Kaupan liitto järjesti yhdessä verkkokaupan asiantuntijayritysten kanssa aamuseminaarin, jossa käsiteltiin kotimaisen verkkokaupan laajentamista ulkomaille. Asiantuntijapuheenvuoroja ja teemaan liittyviä menestyscaseja kuuntelemaan kerääntyi lähes 80 aiheesta kiinnostunutta verkkokaupan ja sen sidosryhmien toimijaa. Lue tästä tiivistelmä seminaarin esityksistä!

Kansainvälistymisseminaarin yleisöä

Kansainvälistyminen käytännössä

Sähköisen kaupankäynnin ansiosta moni yritys on aiempaa innokkaampi laajentamaan toimintaansa ulkomaille, jopa hyvin pian kaupan perustamisen jälkeen. Ilman fyysistä sijaintiakin kansainvälistyminen on kuitenkin projekti, jossa eteen tulee monta huomioitavaa seikkaa ja päätöstä. Suomalaisten verkkokauppojen on käytännössä helpointa ottaa ensimmäiset ulkomaan askeleensa Pohjoismaiden kautta, koska nämä markkinat eroavat Suomesta vähemmän kuin esimerkiksi Keski-Eurooppa tai Venäjä. Pohjoismaissa asuu 24 miljoonaa keskimääräistä ostovoimaisempaa kuluttajaa, mikä myös lisää kyseisen markkina-alueen vetovoimaa.

Aamuseminaarin esitykset alkoivat Viskan Oy Ab:n esityksellä, jossa Stefan Saxberg ja Fredrik Ottosson kertoivat, mitä Pohjoismaihin laajeneminen käytännössä tarkoittaa.

[expand title="Lue lisää"]
Puhuja: Stefan Saxberg Viskan

Koska Suomessa verkkokaupan kanssa on lähdetty liikkeelle astetta hitaammin, ovat Pohjoismaiset naapurimme ehtineet kehitystyössä hieman pidemmälle. Myös kuluttajille on kertynyt kokemusta verkko-ostamisesta, joten verkkokauppojen toiminnan suhteen osataan jo asettaa vaatimuksia: sivuston odotetaan olevan helppokäyttöinen ja toimitusaikojen hyvinkin lyhyitä. Kilpailun kiihtyessä kuluttajat perustavat ostopäätöksensä usein hintavertailuun, jossa harva kauppa selviää voittajaksi. Tällöin onkin panostettava oman, ainutlaatuisen lisäarvon rakentamiseen.

Miten rakentaa lisäarvoa tuoteryhmässä, jossa kilpailijoita on paljon? Ottosson ehdotti ratkaisuksi esimerkiksi tuotteiden paketoimista kokonaisvaltaisemmaksi palveluksi: jos myyt esimerkiksi imureita, mikset samalla tarjoaisi kuluttajille mahdollisuutta vakituiseen pölypussien tilaukseen? Tällainen paketointi tekee hinnan vertailemisen hankalammaksi ja tarjoaa asiakkaille kattavampaa palvelua.

Puhuja: Fredrik Ottosson Viskan

Verkkokauppa kohtaa jatkuvasti uusia trendejä, joihin yritysten on kyettävä sopeutumaan. Uusille markkinoille mentäessä kannattaakin kiinnittää huomiota myös siihen, että verkkokauppa-alusta joustaa trendien muuttuessa. Selvää on, ettei uusille markkinoille kannata enää lähteä ilman responsiivisia sivuja ja valmiutta palvella asiakkaita heidän omalla kielellään. Tämän lisäksi kannattaa heti varautua Suomeakin valtaaviin trendeihin, kuten ostokokemuksen personointiin ja sosiaalisen median monimuotoisuuteen.

”Potentiaalisesta markkina-alueesta huolimatta kannattaa muistaa, että menestys tulee harvoin välittömästi; keskimäärin kestää noin 6-12 kuukautta ennen kuin brändi on saavuttanut uudella markkina-alueella riittävän tunnettuuden”, totesi Saxberg.

[/expand]

Kansainvälistyvän yrityksen markkinointi Pohjoismaissa

Seminaari jatkui Mixtra Oy:n puheenvuorolla, jossa Tuomas Salla esitteli kansainvälistyvän yrityksen markkinointikeinoja. Käytännössä Pohjoismaat ovat myös markkinointimielessä hyvin yhtenäinen alue. Siitä huolimatta verkkokaupan lokalisointi jokaiselle markkina-alueelle ja kielelle on erittäin tärkeää asiakkaiden luottamuksen ja tyytyväisyyden saavuttamiseksi.

