamiin hinnan alenemiin on automatisoitavissa kustannustehokkaasti ja samalla inhimillisten virheiden riskiä vähentäen.

Uusimpana ominaisuutena tähän Verkkokaupan Tyytyväisyystakuuksi kutsuttuun palveluun on nyt liitetty luottamussertifikaatti, jonka avulla työkaluja käyttävä verkkokauppa viestii toiminnastaan myös asiakkailleen. Maksuturva on kehittänyt sertifikaatin yhteistyössä Verkkoteollisuus Ry:n ja Bisnode Finland Oy:n kanssa. Näiden toimijoiden ”Luotettavaa toimintaa”-luottamusmerkki ja ”A – AAA” luottoluokitus näkyvät jatkossa verkkokaupan sertifikaattisivulla.

”Markkinoilla toimii monenlaisia luottamusmerkkien myöntäjiä, ja kuluttajien on usein hankala arvioida myöntämisperusteita – saati sitten sitä, valvotaanko merkin kriteerien täyttymistä myöntämisen jälkeen. Sertifikaattisivu mahdollistaa ajankohtaisen tiedon myönnetyistä merkeistä ja niiden voimassa olosta. Näin luodaan entistä parempaa pohjaa kuluttajien luottamuksen synnylle ja sitä kautta verkkokaupan kilpailukyvylle”, toteaa Verkkoteollisuuden toiminnanjohtaja Heikki Halme.

Suomalaisten verkkokauppojen ja jopa itse Suomen kannalta pelkkä EU-alueen yleinen tehostaminen ei riitä, vaan myös kotimaisten toimijoiden kilpailukyky on saatava kuntoon. EU-parlamentista asti on kommentoitu sitä, että verkkokaupan kasvua hidastaa kuluttajien epäluottamus sekä maksamista että tuotetakuuta kohtaan. Hyödyntämällä oikeanlaisia työkaluja ja automatisoimalla toimintoja voi verkkokauppa säästää resursseja, vaikka palvelutaso kuluttajien näkökulmasta paranee.

”EU-direktiivin aiheuttamaa uudistusta ei kannata nähdä pelkkänä taakkana, vaan mahdollisuutena parantaa oman verkkokaupan palvelutasoa ja automaatioastetta. Mikäli Suomen johtavat vähittäiskaupan ketjut eivät halua menettää asiakkaitaan ulkomaisille verkkokauppaketjuille on viimeistään nyt ryhdyttävä toimeen”, toteaa Suomen Maksuturva Oy:n toimitusjohtaja ja eCommerce Finlandin puheenjohtaja Mikael Smeds.

Maksuturvan STT-mediatila »

Topics: lehdistötiedote

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Uusinta Twitterissä