Maksulaitostoimintaan liittyvän sääntelyn mahdollisuudet mutta myös sille asetetut vaatimukset kiristyvät, kun Euroopassa otetaan pian konkreettisia askeleita PSD2-direktiivin toimeenpanossa (Payment Services Directive 2). Maksuturva haluaa varautua näihin toimialamuutoksiin ja panostaa yhä enemmän Compliance-toimintoihin sekä Business Intelligence toimintaan. Tätä silmällä pitäen Maksuturvassa on toteutettu huhtikuussa joitakin vastuualue- ja organisaatiomuutoksia.

yhtio_MaksuturvaGroup.jpg

Andreas Stenius siirtyy Business Controllerin tehtävästä hoitamaan Compliance Officer:in tehtävää. Steniuksen tehtävänä jatkossa on keskittyä kehittämään ETA-alueen laajuista riskienhallintaa ja viranomaisyhteistyötä, mukaan lukien sisäinen ohjeistus-, koulutus- ja valvontatoiminta.

Magnus Enckell siirtyy kumppanuusjohtajan tehtävästä hoitamaan Controller & BI Director tehtävää. Enckell vastaa jatkossa myyntiä ja markkinointia tukevista Business Intelligence toiminnoista (inbound markkinointi, CRM järjestelmät ja kannattavuuden seuranta) sekä sisäisen ja ulkoisen laskennan controller-toiminnosta.

Konsta Karvisen vastuualue laajenee ja käsittää jatkossa ICT-kehitystoiminnon lisäksi myös yritys- ja kuluttaja-asiakaspalvelun. Karvisen tehtävänimike on jatkossa Director, DevOps. Uuden roolituksen tarkoituksena on parantaa entisestään edellytyksiä sellaiseen ketterään tuotekehitykseen, jota fintech sektorilta odotetaan.

Ohjelmistokumppanuudet on päätetty jatkossa keskittää myyntiorganisaation yhteyteen ja niitä koordinoidaan jatkossa asiakastarpeiden pohjalta. Maksuturvan asiakashankinnan osalta Sales Director Jacob Segercrantz vastaa Enterprise-tason asiakashankinnasta ja Key Account Manager Tomas Lundqvist Commerce-tason asiakashankinnasta

 Fintech-toimialaan kohdistuu tällä hetkellä todella suuria odotuksia digitalisaation vaatimusten ratkaisemisessa. Maksuturva pystyy Finanssivalvonnan myöntämän maksulaitostoimilupansa ja PCI DSS -sertifikaattinsa myötä ratkaisemaan tehokkaasti digitalisaation edellyttämiä tarpeita jatkossa yhä paremmin myös kansainvälisellä tasolla. Meille luonteva askel on lisätä yhä suuremmassa määrin rajan ylittävää kauppaa. Pienimuotoinen organisaatiomuutos oli tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamisessa, toteaa Maksuturva Groupin toimitusjohtaja Mikael Smeds.

 

Lisätietoja:

Mikael Smeds
toimitusjohtaja, Maksuturva Group Oy

+358 400 429 615
mikael.smeds@maksuturva.fi

Maksuturva Group Oy on Finanssivalvonnan alaisuudessa toimiva älykkääseen maksamiseen erikoistunut, kansainvälisesti toimiva PCI DSS -sertifioitu maksulaitos. Yhtiön asiakkaisiin lukeutuvat mm. Zalando, HSL, eQ Varainhoito, Nanso Group ja Holiday Club. Maksupalveluiden teknisestä toteutuksesta vastaa oma erillinen ICT-palveluyhtiö, Maksuturva ICT Services Oy, yhdessä sertifioitujen palveluntarjoajien kanssa. Maksuturva Groupin ja Maksuturva ICT Servicen asiantuntijat työskentelevät samoissa toimitiloissa Espoon Keilaniemessä.

Topics: lehdistötiedote

Maksuturva Media

Olemme koonneet tänne lehdistölle tarkoitetut valokuvat ja muut materiaalit. Laajemman valikoiman löydät *STT-lehdistöpalvelusta ja YouTube-kanavasta.

 

Lataa Maksuturvan logo

rgb_Maksuturva_solid.png   rgb_Maksuturva_wire_black.png   rgb_Maksuturva_wire_white.png

maksuturva-macbook.png

Uusinta Twitterissä