[expand title="Lue lisää"]

Puhuja: Tuomas Salla MixtraSalla suosittelee kattavan markkina-analyysin tekemistä ennen uudelle markkina-alueelle menoa. Selvitettävää on ainakin kilpailijoissa, kuluttajakäyttäytymisessä ja esimerkiksi tuotekategorian käytetyimmissä hakusanoissa. Markkinoinnin suhteen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin on oleellista keskittyä tekemään muutama asia hyvin kuin yrittää päästä läpi jokaisessa kanavassa samaan aikaan.

Yksi oleellisimmista verkkokaupan markkinointikanavista pohjautuu hakukoneisiin. Alussa kannattaakin keskittyä siihen, että verkkokauppa on löydettävissä hakukoneista, niin maksetun hakusanamainonnan kuin sivuston optimoinninkin avulla.

Hakukoneiden lisäksi kannattaa panostaa myös proaktiiviseen markkinointiin verkossa, mobiilissa ja tv:ssä. Verkkokauppaan saapuneet mutta ostoskorinsa hylänneet kuluttajat kannattaa yrittää tavoittaa re-targetoinnin avulla. Kilpailun kovetessa erottautumiseen voi pyrkiä myös markkinoinnin keinoin luomalla tuotteiden ympärille elämyksiä ja tarinoita. Nämä paitsi luovat näkyvyyttä hakukoneissa, myös sitouttavat kuluttajia.

[/expand]

Maksukäyttäytyminen Pohjoismaissa

Maksukäyttäytyminen on osa-alue, jossa myös Pohjoismaiden välillä löytyy selkeitä eroja. Paikallisen maksukäyttäytymisen tunteminen onkin verkkokaupoille tärkeää, koska maksutavat ovat yksi verkkokaupan konversioon ja kuluttajien turvallisuudentunteeseen vaikuttavista tekijöistä. Aamupäivän aikana Jacob Segercrantz Suomen Maksuturva Oy:stä esitteli kuulijoille pohjoismaalaisten maksumieltymyksiä.

[expand title="Lue lisää"]
Puhuja: Jacob Segercrantz Maksuturva

Suomessa suosituin maksutapa on pankkien verkkomaksut, mutta esimerkiksi Ruotsissa valtaosa verkko-ostajista maksaa ostoksensa mieluiten laskulla. Tanskassa taas oleellisin maksutapa on Dankort, jonka tarjoamiseksi verkkokaupan on oltava rekisteröityneenä Tanskaan. Norja puolestaan sijoittuu maksumieltymysten osalta Tanskan ja Ruotsin välimaastoon.

Segercrantz muistuttaa myös, että maksutapojen mielekkyys voi vaihdella tuotekategorioittain. Usein esimerkiksi vaatteita ostetaan mielellään laskulla, kun taas muissa kategorioissa esimerkiksi verkkopankkimaksut voivat olla suositumpia.

Segercrantz käsitteli esityksessään myös mobiilimaksamisen tulevaisuudennäkymiä. Tästä maksutavasta on keskusteltu jo yli kymmenen vuotta, mutta edelleenkin ala on melko epäselvä. Tekniikoita mobiilimaksamisen toteuttamiseen on monia, mm. NFC, luottokorttiin perustuva mobiilimaksu ja laskupalvelu, jossa laskuttamisen hoitaa puhelinoperaattori. Lisäksi on tarjolla monenlaisia maksamiseen liittyviä applikaatioita, kuten Elisa lompakko tai korttiteknologiaan pohjautuvat iZettlen kaltaiset innovaatiot. Verkkokauppojen kannattaakin jäädä toistaiseksi odottamaan yhden mobiilimaksutavan nousua yli muiden. Kun sivu on tehty responsiiviseksi, on maksaminen mahdollista – vaikkei toki kaikkein miellyttävintä – tavallisen verkkomaksukanavankin kautta.

[/expand]

Verkkokaupan logistiikka rajat ylittävässä kaupassa

Tiivis aamupäivä jatkui Itella Posti Oy:n puheenvuorolla verkkokaupan logistiikasta. Tommi Sunikka esitteli Itellan toimintaa ja verkkokaupan tuomia haasteita.

[expand title="Lue lisää"]
Puhuja: Tommi Sunikka ItellaEnnen paneutumista logistisiin kysymyksiin Sunikka listasi verkkokaupan parhaita käytäntöjä, joihin liittyivät mm. riittävän suuret investoinnit toiminnan alussa. Verkkokaupan perustaminen ja laajentaminen ulkomaille vaatii harkintaa, jotta käyttäjäkokemus on miellyttävä alusta alkaen. Erityisesti uudella markkina-alueella on panostettava vahvasti myös markkinointiin ja brändin rakentamiseen, jotta tavoiteltu markkina-asema voidaan saavuttaa.

Toimitusten osalta toimitusnopeus on kriittinen kilpailutekijä: siinä missä Suomessa jaksetaan vielä hieman odotellakin toimituksia, muissa Pohjoismaissa kuluttajat eivät ole tähän valmiita. Lisäksi toimitusten osalta kannattaa panostaa kattavaan viestintään toimituksen etenemisestä. Usein asiakkaalle voi olla tärkeämpää tietää missä vaiheessa toimitus on tulossa, kuin saada se kotiinsa samana päivänä.

Sunikka toteaa myös, että toimitusten lisäksi myös palautusliikenne ja palautuksiin liittyvät käytännöt tulee hioa kuntoonsa. Myös niillä on merkittävä vaikutus asiakkaiden tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen.

[/expand]

CASE Keskisen Kello

Jari Keskinen Keskisen Kello Oy:stä raportoi kuulijoille verkkokaupan menestystarinaa erikoiskaupan alalla. Yrityksen verkkokauppa perustettiin vuonna 2009, jonka jälkeen se on saavuttanut merkittävän asiakaskunnan. Verkkokaupan kanssa lähdettiin liikkeelle pienellä budjetilla, mutta nykyisin yrityksessa panostetaan tähän myyntikanavaan entistä enemmän.

[expand title="Lue lisää"]
Puhuja: Jari Keskinen Keskisen Kello

Vuosien varrella Keskisen kellon menestystekijöitä ovat olleet mm. laaja valikoima, luotettavuus, kilpailijoita nopeampi toimitusaika sekä ystävällinen ja joustava asiakaspalvelu. Samalla Keskisellä on pyritty pitämään hinnat mahdollisimman matalalla kuitenkaan polkematta hintaa. Keskinen huomioi myös hakukoneoptimoinnin tärkeyden, koska sen avulla myyntiä voidaan kasvattaa ilman massiivisia mainosbudjetteja.

Tulevaisuudessa Keskisen kello on laajentumassa, ja Ruotsissa kauppa avataan ensi vuoden aikana. Keskinen näkee tämän välttämättömäksi, koska kilpailu kovenee myös erikoiskaupan alalla. Näin ollen myös Keskisen kellon on entistä enemmän pyrittävä erottautumaan kilpailijoistaan ja etsittävä laajempaa markkina-aluetta.

(www.keskisenkello.fi)
[/expand]

CASE Reima

Päivän päätti Reiman esitys verkkokaupan jalkauttamisesta Pohjoismaihin. Sanna Kittelä Reimalta kertoi yrityksen onnistumisista ja haasteista matkan varrella. Reiman missio on ajaa perheitä takaisin ulkoilun pariin ja luoda tarinoita ja tuotteita tämän tavoitteen ympärille. Yrityksen verkkokauppa perustettiin vuonna 2011 ja sen jälkeen Reima on laajentanut ulkomaille, ensin Ruotsiin, Venäjälle ja Tanskaan, ja pian avataan kaupat myös Norjaan ja Saksaan. Reima toimii joka maassa täysin lokalisoidusti.

[expand title="Lue lisää"]
Puhuja: Sanna Kittelä Reima

Kittelän mukaan kansainvälistymisen kannattaa muistaa, että työ vaatii muutakin kuin teknisen toteuttajan: yrityksessä on oltava tehokas projektipäällikkö, projektille on varattava tarpeeksi aikaa ja maakohtaiset vaatimukset ja lainsäädännöt on otettava huomioon. Lokalisointi vaatii sivuston kääntämistä kohdemaan kielelle, mieluiten asiansa osaavan ja yritykseen liittyvän sanaston tuntevan käännöstoimiston toimesta. Samoin on huomioitava joka maassa mm. logistiikan ja maksutapojen järjestäminen, koska nämä eivät välttämättä suju samoin kuin Suomessa. Esimerkiksi ulkomailla pitää hankkia paitsi maksupalveluntarjoaja, myös taustalla toimiva maksunvälittäjä, kun suomalaisilla maksupalveluntarjoajilla nämä tulevat samassa paketissa.

Kittelä toteaa lopuksi saman, mikä jo aiemmin päivän aikana oli käynyt ilmi: erityisesti Ruotsi on Suomea edellä verkkokaupassa, ja paikallisilta kotimaan markkinoilta löytyy jo jos jonkinlaista kauppaa. Koska Ruotsissa suositaan kotimaista ja tarjontaa on paljon, ei tuolla markkina-alueella ole aivan helppo menestyä. Vaaditaan siis kärsivällisyyttä ja oma uniikki lisäarvotekijä, jotta Pohjoismaat voi valloittaa. Toki tästä huolimatta suomalaisia menestyjiä on näilläkin markkinoilla jo nähty, ja nähdään jatkossa varmasti vielä lisää.

(www.reimashop.fi)
[/expand]


Aamiaisseminaarin puhujayritykset

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Uusinta Twitterissä